Onze transitie naar een gezond en gelukkig Den Haag

19 mei 2022, 10:08

Er zijn grote verschillen in gezondheid en geluk tussen Haagse wijken. Het netwerk Gezond en Gelukkig Den Haag wil eraan bijdragen dit te veranderen. Dat vraagt om betere verbinding tussen medisch en sociaal domein én met de leefwereld van de mensen waar het om gaat.

In die transitie van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag naar mens & maatschappij hebben we allemaal een rol. Reden om leden van ons netwerk daarover komende weken aan het woord te laten. Arnold van Halteren, directeur van Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o, bijt het spits af.

Hoe zie je jouw rol binnen de transitie van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag en Mens en Maatschappij?
‘De Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken ondersteunt zorgaanbieders in hun ambitie om met elkaar samen te werken om het zorgproces van de patiënt te optimaliseren. Ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ, thuiszorg, gezondheidscentra, huisartsen, apothekers en welzijnsorganisaties willen dat het zorgaanbod nu en in de toekomst past bij de vraag. Mijn rol is deze samenwerking aan te jagen en klaar voor de toekomst te maken. Dat betekent dat steeds meer zorg is gericht op welzijn en preventie en dichtbij de inwoners is georganiseerd. Maar tegelijkertijd met een blijvend aanbod aan gespecialiseerde ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en GGZ. Aandacht voor ziekte en zorg blijft noodzakelijk, gericht op gedrag, gezondheid en het functioneren van de mens in de maatschappij.

Zie je concrete voorbeelden van deze verschuiving, van jezelf of je organisatie?
Rond dementie blijft het beeld hardnekkig dat het een niet beïnvloedbare aandoening is, waarbij vooral verpleeghuiszorg nodig is. Natuurlijk is het zo dat er uiteindelijk behoefte kan zijn aan liefdevolle intramurale zorg, maar via bijvoorbeeld gezonde voeding, bewegen en ‘hersengymnastiek’ kan je wel degelijk de kans op dementie verminderen. Ook vroegtijdige herkenning kan leiden tot betere ondersteuning in het dagelijks leven, zodat iemand zo lang mogelijk deel kan blijven uitmaken van de maatschappij. Wij hebben daarom samen met zorgaanbieders, GGD, verzekeraar CZ en gemeenten een publiekscampagne opgezet om juist meer aandacht te geven aan aspecten van zorg rond dementie die gaan om het functioneren van de persoon met dementie en zijn mantelzorger in de maatschappij te verbeteren.

Wat is nodig om deze beweging te versnellen?
Iedereen die in de zorg werkt, is dat gaan doen om mensen te helpen. Werkwijzen veranderen als organisatie en individuele zorgverlener kost tijd en energie. De werkdruk is hoog en we moeten ons realiseren dat het best veel gevraagd is om dan tijd te maken om te leren en verbeteren. Succesvolle voorbeelden kunnen dan inspireren. Laat vooral zien dat het werkplezier vergroot, in plaats van te benadrukken dat een transitie sneller moet. Dat motiveert niet, als je elke dag al keihard aan de slag bent.

Hoe zie je de bijdrage van het netwerk van Gezond en Gelukkig Den Haag daarin?
GGDH is wat mij betreft vooral een beweging en kan een platform bieden aan professionals om geïnspireerd te raken en anderen te inspireren. Relaties leggen, elkaar leren kennen en tijd nemen om te leren en verbeteren. Dat is waar GGDH voor mij over gaat.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen