Samen op weg naar een Gezond en Gelukkig Den Haag

15 maart 2024, 05:43

Volgende week start de week van de gezondheidsverschillen, een initiatief van Pharos. Het is de centrale missie van onze netwerkorganisatie Gezond en Gelukkig Den Haag om die verschillen te verkleinen. We geven richting, inspireren en creëren verbinding. Daarom delen we komende week elke dag een blog over wat er al gebeurt in de stad. 

We trappen af met programmamanager Carlijn Ritzen. Carlijn is de spin in het web tussen alle aangesloten partijen, van zorg tot welzijn, onderzoek, bestuur, professionals, zorgverzekeraars, beleid en bewoners.

Carlijn Ritzen, programmamanager Gezond en Gelukkig Den Haag: “De term ‘transformatie van de zorg’ klinkt heel vaak. Maar wat houdt zo’n transformatie nou eigenlijk in? Echt transformeren draait om meer dan bestaande zaken aanpassen; het gaat om handelen vanuit andere overtuigingen, soms zelfs een ander mensbeeld. Met elkaar onderzoeken we continu wat we anders gaan doen, wat we gaan opbouwen en wat we gaan afbouwen.

Dit is niet alleen nodig om zorg en ondersteuning op een goed niveau te houden, maar ook om een gezonde omgeving en samenleving te creëren. Alleen op die manier kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen. En het is pure noodzaak. Want wie in een lekkend huis woont, met alleen maar snackbars in de straat, of eenzaam is, of veel stress heeft over financiën, is niet per se geholpen met een leefstijlinterventie. Vanuit GGDH richten we ons op de wijken met de minst gezonde mensen.

Alleen samen kom je verder

Elkaar kennen is een voorwaarde om hier verder in te komen. Daarom brengen we  vanuit onze beweging regelmatig betrokken partijen bij elkaar. Dat doen we bijvoorbeeld aan de preventie- of systeemtafel of tijdens onze 3-jaarlijkse Breed Overleggen. Hier leren professionals, bestuurder, beleidsmakers en bewoners elkaar aan de hand van een thema kennen en onderzoeken samen de beste manier om gezondheidsachterstanden tegen te gaan.

Het belangrijkste uitgangspunt van GGDH is samenwerking met bewoners. Want het aanbod moet  aansluiten bij de leefwereld van de mensen waar het om gaat. Belangrijk is niet alleen te kijken naar de problemen van mensen, maar ook durven vertrouwen op de ideeën die zij zelf hebben over de oplossing. Door community up te werken, vanuit de verhalen en leefwereld van de mensen waar het om gaat.

Geen eilandjes

Alleen door echt aan te sluiten bij de inwoners, focussen we op samenhangende oplossingen. Want in de levens van de mensen waar het om gaat, is ook alles met elkaar verbonden.  Sociale en gezondheidsproblematiek gaan hand in hand. Dat zien we ook in het  4-jarig onderzoek Countering Syndemics, een actieonderzoek in  samenwerking met de Health Campus en Gezond en Gelukkig Den Haag. Voor die oplossingen zijn soms andere vormen van financiering en organisatie nodig. Ook daarover praten we met elkaar.

En we praten niet alleen, we doen! Op kleine schaal gaan we vanuit de behoefte van de wijk aan de slag met wat daar nodig is. Dat begint dus met luisteren, zoals we hebben gedaan (en doen) met actieonderzoek of een Verhalenavond. Vanuit de opgehaalde informatie is bijvoorbeeld het initiatief van De Verbinders ontstaan. Er is nu een team met brede expertise in de wijk Moerwijk aanwezig om laagdrempelige ondersteuning te kunnen bieden bij mentale problematiek.

Leren en opschalen

Deze kleinschalige nieuwe manieren van werken, koppelen we via onze tafels en netwerkbijeenkomsten weer terug aan professionals, bestuur en beleid. We leren hiervan en we kijken met elkaar hoe we de community-up werkwijze verder kunnen inzetten.  Zo schaak ik op heel veel borden tegelijk om het gedachtengoed te verspreiden en om onze beweging steeds meer handen en voeten te geven.

We zien dat er met landelijke akkoorden als IZA en GALA steeds bredere bewustwording komt, net als in het Regioplan Haaglanden. Verkleining van gezondheidsachterstanden is echt een thema dat leeft. Dat geeft mij energie én vertrouwen in onze transformatie. Het is mooi om hier onderdeel van te zijn!”


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen