Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet.

Duurzame zorg en gezondheidspreventie

Gezond en Gelukkig Den Haag is om die reden continu in beweging om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich inmiddels bij GGDH aangesloten. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. We nemen positieve gezondheid als basis.

Neem contact met ons op!

Contact opnemen met GGDH is simpel. Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Diablend: gezonde leefstijl op maat voor Hagenaars met diabetes type 2

25 november 2021, 15:36

Mensen met diabetes type 2 zijn gebaat bij een gezonde leefstijl, die nauw aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en voorkeuren. Met het project Diablend wordt zo’n gepersonaliseerde, op maat gemaakte aanpak in Den Haag ontwikkeld, te beginnen in achterstandswijken Schilderswijk en Bouwlust-Vrederust. ‘We hebben al heel wat stappen gezet. In maart starten we met een […]

Lees meer

Het Onzichtbare Zichtbaar: ‘Stoppen met roken zonder opgeheven vingertje’

15 november 2021, 10:16

Hoe help je rokers om te stoppen? Om die vraag draait het in Leernetwerk Escamp Stopt! Daarbinnen wordt breed samengewerkt om kennis uit onderzoek in de praktijk te benutten en uit te breiden. Elske Wits van onderzoeksinstituut IVO: ‘We ondersteunen mensen om hun eigen motivatie te vinden.’

Lees meer

Breed Overleg: Eén plus één is drie: samen doen we meer dan ieder afzonderlijk

7 oktober 2021, 08:26

Collectiviteit is de kern van Gezond en Gelukkig Den Haag. Want één plus één is drie: samen doen we meer dan ieder afzonderlijk. Maar hoe komen we tot die gewenste collectiviteit? Welke waarden, intenties en leidende principes maken dat de samenwerkende partijen elkaar versterken?

Lees meer