Nieuws

Gezond en Gelukkig Den Haag treedt toe tot wereldwijd netwerk ‘Cities for Better Health’

‘Cities for Better Health’ is een wereldwijd netwerk, dat helpt om publiek- private partnerschappen in steden op te zetten, gericht op preventie. Doel is om gezondheidsverschillen tegen te gaan, in samenwerking met de lokale communities.  Het netwerk bestaat uit meer dan 45 steden. We zijn verheugd hier onderdeel van uit te maken.

17 juni 2024, 12:01 Lees meer

Even voorstellen…Frederike Engelbert

Even voorstellen… Den Haag is mijn stad. Ik ben er geboren en getogen. Daarom vind ik het des te leuker dat ik mij sinds afgelopen maand 1 dag per week mag inzetten voor Gezond & Gelukkig Den Haag. Binnen de Alliantie Gezondheid & Vitaliteit zal ik mij de komende tijd richten op de gezonde leefomgeving. […]

17 juni 2024, 11:49 Lees meer

Overzicht samenwerking sociaal en medisch domein in Den Haag

Als professionals uit verschillende domeinen elkaar goed weten te vinden, draagt dat bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Reden voor Gezond en Gelukkig Den Haag om deze samenwerking te ondersteunen. Inmiddels kent de stad al veel van dit soort samenwerkingen. Een overzicht maakt dit inzichtelijk en biedt houvast om (nog) verder samen op te trekken.

17 juni 2024, 11:24 Lees meer

Kompassie viert 25-jarig jubileum!

Al meer dan 25 jaar is Kompassie het onafhankelijk steun- en informatiepunt voor mentale gezondheid in Den Haag.

17 juni 2024, 10:42 Lees meer

Werkagenda IZA Haaglanden: Samen werken aan een gezonde regio

De afgelopen periode hebben drie inspirerende werkconferenties plaatsgevonden op de verschillende actielijnen van het regioplan IZA Haaglanden. Reden voor een update.

17 juni 2024, 10:08 Lees meer

Even voorstellen: Suzanne Labots

Even voorstellen… Sinds deze maand mag ik als communicatieadviseur meewerken aan Gezond en Gelukkig Den Haag. Ik ben Suzanne Labots, 22 jaar ervaring als communicatieadviseur, waarvan 12 jaar met een warm hart voor de zorg en 2 jaar als eigenaar van PuntComm. Aan mij is gevraagd om de communicatie te organiseren richting de afronding van […]

23 april 2024, 09:01 Lees meer

Verbinders verbreden samenwerking

De Verbinders hebben onlangs een allereerste netwerkbijeenkomst georganiseerd om hun lijntjes in de wijk nog verder uit te breiden en te verstevigen. De bijeenkomst richtte zich op bondgenoten en professionals in Moerwijk. Net als de Verbinders willen zij de gezondheid van kwetsbare bewoners in Moerwijk bevorderen.

23 april 2024, 08:01 Lees meer

Gezond opgroeien: samenwerken in de wijk, om het kind heen

Donderdag 30 mei vindt vanuit Gezond en Gelukkig Den Haag een Breed Overleg plaats over gezond opgroeien. Onder de noemer ‘samenwerken in de wijk, om het kind heen’ gaan we in op de samenwerking tussen ouders, scholen, gezondheid, bewonersinitiatieven en zorg en ondersteuning in de wijken, voor het jonge kind (0-12 jaar). Deze bijeenkomst organiseren […]

23 april 2024, 07:58 Lees meer

Gebruik je de Sociale Kaart al?

Mensen uit de wijk weten de weg naar de sociale kaart steeds beter te vinden. Maar wist je dat deze site ook heel handig is voor zorg- en welszijnsprofessionals? Het is als huisarts of POH, maar ook als maatschappelijk werker, belangrijk om op de hoogte te zijn van het sociale aanbod in de wijk.

19 april 2024, 09:25 Lees meer

Nieuw project brengt rust in kleuterklas

De P. Oosterleeschool in Moerwijk heeft in samenwerking met jeugdhulpaanbieder Prodeba, onderdeel van Kracht, de pilot ‘hulp in de kleuterklas’ opgezet.

19 april 2024, 09:23 Lees meer

Vervolg regioplan: Actielijn preventief (positief) gezond leven

Eind vorig jaar is het Regioplan Haaglanden opgeleverd. Een van de actielijnen is preventief (positief) gezond leven. Zo’n 30 professionals  van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties kwamen 19 maart bij elkaar in de Social Hub van Den Haag om hier een vervolg en invulling aan te geven. 

19 april 2024, 09:13 Lees meer

Even voorstellen: onderzoekers GGDH

Er zijn twee nieuwe stagiaires begonnen met onderzoeken bij Gezond en Gelukkig Den Haag. Zij gaan zich bezighouden met de bekostiging van groepsconsulten en in kaart brengen van resultaten van de Preventiecoalitie. Een voorstelrondje.

12 maart 2024, 12:41 Lees meer

Krachten bundelen voor beweegroute Bouwlust-Vrederust

De mogelijkheden om fijn en laagdrempelig te bewegen in Bouwlust-Vrederust ontwikkelen zich verder vanuit de wijkpreventieaanpak samen met het stadsdeel. Dinsdag 23 april is de lancering van de vernieuwde beweegroute.  

12 maart 2024, 08:10 Lees meer

Gezond en Gelukkig Den Haag in verbinding

Vanuit Gezond en Gelukkig Den Haag delen wij graag onze visie en gezamenlijke resultaten. Dit deden wij 4 maart ook op het IZA-congres, met het thema Samen werken aan zorg en welzijn. Zo’n 1500 zorgverleners, zorgbestuurders, patiëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen en zorgverzekeraars kwamen bij elkaar in het Beatrix Theater in Utrecht.  Programmamanager Carlijn Ritzen gaf een […]

11 maart 2024, 12:16 Lees meer

Werkbezoek De Meppel door allianties programma Zuidwest

Gezond en Gelukkig Den Haag brengt in de alliantie Gezondheid & Vitaliteit van het programma Zuidwest het uitgangspunt ‘health in all policies’ in praktijk, door samenwerking te ontwikkelen met andere allianties.

11 maart 2024, 08:17 Lees meer

Maak kennis met het Regioplan Haaglanden

Regio Haaglanden heeft het regioplan gepubliceerd, met daarin belangrijke focus en afspraken om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft elke regio de opgave om een regiobeeld en een regioplan op te leveren.

30 januari 2024, 12:37 Lees meer

Ervaring Hannah van Dijk

Hannah van Dijk liep vijf maanden stage bij Gezond en Gelukkig Den Haag. Zij volgt de master Health and Life Sciences aan de Wageningen Universiteit en richtte zich binnen GGDH op het thema Leefstijl als medicijn. Een korte terugblik.

30 januari 2024, 12:24 Lees meer

Update Sociaal Contract: Meer slagkracht en bereik

Dit jaar krijgen de projecten van het sociaal contract nog meer slagkracht. Binnen het sociaal contract creëren bewoners, welzijn en zorg passende ondersteuning, waarbij formele en informele netwerken elkaar versterken. Hieronder vallen de initiatieven Gewoon Sociaal en De Verbinders.

30 januari 2024, 11:42 Lees meer

Regioplan Haaglanden: een gezamenlijke benadering voor een gezonde regio

Om ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst goed, gemakkelijk te bereiken en betaalbaar blijft, heeft het ministerie van VWS samen met veel zorgverleners het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. Dit akkoord, genaamd ‘Samen werken aan gezonde zorg’, bevat belangrijke antwoorden en afspraken om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar […]

11 december 2023, 10:20 Lees meer

Breed Overleg: Jeugdpreventie = terug naar de basis

Dinsdag 28 november gaan we tijdens het Breed Overleg in gesprek over verschillende vormen van jeugdpreventie. Daarbij is normaliseren een belangrijk thema. We gaan dieper in op wat dit begrip eigenlijk betekent voor de praktijk en wat dit vraagt van professionals. 

22 november 2023, 09:30 Lees meer

Update: Nationaal Programma Zuidwest en de alliantie Gezondheid en Vitaliteit

Het Nationaal Programma Zuidwest (NPZW) richt zich op gelijke kansen voor inwoners in Den Haag Zuidwest. Doel van het programma is dat voor 2040 de bewoners van Zuidwest zich net zo gezond voelen, evenveel kansen hebben op een goede schoolopleiding, zich net zo veilig, thuis, met elkaar verbonden voelen, evenzeer deelnemen aan de arbeidsmarkt en […]

22 november 2023, 09:11 Lees meer

Samen aan de slag met Leefstijl als Medicijn

Vijf keer per jaar organiseert Gezond en Gelukkig Den Haag de preventietafel: een bijeenkomst met een brede groep van professionals en bestuurders uit zorg en welzijn, gericht op verschillende thema’s binnen preventie. Voorbeelden van onderwerpen afgelopen jaar waren het jonge kind, vitaal ouder worden en preventie bij mentale gezondheid. Tijdens de preventietafel begin november was […]

22 november 2023, 08:46 Lees meer

GGDH, Gemeente Den Haag, Haga Ziekenhuis & Coöperatie VGZ slaan brug tussen medisch en sociaal domein

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is de ambitie om de samenwerking tussen sociaal domein en medisch specialistische zorg verder te stimuleren. Zorgpartijen leveren in samenwerking met de gemeenten een belangrijke bijdrage aan het langer gezond houden van mensen en het beperken van vermijdbare instroom in (zwaardere) zorgvoorzieningen.

21 november 2023, 18:41 Lees meer

Even voorstellen

Sinds september looopt Hannah van Dijk vijf maanden stage bij Gezond en Gelukkig Den Haag. Zij volgt de master Health and Life Sciences aan de Wageningen Universiteit en richt zich binnen GGDH op het thema Leefstijl als medicijn. Lees meer over haar plannen tijdens haar stage.

2 oktober 2023, 08:36 Lees meer

Uitbreiding wijkpreventieaanpak

Er zijn mooie stappen gezet om de wijkpreventieaanpak te borgen. We breiden de aanpak verder uit naar meerdere wijken.

2 oktober 2023, 07:50 Lees meer

Agenda mentale gezondheid gelanceerd

Sinds kort is Den Haag een website op het gebied van Mentale Gezondheid rijker. Stichting Kompassie en de Gemeente Den Haag lanceerden www.mentaleagenda.nl. Met de Mentale Agenda kunnen inwoners van Den Haag zelf aan de slag met hun mentale gezondheid.

1 juli 2023, 11:18 Lees meer

Start inloopspreekuren Centrum Jeugd en Gezin in Moerwijk

Voor ouders met vragen over opvoeding is het CJG gestart met inloopspreekuren bij de basisscholen en peuteropvang in Moerwijk. Ouders kunnen hier aan een jeugdverpleegkundige vragen stellen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Het inloopspreekuur is gratis en ouders hoeven geen afspraak te maken.

6 mei 2023, 18:49 Lees meer

Mobiel Gezondheidsteam: van loket naar waar bewoners zijn

In Moerwijk is het Mobiel Gezondheidsteam actief namens GGD Haaglanden en in samenwerking met Gezond en Gelukkig Den Haag. Het doel: gezondheidsverschillen in Den Haag verkleinen. In 2022 is hard samengewerkt aan mooie initiatieven, zo blijkt uit het nieuwe jaarplan. De acties, samenwerkingen en resultaten zijn daarin vastgelegd.

22 maart 2023, 12:59 Lees meer

Uitbreiding leefstijlinterventies (GLI), deelname groeit

Sinds dit jaar zijn er twee nieuwe leefstijlinterventies beschikbaar in regio Haaglanden: SLIMMER en Samen Sportief in Beweging (SSIB). Daarnaast wordt al enige tijd de GLI CooL (Coaching op Leefstijl) aangeboden in onze regio. In 2022 hebben twee keer zoveel mensen meegedaan aan de GLI dan het jaar daarvoor. 

17 maart 2023, 11:12 Lees meer

Workshop business case gezondheidsbevordering Zuidwest

Zo’n 20 geïnteresseerden hebben tijdens een workshop mogelijkheden verkend voor de organisatie en financiering van gezondheidsbevorderingen voor mensen met (een hoog risico) op chronische ziekten in Zuidwest. 

9 februari 2023, 12:49 Lees meer

Onderzoek naar het verminderen van de opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen

In wijken waar inwoners zorgen hebben over inkomen, wonen en werk, bestaat een hoger risico op een slechte gezondheid. In het huidige beleid lukt het nog onvoldoende deze kwetsbaarheid te voorkomen. En omdat maatschappelijke opgaven samenhangen met de gezondheid van een wijk of buurt, is een structurele en verbindende aanpak nodig. LUMC voert samen met […]

9 februari 2023, 11:54 Lees meer

Nieuwe programmamanager GGDH stelt zich voor

Verduurzaming van goede ideeën en initiatieven. Dat is een van de doelen van Carlijn Ritzen, de nieuwe programmanager van Gezond en Gelukkig Den Haag. Haar ervaringen als beleidsmaker, adviseur en met kwantitatief en kwalitatief onderzoek en advies komen samen in deze nieuwe rol.

9 februari 2023, 10:20 Lees meer

Meerjarenplan

Anders kijken, anders samenwerken en ongelijk investeren voor gelijke kansen. De partners van GGDH zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om onze ambitie werkelijkheid te laten worden.

23 december 2022, 14:25 Lees meer

Jet Bussemaker bij Radio Weetlust over Gezond en Gelukkig Den Haag

Voorzitter van Gezond en Gelukkig Den Haag Jet Bussemaker was te gast bij het programma Radio Weetlust van Leiden2022. Ze vertelt over het grote belang van preventie en sociale innovatie om tot een gezondere samenleving te komen. ‘Als we in de zorg echt veranderingen willen bewerkstellingen, moeten we niet alleen naar onszelf en belangen van […]

15 december 2022, 13:09 Lees meer

Systeemtafel loopt vooruit op het Integraal Zorgakkoord

Eind 2021 heeft de Systeemtafel GGDH een onderzoek uit laten voeren naar de knelpunten in de GGZ-keten. Je kon dit lezen in een artikel van 9 februari 2022 (klik hier). Hiermee liep de Systeemtafel al vooruit op het Integraal Zorgakkoord, waarin een hoofdstuk is gewijd aan het versterken van het sociaal domein en de basis […]

1 november 2022, 09:32 Lees meer

Gezond en Gelukkig Den Haag: waar willen we in 2025 staan?

Ruim drie jaar zijn we nu met elkaar actief in de beweging naar een gezond en gelukkig Den Haag. De Preventiecoalitie – de subsidie van VWS voor andere vormen van preventie – loopt nu anderhalf jaar en is halverwege. Een mooi moment om met de Regiegroep van GGDH terug te blikken – en om vooruit […]

25 oktober 2022, 09:50 Lees meer

Voortgang Welzijn op Recept

Welzijn op Recept loopt al enige tijd op verschillende plekken in Den Haag. Bij Welzijn Op Recept kunnen mensen met een verwijzing van de huisarts meedoen aan een welzijns- of beweegactiviteit. Het idee is dat niet iedereen die bij de huisarts komt, een pil nodig heeft. Soms zijn er ook welzijnsproblemen die zich uiten als […]

15 september 2022, 13:31 Lees meer

ZonMw projectidee: versterken preventie in de eerste lijn door Hadoks

Het belang van preventie en leefstijl is vaak wel duidelijk, maar hoe doe je dat nu echt als zorgprofessional in de eerste lijn? Waar lopen huisartsen tegenaan, en hoe kunnen we dat verbeteren?

15 september 2022, 13:13 Lees meer

Save the date: 28 september thema-avond Haagse Voedselraad

Op 28 september van 16.30 tot 19.30 organiseert de Haagse Voedselraad in samenwerking met Gezond en Gelukkig Den Haag, de provincie Zuid-Holland, Jong Leren Eten Zuid-Holland en GGD Haaglanden een thema-avond over gezondheid: Een gezonde basis voor Den Haag. Sprekers zijn onder andere Tim ’S Jongers, Albert Kooy en Jamy Moussavi.

15 september 2022, 13:04 Lees meer

Geslaagde bijeenkomst Gezondheidsteam Moerwijk

Het Gezondheidsteam Moerwijk organiseerde onlangs een bijeenkomst voor het preventienetwerk. In plaats van de bekende eerste- en tweedelijnszorgaanbieders, was nu een veel breder publiek uitgenodigd. Nori van Balkom, wijkbruggenbouwer bij Gezond en Gelukkig Den Haag, blikt terug op een geslaagde middag.

15 september 2022, 12:53 Lees meer

Brief van zorgaanbieders aan gemeenteraad over voedselomgeving

Zeven grote zorg- en welzijnsaanbieders (Hadoks, HagaZiekenhuis, HMC, LUMC Health Campus, Parnassia Groep, SHG en Xtra) hebben in samenwerking met de Haagse Voedselraad een brief gestuurd naar de gemeenteraad. In deze brief roepen deze partijen de gemeenteraad op om verantwoordelijkheid te nemen voor de voedselomgeving van de inwoners van Den Haag. Als Gezond en Gelukkig […]

7 juli 2022, 13:10 Lees meer

Sociaal contract Moerwijk kan weer een stap vooruit

Goed nieuws! Het Sociaal contract Moerwijk, dat als doel heel zorg en hulpverlening in de wijk op een meer passende manier te organiseren én financieren, gaat een stap verder met twee concrete initiatieven: 1. Laagdrempelige ondersteuning bij vragen op het gebied van mentale gezondheid, zowel overdag als in de avond tussen 17.00 en 22.00 uur. […]

30 juni 2022, 12:00 Lees meer

Meerjarenagenda Vereniging Transmurale Zorg vastgesteld in eerste ALV

Zoals de meesten weten is Stichting Transmurale Zorg omgezet in een Vereniging. Dit maakt het makkelijker voor aspirantleden (zorg- en welzijnsorganisaties) om aan te sluiten en zich eventueel weer af te scheiden. Bovendien is het in een vereniging mogelijk om te werken met een “coalition of the willing”, waar het in de statuten van STZ […]

20 mei 2022, 14:28 Lees meer

NWO-subsidie voor onderzoek dat missie GGDH ondersteunt

‘Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgen een subsidie van bijna één miljoen euro van wetenschapsfinancier NWO voor hun onderzoek binnen de Nationale wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksteam wil investeren in het verkleinen van gezondheidsverschillen in Haagse en Leidse wijken.’

30 maart 2022, 08:40 Lees meer

Even voorstellen: Christine Deurman

Op 1 april start Christine Deurman als projectleider ‘Leefstijl als medicijn’ voor 16 uur per week, in het kader van de Preventiecoalitie binnen Gezond en Gelukkig Den Haag. Zij gaat binnen het zorgdomein (en dan met name in de eerste lijn) professionals faciliteren die in de eigen praktijk ‘leefstijl als medicijn’ meer handen en voeten […]

30 maart 2022, 08:33 Lees meer

Ervaring centraal

Nori van Balkom, wijkbruggenbouwer bij Gezond en Gelukkig Den Haag: ‘Er is allerlei beleid en aanbod voor gezondheid, maar sluit dit wel aan bij de mensen waar het om gaat? Wat betekent gezond leven eigenlijk voor de wijk?’

30 maart 2022, 08:28 Lees meer

Vanuit de Preventiecoalitie: eerste stappen sociaal contract Moerwijk 

Eind 2021 zijn we samen met inwoners en professionals de verkenning gestart voor het ontwerp van een sociaal contract Moerwijk. Het sociaal contract zet breed in op een andere manier van organiseren, monitoren en financieren van de zorg en hulpverlening. Het uitgangspunt hierbij is dat de behoefte van de wijk leidend is en dat bewoners, […]

14 februari 2022, 14:48 Lees meer

Aanjager Coalitie Technologie gezocht

Afgelopen maanden is er een domeinoverstijgende ‘coalition of the willing’’ ontstaan op het thema ‘(langer) zelfstandig thuis wonen – van jong tot oud – met behulp van technologie’. Hierbij wordt nadrukkelijk gefocust op die technologie: die bijdraagt aan het (langer) zelfstandig thuis wonen; die toegankelijk is voor alle Haagse inwoners, dus ook (juist) de mensen […]

14 februari 2022, 14:38 Lees meer

Vacature Onderwijsontwikkelaar ‘Leerkracht preventie in de wijk’

In sommige wijken in onze regio wonen relatief veel kinderen en jongeren met overgewicht. Tot nu toe slagen professionals er maar gedeeltelijk in deze doelgroep goed te helpen. LUMC-Campus Den Haag, De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan bundelen hun krachten en gaan samen met GGD Haaglanden, Stichting Lijn 1 Den Haag, ZWconnect en Xtra Welzijn […]

14 februari 2022, 14:32 Lees meer

Nori van Balkom, Bruggenbouwer Wijken: ‘De doelgroep staat altijd centraal’

In januari is Nori van Balkom gestart bij GGDH als bruggenbouwer Wijken, een duo-functie vanuit de GGD Haaglanden en Stichting Lijn1. Door in de wijk in gesprek te gaan met bewoners, professionals en gemeente over gezondheid als gezamenlijke opgave wil Nori een stevigere brug bouwen tussen behoefte en aanbod. Zo zorgen we ervoor dat interventies, […]

14 februari 2022, 14:26 Lees meer

Alliantie Zuidwest: haalbaarheidsonderzoek Gezonde basisschool van de toekomst gereed

In de Alliantie Zuidwest is gekozen voor ‘perspectief voor de jeugd’. Hierbij is een top 10 van maatregelen gedefinieerd. Op nummer 1 staat de uitbreiding van onderwijs- en ontwikkeltijd onder het motto ‘Leren in de wijk’. Door meer tijd te besteden aan huiswerkbegeleiding, buitenschoolse activiteiten, aandacht op school voor ontspanning, leefstijl en gezonde voeding en […]

14 februari 2022, 14:06 Lees meer

Jaarplan Gezond en Gelukkig Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) heeft de gemeenschappelijke ambitie om de gezondheidsverschillen in Den Haag te verkleinen. Natuurlijk staat dit niet los van andere beleidsterreinen en bewegingen in de stad: gezondheidskansen zijn in Nederland ongelijk verdeeld.

24 december 2021, 12:38 Lees meer

Samenwerking ongeplande acute wijkzorg

Florence en HWW zorg gaan samen de ongeplande acute wijkzorg in de avond, nacht en het weekend in Haaglanden verzorgen. Dit doen zij vanuit een nieuwe coöperatie: Spoedzorg Haaglanden.

25 november 2021, 15:26 Lees meer

Vanuit de Preventiecoalitie Moerwijk/Laak: plan van aanpak volgende fase

Om preventie en gezonde leefstijl in Moerwijk en Laak succesvol te maken, moet er naast het evidence-based werken ook ruimte komen voor ervaringskennis en de community-up-benadering. Om deze volgende fase in te gaan, hebben de aan de Preventiecoalitie betrokken Bruggenbouwers Wilma van der Vlegel en Evert Jan van Hasselt een plan van aanpak geschreven.

25 november 2021, 15:24 Lees meer

Petra van Wezel, bruggenbouwer preventie: ‘Het is complex, maar er is veel mogelijk’

Sinds oktober is Petra van Wezel aan de slag voor de Preventiecoalitie Gezond en Gelukkig Den Haag. Zij versterkt het team in de rol van bruggenbouwer preventie, vanuit de GGD Haaglanden. Zo zorgen we voor optimaal gebruik van aanwezige kennis én kunnen we wat werkt, een plek geven binnen organisaties betrokken bij Gezond en Gelukkig […]

25 november 2021, 08:23 Lees meer

Preventieakkoord mentale gezondheid

De Tweede Kamer nam in februari het initiatief om te kijken of een Nationaal Preventieakkoord op het gebied van Mentale Gezondheid mogelijk is. Dat akkoord moet concrete acties opleveren om mentale gezondheid te bevorderen en psychische problemen te voorkomen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verkende het Trimbos-Instituut hoe de […]

25 november 2021, 08:06 Lees meer

Intentieverklaring ondertekend voor Den Haag Zuidwest

Op 8 juli jongstleden is de intentieverklaring ‘het Verbond van Zuidwest’ ondertekend. Met deze intentieverklaring spraken meer dan 100 betrokken – bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners, het Rijk en de gemeente – uit om elkaar niet los te laten tot Zuidwest er bovenop is. Door de ondertekening van dit verbond beloven de partners de komende twintig […]

2 september 2021, 15:05 Lees meer

Vanuit de Preventiecoalitie: Dialoogbijeenkomsten Moerwijk en Laak

Onze bruggenbouwers preventie Wilma van der Vlegel en Evert Jan van Hasselt hebben net voor de zomer eerste dialoogbijeenkomsten gehad met inwoners en professionals in Moerwijk en Laak.

2 september 2021, 14:35 Lees meer

Alliantie Den Haag Zuidwest ontwikkelt zich door

De Alliantie Zuidwest ontwikkelt zich door. Het doel is dat bewoners van Zuidwest over 20 jaar zich net zo gezond voelen, evenveel kansen hebben op een goede schoolopleiding, zich net zo veilig, thuis, met elkaar verbonden voelen, evenzeer deelnemen aan de arbeidsmarkt en evengoed wonen als een gemiddelde Hagenaar.

30 juni 2021, 13:27 Lees meer

Nog meer preventie… Valpreventie

Het is geweldig om te zien dat de aandacht voor preventie vanuit verschillende kanten toeneemt! Op 5 juli start vanuit de gemeente in de stadsdelen Haagse Hout, Escamp, Laak en Loosduinen een cursus Valpreventie voor thuiswonende senioren.

20 mei 2021, 07:52 Lees meer

Werkbezoek minister Tamara van Ark

Op 19 april bracht minister Tamara van Ark een digitaal werkbezoek aan de gemeente Den Haag en Gezond en Gelukkig Den Haag in het kader van samenwerking tussen sociaal en medisch domein.

20 mei 2021, 07:23 Lees meer

Preventiecoalitie definitief goedgekeurd

De komende drie jaar gaat de Preventiecoalitie, als onderdeel van Gezond en Gelukkig Den Haag, aan de slag met preventie. De Preventiecoalitie is een initiatief van de GGD Haaglanden, zorgverzekeraars, de gemeente Den Haag en zorg- en welzijnsorganisaties.

9 april 2021, 09:23 Lees meer

Gezondheid meten

Gezondheid wordt al lang niet meer gezien als alleen de afwezigheid van ziekte. Op verschillende niveaus (regio’s, organisaties) wordt er daarom gewerkt vanuit een brede benadering van gezondheid. Voorbeelden zijn gezonde leefstijlinterventies, Positieve Gezondheid en de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

8 april 2021, 14:38 Lees meer

Alliantie Den Haag Zuidwest

Goed nieuws voor de inwoners van Den Haag Zuidwest: er komt een integraal programma om leefomgeving, woningen, veiligheid, onderwijs, bestaanszekerheid, sociale samenhang en gezondheid te verbeteren. Dit sluit aan bij de visie van Gezond en Gelukkig Den Haag dat gezondheid een integrale werkwijze vereist. Daarom werkt GGDH graag mee aan deze alliantie.

8 april 2021, 14:29 Lees meer

Discussienota VWS

Wethouder Kavita Parbhudayal en hoogleraar en GGDH-voorzitter Jet Bussemaker hebben namens de gemeente Den Haag en de partners van Gezond en Gelukkig Den Haag een gezamenlijke reactie geschreven op de discussienota ‘Zorg van de Toekomst’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

16 februari 2021, 15:53 Lees meer

Dementie preventiecampagne

In april 2021 starten GGD Haaglanden, Gemeente Den Haag, CZ groep en Stichting Transmurale Zorg (STZ) de preventiecampagne tegen dementie “We zijn zelf het medicijn”. Doel van deze campagne is zo veel mogelijk mensen in de regio Haaglanden bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om dementie te voorkomen.

16 februari 2021, 15:35 Lees meer

Met participatief actieonderzoek nieuwe initiatieven met bewoners Moerwijk opgestart

Naar aanleiding van de rapportage van het eerdere onderzoek en de gesprekken hierover heeft Wilma van der Vlegel een vervolg gegeven met als speciale focus (alleenstaande) ouders in Moerwijk die complexe problemen ervaren op het gebied van geestelijke gezondheid.

16 februari 2021, 15:21 Lees meer

Doorontwikkeling Welzijn op Recept in Loosduinen

De afgelopen jaren heeft welzijnsorganisatie Xtra samen met 40 Haagse huisartspraktijken en gezondheidscentra succesvol Welzijn op Recept geïntroduceerd. Afgelopen week hebben zorgverzekeraar CZ en de gemeente afspraken gemaakt om dit voor de wijk Loosduinen door te ontwikkelen naar een verstevigde versie.

16 februari 2021, 15:15 Lees meer

Health Innovation School afgerond: ‘Mooie ideeën en veel energie’

Enthousiasme, plezier en vernieuwende ideeën. Dat heeft de Health Innovation School Haaglanden opgeleverd. Afgelopen half jaar hielden zo’n vijftig professionals zich bezig met een breed scala aan onderwerpen, van ondersteuning voor mantelzorgers tot hulp bij een huilbaby. Dagvoorzitter Hendrik Verschuur: ‘Hiervan gaan zeker een paar ideeën vliegen.’

10 februari 2021, 10:17 Lees meer

Artikel: ‘Burgerparticipatie in (gezond en gelukkig) Den Haag

Jet Bussemaker en Elske van Aalderen, voormalig trainee Burgerparticipatie bij Gezond en Gelukkig Den Haag, hebben een artikel geschreven over de lessen en inzichten op het gebied van burgerparticipatie in Den Haag, met name in wijken Moerwijk en Laakkwartier. 

18 december 2020, 09:40 Lees meer

Vacature: Senior projectleider preventieaanpak gezocht

Er is een vacature voor de Preventiecoalitie: we zoeken een senior projectleider om de Preventiecoalitie vorm te geven. Ken jij iemand die aan de volgende omschrijving voldoet? Wijs hem of haar dan op de vacature! Reacties kunnen tot en met 8 januari gestuurd worden.

18 december 2020, 09:39 Lees meer

Met data gezondheid en geluksgevoel in Haagse wijken verbeteren

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar volop voor in. Om te monitoren dat de juiste zorg en welzijn op de juiste plekken terechtkomen, kan gebruik gemaakt worden van unieke dataprofielen. Daarmee is per wijk te […]

28 oktober 2020, 12:53 Lees meer

Zorg- en welzijnsector bundelt krachten voor extra zorgpersoneel tijdens coronacrisis

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen vanuit heel Nederland zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten. De verschillende initiatieven worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties.

20 maart 2020, 18:36 Lees meer

Partijen slaan handen ineen voor gezond en gelukkig Den Haag

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraar CZ gaan deel uitmaken van Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH). GGDH streeft er naar dat iedere Haagse inwoner zich – binnen zijn eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen. De gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners verenigd binnen Stichting Transmurale Zorg Den Haag, GGD, LUMC-Campus […]

21 januari 2020, 18:38 Lees meer

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen