Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet.

Duurzame zorg en gezondheidspreventie

Gezond en Gelukkig Den Haag is om die reden continu in beweging om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich inmiddels bij GGDH aangesloten. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. We nemen positieve gezondheid als basis.

Neem contact met ons op!

Contact opnemen met GGDH is simpel. Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Breed overleg 10 november: gezond opgroeien is stoppen met omvallen

1 november 2022, 11:17

De jeugdzorg loopt vast. Wachtlijsten lopen op. Er is een structureel probleem om medewerkers in de jeugdzorg te behouden, laat staan nieuwe medewerkers aan te trekken. Meer (jeugd)zorg is onmogelijk en onwenselijk. We moeten meer aan de ‘voorkant’ gaan werken: jeugd niet naar de jeugdhulp, maar gezond laten opgroeien.  Van het ene probleem vervallen in […]

Lees meer

Irma Bolhuis, directeur Wijkz: ‘We moeten lef en durf tonen om dingen anders te doen’

1 november 2022, 09:14

Gezond en Gelukkig Den Haag, dat zijn we zelf. Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Irma Bolhuis, directeur van welzijnsorganisatie Wijkz: ‘We moeten elkaar kritisch durven aanspreken’

Lees meer

Veel enthousiasme voor Leer-kracht Preventie in de wijk

28 oktober 2022, 12:25

In sommige wijken in onze regio wonen relatief veel kinderen en jongeren met overgewicht. Een domeinoverstijgend onderwijsprogramma onder de noemer Leer-kracht Preventie in de wijk wil deze doelgroep beter ondersteunen. Het programma wordt ontwikkeld samen met professionals uit de wijk, kinderen en jongeren met overgewicht en hun ouders. Vanuit de GGDH-tafel Arbeidsmarkt & Onderwijs is […]

Lees meer