Netwerksamenwerking bij GGDH onderzocht

21 november 2023, 18:30

Op de Health Campus Den Haag vindt veel relevant onderzoek plaats binnen de thema’s van Gezond en Gelukkig Den Haag. Zoals dat van promovenda Roos van Lammeren. Met haar onderzoek is ze verbonden aan Gezond en Gelukkig Den Haag. Ze richt zich op de samenwerking binnen dit netwerk.

Wat heb jij precies onderzocht binnen het netwerk Gezond en Gelukkig Den Haag?

“Mijn promotieonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste heb ik de ontwikkeling van het netwerk in de regio in kaart gebracht en bekeken vanuit bestuurskundig perspectief. Gezond en Gelukkig Den Haag is een domeinoverstijgende samenwerking, waarin professionals, beleidsmakers, zorgverzekeraars en bewoners elkaar proberen te vinden.

Binnen de zorg dringt steeds meer het besef door dat het we het vanwege de grote complexiteit van vraagstukken echt met elkaar moeten doen. Het belang van governance, de wijze van besturen, hierin krijgt steeds meer aandacht. Maar hoe dit vorm te geven is nog ingewikkeld. Hier kunnen we veel leren van de bestuurskundige literatuur, waar al veel kennis te vinden is over samenwerken in een netwerk.

In dit onderzoek passen we de bestuurskundige literatuur toe op de casus van Gezond en Gelukkig Den Haag.  Ik heb in de praktijk geobserveerd in hoeverre deze kenmerken zichtbaar zijn binnen het netwerk. Uit de studie komt naar voren welke governance factoren van belang zijn bij zo’n samenwerking.”

Gezond en Gelukkig Den Haag wil ook het informele netwerk betrekken bij het verkleinen van gezondheidsverschillen. Ook deze samenwerking onderzoek jij?

“Ja, hierbij neem ik het Sociaal Contract als casus. Dit is een manier van werken in Moerwijk die zorg en ondersteuning anders wil organiseren, geïnitieerd vanuit de regiegroep van GGDH. De invulling en uitvoering vinden plaats in de wijk. Hierbij zijn het formele en informele netwerk aangesloten.

Ik heb dit proces vanaf de start gevolgd en de sessies met professionals en buurtbewoners bijgewoond. Er kwam naar voren dat er behoefte was aan hulp na 17.00 uur, net als een zinvolle invulling van de dag en laagdrempelige mentale ondersteuning. Vanuit die behoefte is nu een team laagdrempelige hulpverleners, vanuit verschillende organisaties, actief in de wijk.

Die ontwikkeling volg ik met een actieonderzoek. We zien nu dat het formele netwerk het informele netwerk redelijk goed weet te vinden, maar dat dat omgekeerd nog niet altijd het geval is. Of dat mensen er weinig toegang toe hebben. Het is een lerend netwerk, dus ik koppel continu terug wat ik zie.”

Wat hoop je dat je onderzoek de praktijk oplevert?

“Ik hoop dat dit onderzoek helpt om duidelijk te maken hoe we de brug tussen het formele en informele netwerk kunnen slaan, zodat deze netwerken elkaar versterken en aanvullen. Want daar zijn burgers uiteindelijk het meest mee geholpen.”


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen