Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet.

Duurzame zorg en gezondheidspreventie

Gezond en Gelukkig Den Haag is om die reden continu in beweging om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich inmiddels bij GGDH aangesloten. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. We nemen positieve gezondheid als basis.

Neem contact met ons op!

Contact opnemen met GGDH is simpel. Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Ervaring centraal

15 september 2022, 13:19

Nori van Balkom, wijkbruggenbouwer bij Gezond en Gelukkig Den Haag, gaat in gesprek met professionals, bewoners en gemeente. Door de ervaring van inwoners centraal te stellen, zorgen we ervoor dat interventies, beleid en projecten écht impact hebben op de levens van Hagenaars.

Lees meer

Breed overleg: van ego naar eco

5 juli 2022, 18:24

Tientallen enthousiaste en betrokken bestuurders, professionals, beleidsmakers en bewoners kwamen tijdens ons breed overleg samen in Buurtcentrum De Mussen. Daar deelden zij ervaringen over de transitie van Ziekte & zorg naar Gezondheid & gedrag en Mens & Maatschappij.

Lees meer

Krachtige basiszorg: borging en uitbreiding in Den Haag

5 juli 2022, 15:08

De integrale aanpak Krachtige basiszorg geeft de huisarts meer tijd en aandacht voor mensen met meerdere problemen. Door samenwerking met het sociaal domein in de wijk komen mensen sneller op de goede plek voor passende hulp. Fijn voor de patiënt én voor de huisarts, zo blijkt inmiddels uit onderzoek. De financiering voor een POH Krachtige […]

Lees meer