Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet.

Duurzame zorg en gezondheidspreventie

Gezond en Gelukkig Den Haag is om die reden continu in beweging om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich inmiddels bij GGDH aangesloten. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. We nemen positieve gezondheid als basis.

Neem contact met ons op!

Contact opnemen met GGDH is simpel. Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Willem Wiegersma: ‘Vanuit de chaos moet je gaan organiseren’

30 juni 2021, 13:56

Samen dragen we bij aan een gezond en gelukkig Den Haag, ieder op zijn of haar eigen manier. Zo geven we met elkaar de cultuurverandering in de zorg vorm. Welke stappen maken we? En hoe bewegen we zelf binnen die transitie? We gaan erover in gesprek met Willem Wiegersma, bestuurder bij revalidatiecentrum Basalt.

Lees meer

HIS-ervaringen: ‘Goede oplossingen liggen vaak buiten onze comfortzone’

17 juni 2021, 12:52

Een ziekenhuisapotheker van het HagaZiekenhuis en een programmamanager bij ZonMw blikken terug op hun deelname aan de Health Innovation School Haaglanden. Daar hielden ze zich bezig met de communicatie tussen huisarts en wijkverpleegkundige bij de behandeling van kwetsbare ouderen in Bouwlust/ Vrederust. Denise: ‘We zochten een bestaande oplossing voor een bestaand probleem. Waarom zou je […]

Lees meer

‘GGDH gaat over partnerschap, ook met bewoners. Precies waar wij goed in zijn!’

17 juni 2021, 10:18

Samen dragen we bij aan een gezond en gelukkig Den Haag. Zo geven we met elkaar de cultuurverandering in de zorg vorm. Welke stappen maken we? En hoe bewegen we zelf binnen die transitie? We gaan erover in gesprek met Margo van Rheenen, Lid van de Raad van Bestuur van Xtra. “Ik ben een echte […]

Lees meer