Inspiratie

De inwoner van Den Haag centraal stellen is een mooi streven. De praktijk blijkt soms weerbarstiger. Organisatievormen of manieren van financiering maken het moeilijk om de zorg en ondersteuning echt rondom de inwoner te organiseren. Toch zijn er in Den Haag al meerdere mooie initiatieven die de inwoner van de stad centraal zetten en niet de organisatie of de financiering.

Even bijpraten met… Schilderswijkmoeder Marjana

17 juni 2024, 11:36

Op weg naar een gezond en gelukkig Den Haag hebben we allemaal een rol, van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. De Schilderswijk Moeders zijn al tien jaar heel belangrijk voor hun wijk. Daarom ontvingen ze de Haagse Stadsspeld. Schilderswijkmoeder Marjana blikt terug op deze mooie verrassing.

Lees meer

Onderzoek speelvriendelijke steden: “Het perspectief van kinderen is belangrijk”

17 juni 2024, 10:55

Er vindt veel relevant onderzoek plaats binnen de thema’s van Gezond en Gelukkig Den Haag. Zoals naar hoe kinderen spelen, en hoe we dat plezier kunnen vergroten. Gerben Helleman is één van de onderzoekers van het project Speelvriendelijke Steden en vertelt er meer over.

Lees meer

Breed Overleg: Gezond opgroeien in de wijk

17 juni 2024, 08:51

We kijken terug op een geslaagd Breed Overleg over gezond opgroeien. Tientallen professionals – ditmaal niet alleen uit zorg en welzijn, maar ook vanuit het onderwijs -, beleidsmakers en bewoners ontmoetten elkaar en gingen aan de slag tijdens inspirerende workshops. Het draaide daarin om de samenwerking tussen ouders, scholen, gezondheid, bewonersinitiatieven en zorg en ondersteuning in […]

Lees meer

Onderzoek: Hoe bevalt de Baby Groente Tas?

23 april 2024, 08:12

Jong geleerd, oud gedaan. Met dat uitgangspunt krijgen jonge ouders in Leiden – en binnenkort ook Den Haag – de Baby Groente Tas met verse groente en recepten om deze klaar te maken. Laura van der Velde draagt vanuit de Health Campus bij aan een onderzoek naar de ervaring van de ouders.

Lees meer

Meer Tijd Voor de Patiënt vanuit Positieve Gezondheid

23 april 2024, 07:11

Anders werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en als het kan uitbreiden van personele capaciteit. Deze elementen zorgen  in het programma Meer Tijd Voor de Patiënt dat huisartsen het ‘goede gesprek’ met de patiënt kunnen voeren. In Den Haag voert regionale huisartsenorganisatie Hadoks dit programma sinds vorig jaar uit, samen met Reos.

Lees meer

Update groepsconsulten: “Pionieren met een missie”

22 april 2024, 10:53

Groepsconsulten opzetten en borgen is nog pionieren, maar zorgt voor groot enthousiasme bij betrokken professionals uit zorg en welzijn. Dat blijkt uit een update van kartrekker Loïse Jacz en projectleider Nienke Oosterhof: “We gaan stapje voor stapje vooruit.”

Lees meer

Wie leert van wie? Onverwachtse lessen uit wijkonderzoek

22 maart 2024, 08:19

Het is de week van de gezondheidsverschillen, een initiatief van Pharos. We werken hier met onze brede groep partners elke dag aan. Gezond en Gelukkig Den Haag geeft richting, inspireert en creëert verbinding. Daarom laten we deze week met een blogreeks zien wat er al gebeurt in de stad om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Lees meer

Week van de gezondheidsverschillen: ‘Luisteren naar elkaar is de sleutel’

20 maart 2024, 14:01

Het is de week van de gezondheidsverschillen, een initiatief van Pharos. We werken hier met onze brede groep partners elke dag aan. Gezond en Gelukkig Den Haag geeft richting, inspireert en creëert verbinding. Daarom laten we deze week met een blogreeks zien wat er al gebeurt in de stad om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Lees meer

Week van de Gezondheidsverschillen: ‘Het begint met aansluiten bij de doelgroep’

19 maart 2024, 13:14

Het is de week van de gezondheidsverschillen, een initiatief van Pharos. We werken hier met onze brede groep partners elke dag aan. Gezond en Gelukkig Den Haag geeft richting, inspireert en creëert verbinding. Daarom laten we deze week met een blogreeks zien wat er al gebeurt in de stad om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Lees meer

Week van de gezondheidsverschillen: ‘Preventie vraagt om lef’

18 maart 2024, 14:43

Het is de week van de gezondheidsverschillen, een initiatief van Pharos. We werken hier met onze brede groep partners elke dag aan. Gezond en Gelukkig Den Haag geeft richting, inspireert en creëert verbinding. Daarom laten we deze week met een blogreeks zien wat er al gebeurt in de stad om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Lees meer

Week van de Gezondheidsverschillen: Een co-creatie proces met bewoners en professionals in Moerwijk

17 maart 2024, 12:51

Het is de week van de gezondheidsverschillen, een initiatief van Pharos. We werken hier met onze brede groep partners elke dag aan. Gezond en Gelukkig Den Haag geeft richting, inspireert en creëert verbinding. Daarom laten we deze week met een blogreeks zien wat er al gebeurt in de stad om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Lees meer

Samen op weg naar een Gezond en Gelukkig Den Haag

15 maart 2024, 05:43

Volgende week start de week van de gezondheidsverschillen, een initiatief van Pharos. Het is de centrale missie van onze netwerkorganisatie Gezond en Gelukkig Den Haag om die verschillen te verkleinen. We geven richting, inspireren en creëren verbinding. Daarom delen we komende week elke dag een blog over wat er al gebeurt in de stad. 

Lees meer

Breed Overleg: Leefstijl als Medicijn

7 maart 2024, 08:47

Onze leefstijl draagt in meer of mindere mate bij aan een gezond en gelukkig leven. Tijdens ons laatste Breed Overleg wisten zo’n 50 betrokken professionals elkaar te vinden en te inspireren. Wat werkt en hoe bereiken we de mensen waar het om gaat? We nemen je hier graag in mee met dit verslag. Met een tweegesprek […]

Lees meer

Breed Overleg: Jeugdpreventie = terug naar de basis

15 december 2023, 11:25

Tijdens het Breed Overleg ging een brede groep professionals en bestuurders met elkaar in gesprek over verschillende vormen van jeugdpreventie. Daarbij is normaliseren een belangrijk thema. We gaan dieper in op wat dit begrip eigenlijk betekent voor de praktijk en wat dit vraagt van professionals.

Lees meer

Onderzoek op stoom: ‘We zoeken de verhalen achter de cijfers’

21 november 2023, 18:49

In Moerwijk leiden gestapelde problemen tot meer sociale en medische klachten bij alleenstaande ouders en hun kinderen. Dat laten bevindingen van het lopende onderzoek Countering Syndemics zien. Tijdens een avond met bewoners, beleidsmakers en professionals gaan de onderzoekers met elkaar op zoek naar de verhalen achter de cijfers.

Lees meer

Spelen en ontmoeten bij De Mussen

21 november 2023, 18:35

Erop Uit! Met die oproep nodigt de Mussen ouders met hun kindje uit voor een laagdrempelige ontmoetingsochtend bij het buurthuis in de Schilderswijk. Het initiatief startte begin oktober en kwam voort uit een behoefte van de wijk. Tot nu toe is er veel aanloop. Moeder en vrijwilliger Wafae: ‘De vrijblijvendheid is heel belangrijk.’

Lees meer

Netwerksamenwerking bij GGDH onderzocht

21 november 2023, 18:30

Op de Health Campus Den Haag vindt veel relevant onderzoek plaats binnen de thema’s van Gezond en Gelukkig Den Haag. Zoals dat van promovenda Roos van Lammeren. Met haar onderzoek is ze verbonden aan Gezond en Gelukkig Den Haag. Ze richt zich op de samenwerking binnen dit netwerk.

Lees meer

Korrie Louwes, directeur OCW: ‘De logica van de inwoner moet centraal staan’

3 oktober 2023, 11:15

Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Korrie Louwes is algemeen directeur van Onderwijs, Cultuur en Welzijn van gemeente Den Haag en deelt haar visie op de […]

Lees meer

Hotspotters project in volle gang

2 oktober 2023, 08:50

Op de Health Campus Den Haag vindt veel relevant onderzoek plaats binnen de thema’s van Gezond en Gelukkig Den Haag. Zoals dat van huisarts in opleiding Vera Tiemes, naar zogenaamde ‘hotspotters’. Dit zijn patiënten met problemen op meerdere vlakken en een hoog acuut zorggebruik. Het Hotspotters Project test of een andere aanpak zorgt voor beter […]

Lees meer

Onderzoek leefomgeving en diabetes

1 juli 2023, 11:30

Op de Health Campus Den Haag vindt veel relevant onderzoek plaats voor onze thema’s. Zoals dat van huisarts in opleiding Anouk Smit. Zij doet onderzoek naar leefstijlzorg voor mensen met diabetes type 2. Als deel van deze studie onderzoekt zij de associatie tussen de fysieke leefomgeving en glucoseregulatie in mensen met type 2 diabetes.

Lees meer

Breed Overleg: de wijkpreventieaanpak

1 juli 2023, 11:11

Samen werken aan preventie, passende zorg en ondersteuning. Hoe doe je dat vanuit en met de wijk? We gingen erover in gesprek tijdens het breed overleg. Tientallen professionals, inwoners, bestuurders en beleidsmakers kwamen samen in buurtcentrum De Mussen om ervaringen te delen en elkaar te inspireren met goede voorbeelden. Lees meer over deze middag, de […]

Lees meer

Annette de Boer (GGD Haaglanden): ‘Je ziet dat er echt verbindingen ontstaan’

1 juli 2023, 11:06

Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Annette de boer, directeur van GGD Haaglanden, deelt haar visie op onze beweging naar een gezonde en gelukkige stad.

Lees meer

Ervaring Centraal

10 mei 2023, 08:55

Vanuit Gezond en Gelukkig Den Haag zijn we continu in gesprek met professionals, bewoners en beleidsmakers. Door de ervaring van inwoners centraal te stellen, zorgen we ervoor dat interventies, beleid en projecten écht impact hebben op de levens van Hagenaars. Ter inspiratie delen we regelmatig wat we horen in de wijken.

Lees meer

Samen zijn we gezond en gelukkig Den Haag: Ivo Knotnerus (Menzis) aan het woord

10 mei 2023, 08:29

Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Ivo Knotnerus, regiomanager bij Menzis, deelt zijn visie op onze beweging naar een gezonde en gelukkige stad.

Lees meer

Experiment Zuidwest: heel Den Haag Zuidwest duurzaam in beweging

8 mei 2023, 19:20

In de structuurvisie voor Zuidwest is sportpark Escamp I een kloppend groen hart van dit deel van de stad. Wijkbruggenbrouwer van Gezond en Gelukkig Den Haag Nori van Balkom en stedenbouwkundige Marrit Terpstra wilden al op korte termijn het gebied activeren, door de toegankelijkheid te verbeteren en laagdrempelig beweegaanbod te creëren. Ze brachten behoeften van […]

Lees meer

Evaluatie sociaal contract versterking mentale gezondheid

6 mei 2023, 18:59

Met de regiegroep van Gezond en Gelukkig Den Haag hebben wij onlangs de initiatieven binnen het sociaal contract geëvalueerd. In september 2022 zijn we aan de slag gegaan met twee initiatieven in Moerwijk, gericht op het versterken van mentale gezondheid. De focus ligt hierbij op versterking van het informele netwerk en de samenwerking tussen het […]

Lees meer

Breed Overleg: samenwerking sociaal en medisch domein

6 mei 2023, 18:30

Goede verbinding tussen het medisch en het sociaal is van groot belang. Samenwerking door elkaar te versterken binnen deze domeinen kan bijdragen aan gezondheidsverbetering, gezondheidsbehoud, veerkracht en vitaliteit van burgers. Reden om hier tijdens het Breed Overleg eind maart met tientallen betrokken professionals, bestuurders en beleidsmakers over in gesprek te gaan. Zo leren we van elkaar […]

Lees meer

De praktijkverbeteraars over de zorg voor jonge kwetsbare moeders: ‘Een nieuw leven als nieuwe kans’

6 mei 2023, 18:22

Hoe kan je de samenwerking rond onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar ouderschap verbeteren? Ervaringsdeskundigen en professionals uit het medisch en sociaal domein zijn hier met elkaar mee bezig tijdens het 4-jarig participatief actieonderzoek Verbetering lokale praktijk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap, in het kort ‘de praktijkverbeteraars’. Onderzoeker Nienke Slagboom van de Health Campus Den Haag vertelt er […]

Lees meer

Ervaring Centraal

23 maart 2023, 09:52

Vanuit Gezond en Gelukkig Den Haag zijn we continu in gesprek met professionals, bewoners en beleidsmakers. Door de ervaring van inwoners centraal te stellen, zorgen we ervoor dat interventies, beleid en projecten écht impact hebben op de levens van Hagenaars.

Lees meer

Van groepsgericht naar zorg op maat: ‘Het groepsconsult vormt de brug van medisch naar sociaal domein’

23 maart 2023, 08:38

In de Schilderwijk kunnen mensen met prediabetes en verhoogd risico op hart- en vaatziekten wekelijks terecht bij groepsconsulten. Met steun van Fonds Huisartsen in Achterstandswijken is huisarts Loïse Jacz-Kruithof de trekker van deze ontwikkeling. Een multidisciplinair consult leidt mensen naar beter passende hulp, zodat de drukke huisartsenpraktijk wordt ontlast.

Lees meer

Ellen Maat over anders kijken, denken en doen

17 maart 2023, 11:20

Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Ellen Maat, bestuurder van VVT-organisatie Florence, deelt haar visie op een gezonde en gelukkige stad. ‘We moeten voortdurend het gesprek voeren […]

Lees meer

Onderzoek naar passende interventies voor gezond gedrag: nudges in de supermarkt

17 maart 2023, 11:00

Wat kan zorgen voor gedragsverandering bij inwoners van wijken met een lagere sociaal economische status (SES)? Loes van den Bekerom onderzoekt het als promovenda bij Health Campus Den Haag. Ze heeft in kaart gebracht of nudging het gedrag van mensen in een Moerwijkse supermarkt beïnvloedt. Dat levert interessante eerste bevindingen op.

Lees meer

‘Samenwerking staat voorop’

13 februari 2023, 19:52

Gezond en Gelukkig Den Haag, dat zijn we zelf. Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Richard Prins, bestuurder van Parnassia en Reakt, en Gijs Jordaan bestuurder van […]

Lees meer

Ervaring Centraal

10 februari 2023, 09:13

Nori van Balkom, wijkbruggenbouwer bij Gezond en Gelukkig Den Haag, gaat in gesprek met professionals, bewoners en gemeente. Door de ervaring van inwoners centraal te stellen, zorgen we ervoor dat interventies, beleid en projecten écht impact hebben op de levens van Hagenaars.

Lees meer

Marieke Breed: ‘Geen dik onderzoeksrapport, maar veranderingen waar iedereen iets aan heeft’

9 februari 2023, 12:12

Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak samen. Maatschappelijke oorzaken spelen bij deze opeenstapeling vaak een rol. Toch vertrekken hulp en ondersteuning vaak bij het individu. Een structurele aanpak mist. Onderzoekers van de universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool gaan hier met bewoners, beleidsmakers en andere betrokkenen mee aan de slag. Een van hen is onderzoeker […]

Lees meer

Borging samenwerking medisch en sociaal domein: ‘Zet de deuren open’

9 februari 2023, 11:15

De samenwerking tussen medisch en sociaal domein is kwetsbaar. We horen het vaak binnen het netwerk van Gezond en Gelukkig Den Haag. Terwijl juist die samenwerking zo belangrijk is voor passende zorg en ondersteuning. Wat hebben wijknetwerken nodig om samenwerking te kunnen borgen en verankeren? We gaan erover in gesprek met Sandra Harthoorn, trekker van het […]

Lees meer

Borging samenwerking medisch en sociaal domein: ‘Er is nog een wereld te winnen’

25 december 2022, 14:11

De samenwerking tussen medisch en sociaal domein is vaak kwetsbaar. We horen het vaak binnen het netwerk van Gezond en Gelukkig Den Haag. Terwijl juist die samenwerking zo belangrijk is voor passende zorg en ondersteuning. Wat hebben wijknetwerken nodig om samenwerking te kunnen borgen en verankeren? We gaan erover in gesprek met de trekkers van […]

Lees meer

Rob Jansen, Hadoks: ‘We hebben lef en regie nodig’

25 december 2022, 13:03

Gezond en Gelukkig Den Haag, dat zijn we zelf. Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Rob Jansen, voorzitter Raad van Bestuur van Hadoks: ‘We moeten onze systemen […]

Lees meer

Ervaring centraal

24 december 2022, 09:08

Nori van Balkom, wijkbruggenbouwer bij Gezond en Gelukkig Den Haag, gaat in gesprek met professionals, bewoners en gemeente. Door de ervaring van inwoners centraal te stellen, zorgen we ervoor dat interventies, beleid en projecten écht impact hebben op de levens van Hagenaars.

Lees meer

Verhalenavond Moerwijk-Oost: ‘We gaan samen aan de slag’

21 december 2022, 14:03

Jendel, Annemerie, Latifa en Tamara uit Moerwijk-Oost deelden hun verhalen tijden de Verhalenavond. Over gebrek aan veiligheid, kwetsbare jongeren en armoede. Maar ook over saamhorigheid, zorgen voor elkaar en potentie van ieder mens.

Lees meer

Breed Overleg: stoppen met omvallen

14 december 2022, 09:02

De jeugdzorg loopt vast. Wachtlijsten lopen op. Het is moeilijk om medewerkers te vinden en te behouden. Is meer jeugdzorg de oplossing? Of moeten we meer aan de ‘voorkant’ gaan werken zodat jeugd gezond kan opgroeien? Zo’n 60 bestuurders, beleidsmakers en professionals uit Den Haag gaan er met elkaar over in gesprek tijdens het Breed […]

Lees meer

Gezond eten in Buurtkamer De Luyk: ‘We moeten het samen doen’

9 december 2022, 14:43

In Moerwijk gaat een Mobiel Gezondheidsteam namens GGD Haaglanden de wijk in. Wijkbruggenbouwer van Gezond en Gelukkig Den Haag Nori van Balkom coördineert dit team. Uit de samenwerking van dit team met Buurtkamer De Luyk is een mooie samenwerking op het gebied van gezond eten voortgekomen. Bekijk de video om te zien wat er gebeurt […]

Lees meer

Breed overleg 10 november: gezond opgroeien is stoppen met omvallen

1 november 2022, 11:17

De jeugdzorg loopt vast. Wachtlijsten lopen op. Er is een structureel probleem om medewerkers in de jeugdzorg te behouden, laat staan nieuwe medewerkers aan te trekken. Meer (jeugd)zorg is onmogelijk en onwenselijk. We moeten meer aan de ‘voorkant’ gaan werken: jeugd niet naar de jeugdhulp, maar gezond laten opgroeien.  Van het ene probleem vervallen in […]

Lees meer

Irma Bolhuis, directeur Wijkz: ‘We moeten lef en durf tonen om dingen anders te doen’

1 november 2022, 09:14

Gezond en Gelukkig Den Haag, dat zijn we zelf. Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Irma Bolhuis, directeur van welzijnsorganisatie Wijkz: ‘We moeten elkaar kritisch durven aanspreken’

Lees meer

Veel enthousiasme voor Leer-kracht Preventie in de wijk

28 oktober 2022, 12:25

In sommige wijken in onze regio wonen relatief veel kinderen en jongeren met overgewicht. Een domeinoverstijgend onderwijsprogramma onder de noemer Leer-kracht Preventie in de wijk wil deze doelgroep beter ondersteunen. Het programma wordt ontwikkeld samen met professionals uit de wijk, kinderen en jongeren met overgewicht en hun ouders. Vanuit de GGDH-tafel Arbeidsmarkt & Onderwijs is […]

Lees meer

Ervaring Centraal

27 oktober 2022, 15:30

Nori van Balkom, wijkbruggenbouwer bij Gezond en Gelukkig Den Haag, gaat in gesprek met professionals, bewoners en gemeente. Door de ervaring van inwoners centraal te stellen, zorgen we ervoor dat interventies, beleid en projecten écht impact hebben op de levens van Hagenaars. Ook op LinkedIn en Facebook deelt Nori regelmatig wat ze hoort in de wijk.  

Lees meer

Nieuw sociaal contract krijgt vorm in Moerwijk-Oost: ‘We willen samen leren’

26 oktober 2022, 08:42

Bewoners, welzijn en zorg gaan in Moerwijk-Oost samen op zoek naar nieuwe werkwijzen om zorg en ondersteuning te organiseren en financieren, waarbij formele en informele netwerken elkaar versterken. Uitgangspunt is het ‘sociaal contract’, een manier van samen werken waarbij bewoners en hun kwaliteiten het uitgangspunt vormen. Opbouwwerker Marc van Bergen, buurtpastor Bettelies Westerbeek en psycholoog […]

Lees meer

Ervaring centraal

15 september 2022, 13:19

Nori van Balkom, wijkbruggenbouwer bij Gezond en Gelukkig Den Haag, gaat in gesprek met professionals, bewoners en gemeente. Door de ervaring van inwoners centraal te stellen, zorgen we ervoor dat interventies, beleid en projecten écht impact hebben op de levens van Hagenaars.

Lees meer

Breed overleg: van ego naar eco

5 juli 2022, 18:24

Tientallen enthousiaste en betrokken bestuurders, professionals, beleidsmakers en bewoners kwamen tijdens ons breed overleg samen in Buurtcentrum De Mussen. Daar deelden zij ervaringen over de transitie van Ziekte & zorg naar Gezondheid & gedrag en Mens & Maatschappij.

Lees meer

Krachtige basiszorg: borging en uitbreiding in Den Haag

5 juli 2022, 15:08

De integrale aanpak Krachtige basiszorg geeft de huisarts meer tijd en aandacht voor mensen met meerdere problemen. Door samenwerking met het sociaal domein in de wijk komen mensen sneller op de goede plek voor passende hulp. Fijn voor de patiënt én voor de huisarts, zo blijkt inmiddels uit onderzoek. De financiering voor een POH Krachtige […]

Lees meer

Onze transitie naar een gezond en gelukkig Den Haag

19 mei 2022, 10:08

Er zijn grote verschillen in gezondheid en geluk tussen Haagse wijken. Het netwerk Gezond en Gelukkig Den Haag wil eraan bijdragen dit te veranderen. Dat vraagt om betere verbinding tussen medisch en sociaal domein én met de leefwereld van de mensen waar het om gaat.

Lees meer

Nationale Diabetes Challenge blijft groeien: ‘We moeten aansluiten bij de leefwereld’

16 mei 2022, 19:41

Een grotere groep mensen op de been, met een meer diverse achtergrond. Gemeente Den Haag en de Bas van de Goor Foundation werken er hard aan tijdens de huidige editie van de Nationale Diabetes Challenge. Sleutelfiguren in de wijken zijn daarbij van groot belang, zoals Ömer Ilik: ‘Wandelen kan je leven redden.’

Lees meer

Breed Overleg: Samenspel informele en formele netwerken

25 maart 2022, 09:21

Een gelijkwaardig samenspel tussen bewoners en professionals is cruciaal voor passende zorg en ondersteuning. Toch is dit nog niet altijd vanzelfsprekend. In dit Breed Overleg kijken we samen naar goede voorbeelden. Wat kunnen we hiervan leren? En hoe kunnen we dit nog meer stimuleren en faciliteren?

Lees meer

GLI Cool en Voel je goed! starten samenwerking

25 maart 2022, 08:19

Vanuit Hadoks is afgelopen half jaar gewerkt aan opschaling en doorontwikkeling van de Gecombineerde Leefstijlinterventie. Een mooie uitkomst tot nu toe is de samenwerking met de leefstijl interventie Voel je goed!

Lees meer

Samen op avontuur in Moerwijk: ‘We moeten vrij durven denken’

24 maart 2022, 12:52

Een gezamenlijk avontuur. Zo noemen betrokkenen het proces om te komen tot een Sociaal Contract Moerwijk. Doel hiervan is om zorg en hulpverlening in de wijk op een meer passende manier te organiseren én financieren. Met elkaar vinden bewoners, professionals en bestuurders uit zorg en welzijn, de gemeente en de verzekeraar nu uit hoe dit […]

Lees meer

Computer says no: Knelpunten in de Haagse ggz-keten in kaart gebracht

9 februari 2022, 11:10

Waar lopen professionals en de gemeente tegenaan in de ggz? Onderzoeker en adviseur Najla van Veen maakte een analyse in opdracht van de systeemtafel van Gezond en Gelukkig Den Haag. Want oplossen van knelpunten begint met in kaart brengen en snappen wat er op systeemniveau gebeurt.  ‘Door uit te zoomen kunnen we met elkaar duurzame […]

Lees meer

HIS-ervaringen: ‘Pas als je echt samen gaat creëren, zie je wat daarbij komt kijken.’

15 december 2021, 09:07

Regelmatig komen jonge kinderen in de tweede lijn terecht, terwijl ze mogelijk eerder in de lijn geholpen hadden kunnen worden. Hoe ga je daarmee om? Janine Vervoordeldonk, senior-adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Haaglanden, en Janna Goijaerts, promovenda op gezondheidsongelijkheid bij LUMC, onderzochten het tijdens de Health Innovation School Haaglanden.

Lees meer

Breed Overleg: Leefstijl als Medicijn

8 december 2021, 13:58

Leefstijl als medicijn. We leren steeds meer over de mogelijkheden die we vanuit onze gewoontes en gedrag hebben om gezond en gelukkig te kunnen leven. Maar hoe maken we dit iets van ons allemaal? Hoe zorgen we dat dit besef beter aansluit bij diegenen hier het meeste baat bij hebben? Hoe zien we onze rol hierin? Tijdens […]

Lees meer

Diablend: gezonde leefstijl op maat voor Hagenaars met diabetes type 2

25 november 2021, 15:36

Mensen met diabetes type 2 zijn gebaat bij een gezonde leefstijl, die nauw aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en voorkeuren. Met het project Diablend wordt zo’n gepersonaliseerde, op maat gemaakte aanpak in Den Haag ontwikkeld, te beginnen in achterstandswijken Schilderswijk en Bouwlust-Vrederust. ‘We hebben al heel wat stappen gezet. In maart starten we met een […]

Lees meer

Het Onzichtbare Zichtbaar: ‘Stoppen met roken zonder opgeheven vingertje’

15 november 2021, 10:16

Hoe help je rokers om te stoppen? Om die vraag draait het in Leernetwerk Escamp Stopt! Daarbinnen wordt breed samengewerkt om kennis uit onderzoek in de praktijk te benutten en uit te breiden. Elske Wits van onderzoeksinstituut IVO: ‘We ondersteunen mensen om hun eigen motivatie te vinden.’

Lees meer

Breed Overleg: Eén plus één is drie: samen doen we meer dan ieder afzonderlijk

7 oktober 2021, 08:26

Collectiviteit is de kern van Gezond en Gelukkig Den Haag. Want één plus één is drie: samen doen we meer dan ieder afzonderlijk. Maar hoe komen we tot die gewenste collectiviteit? Welke waarden, intenties en leidende principes maken dat de samenwerkende partijen elkaar versterken?

Lees meer

HIS-ervaringen: ‘Kijken naar het grote plaatje’

28 september 2021, 09:21

Uitzoomen en proberen buiten je eigen koker te kijken. Caroline van Herpen, manager OK bij het Reinier de Graaf ziekenhuis, en coach en eigenaar van ZorgMies Den Haag Elisabeth Koning proberen dit vast te houden na hun ervaring met de Health Innovation School Haaglanden. Ze blikken terug op hun deelname.

Lees meer

Preventiecoalitie op stoom: ‘Er is heel veel gedrevenheid om er iets moois van te maken’

27 september 2021, 19:00

In de wijken Moerwijk en Laak krijgt de preventieaanpak vorm. Dat gebeurt samen met een brede groep betrokkenen, van inwoners, professionals en beleidsmakers tot aanbieders van zorg en welzijn. Of zoals actieonderzoeker Madelon Eelderink stelt: ‘Iedereen die een gezonde wijk wil creëren, is welkom.’ 

Lees meer

Het Onzichtbare Zichtbaar: Haags Ontmoeten

21 september 2021, 10:13

Er gebeurt al veel binnen de transitie in de zorg. We delen graag hoe we vanuit al onze verschillende bijdrages in beweging zijn naar een Gezond en Gelukkig Den Haag.

Lees meer

Damiët Groen: ‘Groots dromen en kleine stapjes zetten’

6 september 2021, 11:33

Samen dragen we bij aan een gezond en gelukkig Den Haag, ieder op zijn of haar eigen manier. Zo geven we met elkaar de cultuurverandering vorm. Welke stappen maken we? En hoe bewegen we zelf binnen die transitie? We praten erover met Damiët Groen. Zij houdt zich voor de gemeente Den Haag bezig met zorg […]

Lees meer

Marjolein Goos: ‘Als GGDH zijn we een soort tribe van gelijkgestemden’

10 augustus 2021, 09:41

Samen dragen we bij aan een gezond en gelukkig Den Haag, ieder op zijn of haar eigen manier. Zo geven we met elkaar de cultuurverandering vorm naar focus op ervaren gezondheid. Welke stappen maken we? En hoe bewegen we zelf binnen die transitie? We praten erover met Marjolein Goos, manager preventie binnen de JMO bij […]

Lees meer

Willem Wiegersma: ‘Vanuit de chaos moet je gaan organiseren’

30 juni 2021, 13:56

Samen dragen we bij aan een gezond en gelukkig Den Haag, ieder op zijn of haar eigen manier. Zo geven we met elkaar de cultuurverandering in de zorg vorm. Welke stappen maken we? En hoe bewegen we zelf binnen die transitie? We gaan erover in gesprek met Willem Wiegersma, bestuurder bij revalidatiecentrum Basalt.

Lees meer

HIS-ervaringen: ‘Goede oplossingen liggen vaak buiten onze comfortzone’

17 juni 2021, 12:52

Een ziekenhuisapotheker van het HagaZiekenhuis en een programmamanager bij ZonMw blikken terug op hun deelname aan de Health Innovation School Haaglanden. Daar hielden ze zich bezig met de communicatie tussen huisarts en wijkverpleegkundige bij de behandeling van kwetsbare ouderen in Bouwlust/ Vrederust. Denise: ‘Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden?’

Lees meer

‘GGDH gaat over partnerschap, ook met bewoners. Precies waar wij goed in zijn!’

17 juni 2021, 10:18

Samen dragen we bij aan een gezond en gelukkig Den Haag. Zo geven we met elkaar de cultuurverandering in de zorg vorm. Welke stappen maken we? En hoe bewegen we zelf binnen die transitie? We gaan erover in gesprek met Margo van Rheenen, Lid van de Raad van Bestuur van Xtra. “Ik ben een echte […]

Lees meer

Breed Overleg: Wat is de rol van de professional in de transitie van de zorg?

17 juni 2021, 10:04

Gezond en Gelukkig Den Haag, dat zijn wij.  Tijdens het Breed Overleg deelden we onze ervaringen. Wat is de rol van de professional in de transitie van de zorg? Wat zijn wij anders gaan doen? Wat doen we niet meer? En hoe inspireren we van hieruit anderen bij hun ontwikkeling? 

Lees meer

Gaby Prins: ‘Ik weet niet hoe hoog de berg is, maar ik beweeg door’

17 juni 2021, 09:30

Samen dragen we bij aan een gezond en gelukkig Den Haag, ieder op zijn of haar eigen manier. Zo geven we met elkaar de cultuurverandering in de zorg vorm. Welke stappen maken we? En hoe bewegen we zelf binnen die transitie? We praten erover met Gaby Prins, zorginkoper huisartsenzorg bij zorgverzekeraar CZ. “Bewegen in de […]

Lees meer

Vanuit de Preventiecoalitie: “De transitie past echt bij mij”

20 mei 2021, 16:10

Annette de Boer is directeur van de GGD Haaglanden en voorzitter van de preventietafel. We spreken haar tussen alle coronabedrijven door. Over de preventiecoalitie, de transitie waarin we ons bevinden en haar trots.

Lees meer

Video: Samen dragen we bij aan een gezond en gelukkig Den Haag

20 mei 2021, 14:25

Bij de lancering van de campagne ‘Samen dragen we bij aan een gezond en gelukkig Den Haag’ kwamen drie professionals aan het woord die vertelden hoe zij bijdragen. Kinderarts Maartje van den Berg is een van de professionals die anders probeert te kijken, denken en doen.

Lees meer

HIS ervaringen: ‘Met elkaar kunnen we slimme dingen bedenken’

20 mei 2021, 07:26

Een kinderfysiotherapeut van het Juliana Kinderziekenhuis en een projectmanager bij kinderopvang 2Samen blikken terug op hun deelname aan de Health Innovation School Haaglanden. Daar hielden zij zich bezig met huilbaby’s en hun ouders. ‘Er is al heel veel, maar het moet beter vindbaar zijn.’

Lees meer

Kijken buiten het ziekenhuis: ‘Je kan ongelofelijk veel van anderen leren’

28 april 2021, 08:06

Kinderarts Maartje van den Berg is een van de professionals die anders probeert te kijken, denken en doen. Met haar verhaal en dat van twee andere professionals trapten we onze campagne af. Wat hen bindt? Het vertrekpunt vanuit de kracht van mensen zelf én vanuit de kracht van verbinding.

Lees meer

HIS ervaringen: ‘’Gezondheid’ is voor veel mensen helemaal geen thema’

1 april 2021, 07:22

Een oplossingsgerichte arts en een innovator bij KPN Health hielden zich binnen de Health Innovation School Haaglanden bezig met de vraag: Hoe help je mensen met een lage sociaal economische status en risico op hart en vaat ziekten bij een gezondere levensstijl? Tijdens de HIS werkten zo’n vijftig professionals met een vernieuwende bril aan een […]

Lees meer

Breed Overleg: Hoe neem je jezelf en anderen mee?

25 maart 2021, 09:00

Gezond en Gelukkig Den Haag, dat zijn wij. Want samen maken we de stad. Tijdens het breed overleg deelden we onze ervaringen. Hoe bewegen we binnen de transitie? Wat betekent dit voor onze gezamenlijke beweging? En hoe nemen we onszelf en anderen hierin mee? Lees hier het verslag:

Lees meer

Samen dragen we bij aan een Gezond en Gelukkig Den Haag

17 maart 2021, 20:54

Met de verhalen van drie professionals trapten we onze campagne af. Met als vertrekpunt de kracht van mensen zelf én die van verbinding.

Lees meer

De huisarts van de toekomst ‘signaleert, organiseert en faciliteert’.

11 maart 2021, 08:48

De huisartsopleiding van het LUMC is volop in beweging. Het nieuwe curriculum in wording wil de huisarts van de toekomst voorbereiden op een praktijk met complexe problematiek en maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om nieuwe competenties. Een grote transitie die inspanning vraagt van iedereen. Waar staat de opleiding nu en hoe zijn ze hier gekomen?

Lees meer

Jet Bussemaker: ‘Corona is het grootste maatschappelijke experiment dat we hebben’

5 maart 2021, 16:30

De coronacrisis is in verschillende opzichten een gezondheidscrisis. Niet alleen voor degenen die direct getroffen zijn door het virus, maar ook voor mensen die wachten op een medische behandeling. Of die door de maatregelen te maken krijgen met mentale problemen.

Lees meer

Breed Overleg: verdieping transitie

16 februari 2021, 14:51

Tijdens het Breed Overleg op 7 december zijn we geïnspireerd door Derk Loorbach die ons een houvast heeft gegeven voor de transitie waar we met elkaar in zitten.

Lees meer

Breed Overleg: Samen bewegen binnen transitie

15 december 2020, 10:52

Aanhaken bij wat er al is. Verbinding van vernieuwers. Reflecteren op waar je zelf staat binnen de verandering. Het zijn enkele handvatten die transitiekunde ons biedt. 

Lees meer

Welzijn Op Recept

14 april 2020, 13:06

Huisartsen en welzijnsmedewerkers werken binnen het project Welzijn Op Recept succesvol samen.

Lees meer

Ruisloze Ouderenzorg

28 januari 2020, 14:29

Het project Ruisloze Ouderenzorg is het resultaat van een projectteam van de Health Innovation School en wordt door de Reinier Haga Groep (RHG) geleid.

Lees meer

Haagse Vaten

28 januari 2020, 14:28

Haagse Vaten is in een initiatief van artsen uit de regio om de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten goed af te stemmen.

Lees meer

Nationale Diabetes Challenge

28 januari 2020, 14:26

Mensen met diabetes meer laten bewegen? Hoe doe je dat? De Bas van de Goor Foundation kwam met een ludiek initiatief.

Lees meer

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen