Inspiratie

De inwoner van Den Haag centraal stellen is een mooi streven. De praktijk blijkt soms weerbarstiger. Organisatievormen of manieren van financiering maken het moeilijk om de zorg en ondersteuning echt rondom de inwoner te organiseren. Toch zijn er in Den Haag al meerdere mooie initiatieven die de inwoner van de stad centraal zetten en niet de organisatie of de financiering.

Breed Overleg: verdieping transitie

16 februari 2021, 14:51

Tijdens het Breed Overleg op 7 december zijn we geïnspireerd door Derk Loorbach die ons een houvast heeft gegeven voor de transitie waar we met elkaar in zitten.

Lees meer

Breed Overleg: Samen bewegen binnen transitie

15 december 2020, 10:52

Aanhaken bij wat er al is. Verbinding van vernieuwers. Reflecteren op waar je zelf staat binnen de verandering. Het zijn enkele handvatten die transitiekunde ons biedt. 

Lees meer

Welzijn Op Recept

14 april 2020, 13:06

Huisartsen en welzijnsmedewerkers werken binnen het project Welzijn Op Recept succesvol samen.

Lees meer

Ruisloze Ouderenzorg

28 januari 2020, 14:29

Het project Ruisloze Ouderenzorg is het resultaat van een projectteam van de Health Innovation School en wordt door de Reinier Haga Groep (RHG) geleid.

Lees meer

Haagse Vaten

28 januari 2020, 14:28

Haagse Vaten is in een initiatief van artsen uit de regio om de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten goed af te stemmen.

Lees meer

Nationale Diabetes Challenge

28 januari 2020, 14:26

Mensen met diabetes meer laten bewegen? Hoe doe je dat? De Bas van de Goor Foundation kwam met een ludiek initiatief.

Lees meer

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen