Week van de gezondheidsverschillen: ‘Preventie vraagt om lef’

18 maart 2024, 14:43

Het is de week van de gezondheidsverschillen, een initiatief van Pharos. We werken hier met onze brede groep partners elke dag aan. Gezond en Gelukkig Den Haag geeft richting, inspireert en creëert verbinding. Daarom laten we deze week met een blogreeks zien wat er al gebeurt in de stad om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Vandaag is Dorien Kweekel aan het woord. Zij is programmamanager van de Haagse Preventieaanpak en werkte eerder als beleidsmedewerker bij de Haagse Kansrijke Start en de jeugdgezondheidszorg.

Dorien Kweekel, programmamanager Haagse Preventieaanpak: “Verloskundige. Dat leek me als kind nou echt een mooi beroep. Uiteindelijk werd het de studie Sport, beleid en management aan de Haagse Hogeschool.  Als bijbaan begeleidde ik activiteiten voor kinderen in de Schilderswijk en Transvaal en zette me daarna via de Johan Cruyff Foundation in om kinderen meer ruimte te geven voor beweging. Die betrokkenheid bij gezondheid en jeugd bracht me uiteindelijk niet in de verloskundigenpraktijk, maar wél in het Haagse stadhuis.

In mijn rol als Programmamanager van de Haagse Preventieaanpak komt voor mij alles samen. Het gaat om thema’s waar ik me graag voor inzet, op de manier waarin ik geloof. Wat die manier is? Samenwerken vanuit elkaars kracht en kennis. Bij deze aanpak zijn heel veel andere mensen en organisaties betrokken. Van de gemeente, maar ook professionals en vrijwilligers. Die zijn allemaal nodig voor een integrale aanpak. Want in de levens van mensen spelen vaak meerdere problemen, die met elkaar samenhangen. Dat kunnen we niet oplossen vanaf ons eigen kleine stukje.

 Mooie en goede energie

Binnen de Haagse Preventieaanpak bekijken we het hele leven van onze Haagse inwoners. We willen ieder kind een goede start bieden, zorgen dat mensen lekker in hun vel zitten en gezond leven en dat ze een voorspelbaar inkomen hebben, zorg en hulp krijgen als ze dat nodig hebben en mee kunnen doen in de samenleving. Dit doen we om gezondheidsverschillen te verkleinen en uiteindelijk te zorgen dat minder kinderen en jongeren jeugdhulp nodig hebben.

Tijdens mijn werk voor de Haagse Kansrijke Start, waarbij samenwerking tussen medisch en sociaal domein erg belangrijk is, heb ik gezien dat het opbouwen van zo’n domeinoverstijgende samenwerking tijd kost. Mensen moeten elkaar leren kennen en vertrouwen. Dat gaat niet vanzelf. Maar door hier langdurig en met aandacht op in te zetten, is het zéker mogelijk. Dan komt er veel mooie en goede energie vrij.

Zo is er een brede samenwerking gevormd met professionals en mensen om wie het gaat, werken tientallen organisaties met de methodiek van Nu Niet Zwanger, zijn verschillende vrijwilligersprojecten aangesloten bij Kansrijke Start en is duurzame financiering landelijk en lokaal toegekend.

Preventie vraagt om lef

Natuurlijk moeten onze bewoners gaan merken dat projecten en acties beter aansluiten bij hun problemen en leefwereld. Hoe we dat gaan doen? Meer en beter samenwerken dus, met meer oog voor de omgeving. We brengen per wijk en leeftijd in kaart wat er speelt, zodat we weten wat nodig is en of het werkt wat we doen. We beginnen klein en breiden uit bij succes. En we sluiten aan op wat al goed gaat bij bestaande netwerken, want we hoeven gelukkig niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.

Met dit gezamenlijke plan geven we richting op de lange termijn, denk aan twintig jaar. We monitoren nauwgezet, maar resultaten zullen niet altijd direct meetbaar zijn. Ook het bouwen aan samenwerking en vertrouwen kost tijd en energie. Inzetten op preventie vraagt dus om lef. Ik ben er daarom trots op dat we hier met de Haagse Preventieaanpak vol op in durven zetten en kijk uit naar wat we met elkaar gaan bereiken. Mijn eigen energie hou ik ondertussen op peil door lekker buiten te sporten. Dit maakt me weerbaarder en geeft me ontspanning.”


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen