Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet.

Duurzame zorg en gezondheidspreventie

Gezond en Gelukkig Den Haag is om die reden continu in beweging om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich inmiddels bij GGDH aangesloten. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. We nemen positieve gezondheid als basis.

Neem contact met ons op!

Contact opnemen met GGDH is simpel. Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Onderzoek leefomgeving en diabetes

1 juli 2023, 11:30

Op de Health Campus Den Haag vindt veel relevant onderzoek plaats voor onze thema’s. Zoals dat van huisarts in opleiding Anouk Smit. Zij doet onderzoek naar leefstijlzorg voor mensen met diabetes type 2. Als deel van deze studie onderzoekt zij de associatie tussen de fysieke leefomgeving en glucoseregulatie in mensen met type 2 diabetes. Hoe […]

Lees meer

Breed Overleg: de wijkpreventieaanpak

1 juli 2023, 11:11

Samen werken aan preventie, passende zorg en ondersteuning. Hoe doe je dat vanuit en met de wijk? We gingen erover in gesprek tijdens het breed overleg. Tientallen professionals, inwoners, bestuurders en beleidsmakers kwamen samen in buurtcentrum De Mussen om ervaringen te delen en elkaar te inspireren met goede voorbeelden. Lees meer over deze middag, de […]

Lees meer

Annette de Boer (GGD Haaglanden): ‘Je ziet dat er echt verbindingen ontstaan’

1 juli 2023, 11:06

Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Annette de boer, directeur van GGD Haaglanden, deelt haar visie op onze beweging naar een gezonde en gelukkige stad.

Lees meer

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen