Gezond en
gelukkig Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) is een regionaal netwerk van gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners in de Stichting Transmurale Zorg, LUMC-Campus Den Haag, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars. GGDH streeft er naar dat iedere Haagse burger zich – binnen zijn eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen.

Gezondheidsverschillen aanpakken

De gezondheidsverschillen tussen inwoners van verschillende Haagse wijken zijn groot. Dit beïnvloedt de gezondheid en het levensgeluk van Hagenaars. Als we niets aan de gezondheidsverschillen doen, dan worden groter. Niet alleen op medisch gebied, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak. Al deze aspecten spelen een grote rol bij de gezondheid en het levensgeluk van Hagenaars.

GGDH pakt de gezondheidsverschillen in Den Haag door een beweging op gang te brengen waarbij de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd wordt. De consequenties van dubbele vergrijzing, het toenemend aantal chronische ziekten, personeelstekorten en stijgende zorgkosten maken een andere aanpak noodzakelijk, vanuit een gezamenlijke regionale visie en intensievere en bredere samenwerking in Den Haag. Dit doen we stap voor stap, samen met de hele zorgketen in een wijk. Alle stakeholders kennen hun eigen zorgactiviteiten en op onderdelen wordt er integraal samengewerkt, zoals bij de acute zorg. Er zijn verschillende initiatieven rondom bijvoorbeeld de anderhalflijnszorg, preventie en ouderenzorg.

Drieledige doelstelling

Zo werkt GGDH aan een drieledige doelstelling: de gezondheid van de inwoners van Den Haag verbeteren, de ervaren kwaliteit van de zorg en ondersteuning verbeteren en tegelijkertijd de kosten verlagen.

Binnen vier ‘thematafels’ (herontwerp systemen, e-health/ICT, arbeidsmarkt en preventie) wordt de aanpak besproken. Daarbij stellen we de levensreis van de inwoner centraal en staven we de voortgang met data. Mensen met hart- en vaatziekten, kwetsbare ouderen en mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen krijgen de prioriteit. In eerste instantie richt GGDH zich daarbij op de wijken Laakkwartier en Moerwijk.

De kennis en de ervaring die wordt opgedaan in Den Haag, zal in de toekomst gebruikt worden om gezondheidsverschillen in andere regio’s aan te pakken.