Gezond en Gelukkig Den Haag

In 2040 hebben alle Hagenaars gelijke kansen op een goede (positieve) gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij.

Hoe doen we dit?

Gezond en Gelukkig Den Haag is een beweging waarbij veel organisaties, van zorg tot welzijn en burgerinitiatieven, zijn aangesloten. Twee kenmerken van deze beweging:

Medisch en sociaal domein verbinden

Professionals uit zorg en welzijn zetten zich elke dag in voor mensen. Vaak met afgebakende taken én financiering. Maar in realiteit hangen sociale problemen en gezondheid nauw samen. Armoede maakt letterlijk ziek. Wij werken daarom aan meer verbinding tussen het sociaal en medisch domein, zowel tussen de organisaties, als de financiën.

Community up en preventie

We gaan uit van de kracht en leefwereld van de mensen waar het om gaat. Zij hebben zelf vaak goede ideeën over wat er nodig is. Deze ideeën verbinden we met beleid en bestuur. Zo komen we tot passende zorg en ondersteuning, waarbij preventie veel problemen voorkomt.

Doet u mee?

Vele organisaties, van zorg tot welzijn en burgerinitiatieven, sloten zich al aan. Heeft u ideeën of wilt u bijdragen? Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Even bijpraten met… Schilderswijkmoeder Marjana

17 juni 2024, 11:36

Op weg naar een gezond en gelukkig Den Haag hebben we allemaal een rol, van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. De Schilderswijk Moeders zijn al tien jaar heel belangrijk voor hun wijk. Daarom ontvingen ze de Haagse Stadsspeld. Schilderswijkmoeder Marjana blikt terug op deze mooie verrassing.

Lees meer

Onderzoek speelvriendelijke steden: “Het perspectief van kinderen is belangrijk”

17 juni 2024, 10:55

Er vindt veel relevant onderzoek plaats binnen de thema’s van Gezond en Gelukkig Den Haag. Zoals naar hoe kinderen spelen, en hoe we dat plezier kunnen vergroten. Gerben Helleman is één van de onderzoekers van het project Speelvriendelijke Steden en vertelt er meer over.

Lees meer

Breed Overleg: Gezond opgroeien in de wijk

17 juni 2024, 08:51

We kijken terug op een geslaagd Breed Overleg over gezond opgroeien. Tientallen professionals – ditmaal niet alleen uit zorg en welzijn, maar ook vanuit het onderwijs -, beleidsmakers en bewoners ontmoetten elkaar en gingen aan de slag tijdens inspirerende workshops. Het draaide daarin om de samenwerking tussen ouders, scholen, gezondheid, bewonersinitiatieven en zorg en ondersteuning in […]

Lees meer

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen