Gezond opgroeien: samenwerken in de wijk, om het kind heen

23 april 2024, 07:58

Donderdag 30 mei vindt vanuit Gezond en Gelukkig Den Haag een Breed Overleg plaats over gezond opgroeien. Onder de noemer ‘samenwerken in de wijk, om het kind heen’ gaan we in op de samenwerking tussen ouders, scholen, gezondheid, bewonersinitiatieven en zorg en ondersteuning in de wijken, voor het jonge kind (0-12 jaar). Deze bijeenkomst organiseren we vanuit de Alliantie Onderwijs en de Alliantie Gezondheid en Vitaliteit van het Nationaal Programma Zuidwest. 

Graag aanmelden

U bent van harte uitgenodigd! Om deel te nemen, kunt u zich  hier aanmelden. Deelname is gratis. Alle geïnteresseerden zijn welkom, dus verspreid deze uitnodiging vooral verder.

Het programma

16:15 inloop met koffie en thee

16:45-17:30 plenaire sessie. Voorzitter van de alliantie Onderwijs Wiely Hendricks zal een presentatie geven. Vervolgens interviewt voorzitter van de alliantie Gezondheid en Vitaliteit Jet Bussemaker een drietal betrokken spelers vanuit Zuidwest gezamenlijk over de samenwerking tussen onderwijs en gezondheid:  Bianca Heijsteeg  (directeur van OBS Erasmus),  Janna Steinbusch (Directeur Penvoerder Kracht) en Petra Sevinga (stadsdeeldirecteur Escamp).

17:30-18:30 workshops. U kunt op de dag zelf kiezen voor een van de vijf workshops. In de workshops bespreken we onder andere initiatieven om jonge kinderen tijdig in beeld te krijgen, gaan we in op voorbeelden van gezamenlijke inzet zoals de brugfunctionaris, ouderbetrokkenheid, de peuterconsulent en het bewonersinitiatief het peutercafé. We bespreken de samenwerking tussen artsen en scholen bij kinderen met aanhoudende lichamelijke klachten. En kijken we verder naar activiteiten gericht op gezondheid en scholen. Zie een beschrijving van de workshops later in deze uitnodiging.

18:30 start gezamenlijke maaltijd en mogelijkheid tot doorpraten en netwerken

Gezamenlijke maaltijd tot ongeveer 20:00

Locatie

Sportcampus Zuiderpark (adres Mr. P. Droogleever Fortuynweg 69 Den Haag).

De workshops:

De brugfunctionaris en samenwerking in de wijk

Het Nationaal Programma Zuidwest zet in op een brugfunctionaris op alle basisscholen in Zuidwest. Brugfunctionarissen bieden ouders hulp en ondersteuning bij hulpvragen, juist als die niet over schoolzaken gaan. Ze zijn makkelijk bereikbaar voor ouders en bieden effectieve hulp. De brugfunctionarissen dragen bij aan een sociaal netwerk in de wijk. Ze doen dat door voor en met ouders verbindingen te leggen met de voorzieningen in de wijk.

Zo kan de brugfunctionaris ouders verwijzen naar hulpinstanties en ontmoetingsplaatsen, wegwijs maken in bestaand aanbod in de wijk, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Dit zorgt ook voor een stevigere verbinding tussen thuis (ouders), school en wijk. Daarnaast kunnen  ouders hun kinderen beter ondersteunen in hun ontwikkeling en schoolloopbaan.

Dit doen we om te zorgen dat er een betere verbinding ontstaat tussen de drie werelden in het leven van kinderen en jongeren: de school, wijk en thuis (ouders). Het ontlast de school bij het helpen van ouders, omdat de brugfunctionaris hulpvraagstukken oppakt die niet over onderwijs gaan.

Rudy van der Bovenkamp (Stichting Brede Buurtschool Den Haag) en brugfunctionarissen Lizzy in den Haak, Fleur Baak en Kelley Blik vertellen meer over de inzet van de brugfunctionaris op Haagse scholen en de samenwerking van de brugfunctionaris in de wijk.

Samenwerken voor peuters in de wijk

We zien de afgelopen jaren dat er steeds minder peuters gebruik maken van de voorschool. Op de voorschool spelen kinderen met elkaar en leren ze de Nederlandse taal. Kinderen die naar de voorschool zijn geweest hebben een betere start op de basisschool. Op verschillende manieren werken we in Zuidwest samen om jonge kinderen op tijd naar de voorschool te laten gaan. Bijvoorbeeld via de peuterconsulent, het peutercafé en om voorschoolse educatie gratis aan te bieden. De focus ligt daarbij op aansluiten bij wat er in de wijk speelt en samenwerking tussen bewoners en alle verschillende organisaties.

In deze workshop neemt Annemieke Tasma (beleidsadviseur onderwijs) samen met een peuterconsulent en Jamila Choukoud en Latifa Elyousfi (peutercafé) u mee in de projecten, activiteiten en werkwijze.

Kinderarts over ALK klachten (aanhoudende lichamelijke klachten) en samenwerking met school en een ouder

Tijdens de workshop vertellen kinderarts Maartje van den Berg en GZ-psycholoog Sophie Ebbeler over de multidisciplinaire aanpak van polikliniek SAMEN en over het netwerk voor kinderen met aanhoudende lichamelijke klachten in Regio Haaglanden. Deelnemers krijgen handvatten om met behulp van het biopsychosociaal model het gesprek aan te gaan en advies te geven. Ook wordt er nagedacht over de rol die scholen kunnen hebben bij de aanpak van schoolverzuim door aanhoudende lichamelijke klachten.

Hulp in de kleuterklas

De P. Oosterleeschool in Moerwijk heeft in samenwerking met jeugdhulpaanbieder Prodeba, onderdeel van Kracht, de pilot ‘hulp in de kleuterklas’ opgezet. Deze aanpak gaat uit van continuïteit van zorg en beoogt meer rust in de klassen door vaste begeleiders en het tegengaan van zorgversnippering. Eerder waren er vaak meerdere hulpverleners van diverse organisaties actief in de klas. De nieuwe aanpak maakt preventieve en curatieve zorg laagdrempelig toegankelijk. Onderwijs en zorg bundelen hun aanpak in preventieve en curatieve zorg in de kleutergroepen. Dit om uitval van kleuters te voorkomen en kinderen sociaal-emotioneel te ondersteunen en verrijken. Dit alles onder schooltijd in een onderwijsomgeving, waardoor kinderen in een vertrouwde omgeving geholpen kunnen worden.

In deze workshop vertellen Mariska Wubben en Erna van Houdt (beiden van de P. Oosterleeschool) en Annika Kruizinga (Prodeba) over de eerste resultaten en ervaringen met deze aanpak. 

Hoe maak je de gezonde keuze de makkelijke keuze?

Er wordt vaak gezegd dat gezond eten te duur is. Ook als je voor gemak kiest, kom je sneller uit bij ongezonde voeding. De Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) van GGD Haaglanden stimuleert dat kinderen gezond opgroeien in een gezonde omgeving. Daarvoor is het belangrijk dat de gezonde keuze makkelijk wordt gemaakt.

Wij zijn momenteel bij diverse projecten betrokken rond gezonde voeding en water drinken; thuis, op school en in de wijk. Met bijvoorbeeld watertappunten, warme lunches op school en de Baby Groente Tas. Wat leren we hiervan, hoe betrekken we ouders, wat levert het op, hoe zetten we het duurzaam in en welke andere ideeën kunnen we samen -met jullie en de inwoners zelf- nog bedenken? Wendy Schneider en Milo Extercatte van de GGD gaan daar graag over in gesprek.

Workshop kiezen

U kunt op de dag zelf een keuze maken aan welke workshop u mee wilt doen.

 


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen