Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet.

Duurzame zorg en gezondheidspreventie

Gezond en Gelukkig Den Haag is om die reden continu in beweging om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich inmiddels bij GGDH aangesloten. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. We nemen positieve gezondheid als basis.

Neem contact met ons op!

Contact opnemen met GGDH is simpel. Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Onderzoek: Hoe bevalt de Baby Groente Tas?

23 april 2024, 08:12

Jong geleerd, oud gedaan. Met dat uitgangspunt krijgen jonge ouders in Leiden – en binnenkort ook Den Haag – de Baby Groente Tas met verse groente en recepten om deze klaar te maken. Laura van der Velde draagt vanuit de Health Campus bij aan een onderzoek naar de ervaring van de ouders.

Lees meer

Meer Tijd Voor de Patiënt vanuit Positieve Gezondheid

23 april 2024, 07:11

Anders werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en als het kan uitbreiden van personele capaciteit. Deze elementen zorgen  in het programma Meer Tijd Voor de Patiënt dat huisartsen het ‘goede gesprek’ met de patiënt kunnen voeren. In Den Haag voert regionale huisartsenorganisatie Hadoks dit programma sinds vorig jaar uit, samen met Reos.

Lees meer

Update groepsconsulten: “Pionieren met een missie”

22 april 2024, 10:53

Groepsconsulten opzetten en borgen is nog pionieren, maar zorgt voor groot enthousiasme bij betrokken professionals uit zorg en welzijn. Dat blijkt uit een update van kartrekker Loïse Jacz en projectleider Nienke Oosterhof: “We gaan stapje voor stapje vooruit.”

Lees meer

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen