Update Sociaal Contract: Meer slagkracht en bereik

30 januari 2024, 11:42

Dit jaar krijgen de projecten van het sociaal contract nog meer slagkracht. Binnen het sociaal contract creëren bewoners, welzijn en zorg passende ondersteuning, waarbij formele en informele netwerken elkaar versterken. Hieronder vallen de initiatieven Gewoon Sociaal en De Verbinders.

Binnen beide projecten zijn mooie ontwikkelingen te delen. Zo is het vrijwilligersteam van Gewoon Sociaal in het afgelopen jaar uitgebreid met 15 bewoners, in totaal zijn nu 27 vrijwilligers dagelijks actief. Gewoon Sociaal biedt dagbesteding voor bewoners met GGZ en/of verslavingsachtergrond. De activiteiten zijn uitgebreid met onder meer afspraken met woningcorporaties voor klussen en schoonmaken.

De Verbinders

Het team van De Verbinders richt zich op laagdrempelige en nabije ondersteuning voor bewoners. Het team is versterkt en het jaar gestart met een aantal nieuwe gezichten. De teamleden lopen dagelijks door de wijk, zijn aanwezig in de buurtkamers en hebben inmiddels nauwe samenwerking met professionals en met het informele netwerk in de wijk. Ook  breidt het werkgebied dit jaar uit in Moerwijk en Zuidwest.

Het team de Verbinders bestaat uit (van links naar rechts) opbouwwerker Akin Yalcin, verpleegkundige Khadija Kabal, ambulant begeleider Annemarie Breedveld, projectmedewerker Ghofrane Zid en projectleider en psychotherapeut Omar van Ommeren.

 Afscheid

Bettelies Westerbeek neemt deze maand afscheid van haar werk in Moerwijk en daarmee van haar dagelijkse betrokkenheid bij het sociaal contract. We bedanken Bettelies voor haar inzet de afgelopen jaren! Als bewoner van Moerwijk zal zij gelukkig niet uit beeld verdwijnen.

Borging

Voor de financiering is er vanaf dit jaar naast budget van de Haagse Preventieaanpak ook Regiodeal budget beschikbaar. Ondertussen werken we verder aan de borging en nieuwe financieringsvormen. Instituut Publieke Waarden (IPW) ondersteunt dit traject.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen