Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet.

Duurzame zorg en gezondheidspreventie

Gezond en Gelukkig Den Haag is om die reden continu in beweging om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich inmiddels bij GGDH aangesloten. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. We nemen positieve gezondheid als basis.

Aansluiten bij beweging

Elke organisatie of burgerinitiatief met dezelfde doelstellingen is van harte welkom om zich bij GGDH aan te sluiten. Samen zorgen we ervoor dat elke inwoner van Den Haag zich – binnen de eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen.

Neem contact met ons op!

Contact opnemen met GGDH is simpel. Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Kijken buiten het ziekenhuis: ‘Je kan ongelofelijk veel van anderen leren’

28 april 2021, 08:06

Kinderarts Maartje van den Berg is een van de professionals die anders probeert te kijken, denken en doen. Met haar verhaal en dat van twee andere professionals trapten we onze campagne af. Wat hen bindt? Het vertrekpunt vanuit de kracht van mensen zelf én vanuit de kracht van verbinding.

Lees meer

HIS ervaringen: ‘’Gezondheid’ is voor veel mensen helemaal geen thema’

1 april 2021, 07:22

Een oplossingsgerichte arts en een innovator bij KPN Health hielden zich binnen de Health Innovation School Haaglanden bezig met de vraag: Hoe help je mensen met een lage sociaal economische status en risico op hart en vaat ziekten bij een gezondere levensstijl? Tijdens de HIS werkten zo’n vijftig professionals met een vernieuwende bril aan een […]

Lees meer

Breed Overleg: Hoe neem je jezelf en anderen mee?

25 maart 2021, 09:00

Gezond en Gelukkig Den Haag, dat zijn wij. Want samen maken we de stad. Tijdens het breed overleg deelden we onze ervaringen. Hoe bewegen we binnen de transitie? Wat betekent dit voor onze gezamenlijke beweging? En hoe nemen we onszelf en anderen hierin mee? Lees hier het verslag:

Lees meer