Haagse Vaten

28 januari 2020, 14:28

Haagse Vaten is in een initiatief van artsen uit de regio om de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten goed af te stemmen.

Duidelijkheid in zorgverlening

De artsen hebben samen met LUMC Campus Den Haag samenwerkingsafspraken gemaakt in de vorm van protocollen. Daarin staat onder meer duidelijk vermeld wanneer een patiënt wordt doorverwezen naar het ziekenhuis en wanneer iemand wordt terugverwezen naar zijn of haar eigen huisarts voor de verdere zorg.

Met de protocollen is voor alle zorgverleners, van specialist in het ziekenhuis tot huisarts en wijkverpleegkundige, duidelijk wie op welk moment wat doet. Met Haagse Vaten hopen de initiatiefnemers de zorglening beter en betaalbaarder te maken. De aanpak wordt stap voor stap uitgebreid naar andere hart- en vaataandoeningen.


Bekijk ook andere GGDH projecten:
« | »

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen