Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet.

Duurzame zorg en gezondheidspreventie

Gezond en Gelukkig Den Haag is om die reden continu in beweging om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich inmiddels bij GGDH aangesloten. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. We nemen positieve gezondheid als basis.

Neem contact met ons op!

Contact opnemen met GGDH is simpel. Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Onze transitie naar een gezond en gelukkig Den Haag

19 mei 2022, 10:08

Er zijn grote verschillen in gezondheid en geluk tussen Haagse wijken. Het netwerk Gezond en Gelukkig Den Haag wil eraan bijdragen dit te veranderen. Dat vraagt om betere verbinding tussen medisch en sociaal domein én met de leefwereld van de mensen waar het om gaat.

Lees meer

Nationale Diabetes Challenge blijft groeien: ‘We moeten aansluiten bij de leefwereld’

16 mei 2022, 19:41

Een grotere groep mensen op de been, met een meer diverse achtergrond. Gemeente Den Haag en de Bas van de Goor Foundation werken er hard aan tijdens de huidige editie van de Nationale Diabetes Challenge. Sleutelfiguren in de wijken zijn daarbij van groot belang, zoals Ömer Ilik: ‘Wandelen kan je leven redden.’

Lees meer

Breed Overleg: Samenspel informele en formele netwerken

25 maart 2022, 09:21

Een gelijkwaardig samenspel tussen bewoners en professionals is cruciaal voor passende zorg en ondersteuning. Toch is dit nog niet altijd vanzelfsprekend. In dit Breed Overleg kijken we samen naar goede voorbeelden. Wat kunnen we hiervan leren? En hoe kunnen we dit nog meer stimuleren en faciliteren?

Lees meer