Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet.

Duurzame zorg en gezondheidspreventie

Gezond en Gelukkig Den Haag is om die reden continu in beweging om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich inmiddels bij GGDH aangesloten. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. We nemen positieve gezondheid als basis.

Neem contact met ons op!

Contact opnemen met GGDH is simpel. Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Ervaring Centraal

10 mei 2023, 08:55

Vanuit Gezond en Gelukkig Den Haag zijn we continu in gesprek met professionals, bewoners en beleidsmakers. Door de ervaring van inwoners centraal te stellen, zorgen we ervoor dat interventies, beleid en projecten écht impact hebben op de levens van Hagenaars. Ter inspiratie delen we regelmatig wat we horen in de wijken.

Lees meer

Samen zijn we gezond en gelukkig Den Haag: Ivo Knotnerus (Menzis) aan het woord

10 mei 2023, 08:29

Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Ivo Knotnerus, regiomanager bij Menzis, deelt zijn visie op onze beweging naar een gezonde en gelukkige stad.

Lees meer

Experiment Zuidwest: heel Den Haag Zuidwest duurzaam in beweging

8 mei 2023, 19:20

In de structuurvisie voor Zuidwest is sportpark Escamp I een kloppend groen hart van dit deel van de stad. Wijkbruggenbrouwer van Gezond en Gelukkig Den Haag Nori van Balkom en stedenbouwkundige Marrit Terpstra wilden al op korte termijn het gebied activeren, door de toegankelijkheid te verbeteren en laagdrempelig beweegaanbod te creëren. Ze brachten behoeften van […]

Lees meer

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen