Krachtige basiszorg: borging en uitbreiding in Den Haag

5 juli 2022, 15:08

De integrale aanpak Krachtige basiszorg geeft de huisarts meer tijd en aandacht voor mensen met meerdere problemen. Door samenwerking met het sociaal domein in de wijk komen mensen sneller op de goede plek voor passende hulp. Fijn voor de patiënt én voor de huisarts, zo blijkt inmiddels uit onderzoek. De financiering voor een POH Krachtige basiszorg helpt deze werkwijze vast te houden en uit te breiden.

Huisarts bij Gezondheidspunt Laakkwartier Evelien van der Schoor plukt de vruchten van de aanpak Krachtige Basiszorg, waar ze in 2019 mee startte. Datzelfde geldt voor haar collega’s en die van SHG Gezondheidscentrum Spoorwijk. Hun ervaringen? Ze kunnen hun patiënten sneller passende hulp bieden en dat geeft meer werkplezier. Er werkt inmiddels een POH Krachtige Basiszorg in beide praktijken én er vindt structureel overleg plaats met het netwerk in de wijk. Daar leren professionals elkaar kennen en maken afspraken om samen te werken.

Want wat houdt krachtige basiszorg eigenlijk in? De aanpak werkt aan de hand van het 4D-model, dat problemen in vier domeinen in kaart brengt: lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk. Van der Schoor: ‘Gesprekken volgens die benadering geven mij veel beter zicht op wat er nodig is. En mensen krijgen hierdoor meer zelfinzicht. Dat zorgt weer voor meer zelfregie over de eigen problematiek.’

Samenwerking sociaal domein

Naast de gesprekken aan de hand van het 4D-model is de samenwerking met het sociaal domein van groot belang. Opbouwen van dat netwerk ging niet vanzelf, vertelt Van der Schoor. ‘Zeker in het begin heeft dat veel tijd gekost. Maar nu levert het juist tijd op. Als mensen sneller op de juiste plek komen, zitten ze niet elke week in de wachtkamer.’

Ook de wijkpartners zien de meerwaarde, vertelt Amber Bosman, projectleider vanuit SHG Groep. ‘Zij hebben er ook wat aan om te horen waar een patiënt of cliënt met  bepaalde problematiek terecht kan. En de huisarts en de huisartsenpraktijk zijn met deze aanpak voor deze wijkpartners ook een stuk toegankelijker geworden.’ Onderzoek van het NIVEL heeft deze ervaringen bevestigd en de positieve effecten voor arts en patiënt aangetoond.

Borging en uitbreiding

Bosman richt zich nu vooral op borging van de werkwijze. Steeds meer praktijken in Den Haag oriënteren zich op Krachtige basiszorg of maken al eerste stappen, zoals in de Schilderswijk en Zuiderpark. De structurele financiering van een POH Krachtige basiszorg noemt zij daarin een belangrijke stap.

Maar er is meer nodig, vindt Van der Schoor: ‘Er is een structurele bijdrage nodig van partners in het veld. Op de vloer wil iedereen dat zeker. Maar het zou mooi zijn als ook op bestuurlijk niveau meer duidelijkheid komt over wie dan welke bijdrage levert, vanuit een gezamenlijke visie. We hopen dat GGDH kan helpen de schotten meer weg te krijgen.’


Gezond en Gelukkig Den Haag en krachtige basiszorg

Gezond en Gelukkig Den Haag richt zich op een stad met gezonde en vitale burgers. Krachtige basiszorg draagt daaraan bij door de samenwerking tussen medisch en sociaal domein te versterken. We juichen de uitbreiding van praktijken die op deze manier werken dan ook toe.

We dragen hieraan bij door partijen samen te brengen. Zo hebben we afgelopen jaar huisartsen, de gemeente en de JMO-organisatie gevraagd om Krachtige basiszorg nader te verkennen, wat heeft opgeleverd dat het model nu wordt erkend in de stad. Als andere huisartsenpraktijken Krachtige Basiszorg ook willen implementeren, is er al bestuurlijk draagvlak om vanuit de JMO-organisatie hier aan deel te nemen.


 


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen