De thema’s

Altijd vanuit de inwoner van Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag pakt de volgende vier thema’s op:

  • Wijkpreventieaanpak
  • Aanpak jeugd
  • Samenwerking medisch en sociaal domein
  • Leefstijl als medicijn

Wijkpreventieaanpak

De wijkpreventieaanpak is van en voor de wijk. Niet de beleidsmakers, maar de inwoners en professionals uit de wijken bedenken en organiseren met elkaar initiatieven, activiteiten en bijeenkomsten. De ‘community up’ aanpak krijgt veel steun van inwoners en betrokken organisaties. Vandaar dat deze blijft; de gemeente en de GGD maken zich hier hard voor. Met succes: meer wijken en dus meer mensen werken met deze aanpak, er is een scholing ontwikkeld en de aanpak heeft een langdurige financiering gekregen.

Aanpak jeugd

Na enkele jaren Gezond en Gelukkig Den Haag werd duidelijk dat de jeugd moest worden meegenomen om onze ambitie te realiseren. Ook kwam uit het participatief actieonderzoek in Laak en Moerwijk de behoefte om te beginnen bij de jeugd. Zo gezegd, zo gezamenlijk opgepakt. Inmiddels werken professionals en bewoners in de wijk om het kind heen. Er is een samenwerking ontstaan tussen ouders, scholen, gezondheid, bewonersinitiatieven, zorg en ondersteuning in de wijken, voor het jonge kind (0-12 jaar). Ook richten we ons meer op de mentale gezondheid van jongeren.

Samenwerking medisch en sociaal domein

Professionals uit zorg en welzijn zetten zich elke dag in voor mensen. Vaak met afgebakende taken én financiering. Maar in realiteit hangen sociale problemen en gezondheid nauw samen. Armoede maakt letterlijk ziek. Wij werken daarom aan meer verbinding tussen het sociaal en medisch domein, zowel tussen de organisaties, als de financiën. Bijvoorbeeld in de GGZ (het verkennend gesprek) en tussen huisartsen en welzijnsorganisaties vanuit Welzijn op Recept.

Leefstijl als medicijn

We leren steeds meer over de mogelijkheden die we vanuit onze gewoontes en gedrag hebben om gezond en gelukkig te kunnen leven. Maar hoe maken we dit iets van ons allemaal? Gezond en Gelukkig Den Haag zet zich ervoor in dat dit besef beter aansluit bij diegenen hier het meeste baat bij hebben. Denk aan leefstijlinterventies die beter aansluiten bij mensen met een lagere sociaal economische status (SES) zoals: een beter passende GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) en de groepsconsulten.

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen