Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om breder te worden opgezet.

Duurzame zorg en gezondheidspreventie

Gezond en Gelukkig Den Haag is om die reden continu in beweging om het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich inmiddels bij GGDH aangesloten. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers. We nemen positieve gezondheid als basis.

Neem contact met ons op!

Contact opnemen met GGDH is simpel. Vul het contactformulier in en u hoort spoedig van ons!

Inspiratie

Breed Overleg: Jeugdpreventie = terug naar de basis

15 december 2023, 11:25

Tijdens het Breed Overleg ging een brede groep professionals en bestuurders met elkaar in gesprek over verschillende vormen van jeugdpreventie. Daarbij is normaliseren een belangrijk thema. We gaan dieper in op wat dit begrip eigenlijk betekent voor de praktijk en wat dit vraagt van professionals.

Lees meer

Onderzoek op stoom: ‘We zoeken de verhalen achter de cijfers’

21 november 2023, 18:49

In Moerwijk leiden gestapelde problemen tot meer sociale en medische klachten bij alleenstaande ouders en hun kinderen. Dat laten bevindingen van het lopende onderzoek Countering Syndemics zien. Tijdens een avond met bewoners, beleidsmakers en professionals gaan de onderzoekers met elkaar op zoek naar de verhalen achter de cijfers.

Lees meer

Spelen en ontmoeten bij De Mussen

21 november 2023, 18:35

Erop Uit! Met die oproep nodigt de Mussen ouders met hun kindje uit voor een laagdrempelige ontmoetingsochtend bij het buurthuis in de Schilderswijk. Het initiatief startte begin oktober en kwam voort uit een behoefte van de wijk. Tot nu toe is er veel aanloop. Moeder en vrijwilliger Wafae: ‘De vrijblijvendheid is heel belangrijk.’

Lees meer

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen