Korrie Louwes, directeur OCW: ‘De logica van de inwoner moet centraal staan’

3 oktober 2023, 11:15

Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Korrie Louwes is algemeen directeur van Onderwijs, Cultuur en Welzijn van gemeente Den Haag en deelt haar visie op de beweging naar een gezonde en gelukkige stad.

Wat is voor jou de kracht van de beweging naar een gezonde en gelukkige stad?

‘Uiteindelijk is het mensenwerk om met elkaar een omslag te maken. Gezond en Gelukkig Den Haag is een groot en divers netwerk, met mensen die op allerlei plekken hun invloed kunnen uitoefenen. Doordat we elkaar kennen, kunnen we elkaars netwerk benutten. Zo kunnen we elkaar versterken en samen de beweging maken naar een stad met vitale bewoners. Een grote ambitie! Maar daar gaan we voor.

En je noemt het vitaal in plaats van gezond, waarom?

Zodra je het hebt over gezondheid, denken mensen vaak alleen aan hun fysieke gezondheid. Maar het mentale en sociale aspect is net zo belangrijk. Zit iemand goed in zijn vel, heeft hij of zij fijne sociale contacten? Dat is net zo belangrijk en daar zetten we ons voor in op verschillende terreinen. Dat is natuurlijk heel breed, en als je niet uitkijkt gaat het over alles. Daarom brengen we vanuit een  gezamenlijke programma focus aan, om zo te werken aan de verschillende actielijnen.

De kunst is om kleinschalige projecten, vanuit de wijk, te kunnen versnellen en verspreiden als deze succesvol zijn. Daarvoor is het nodig om op verschillende borden tegelijk te schaken, met de ambitie dat het voorbij een projectmatige aanpak gaat. Het is belangrijk dat inwoners ervan op aankunnen dat activiteiten die hen helpen blijvend zijn. Denk aan een initiatief als Welzijn op recept. Na een kleinschalig begin, breidt we deze samenwerking nu in 3 wijken uit. Een Daarnaast sluiten we vanuit de verschillende tafels aan bij andere, landelijke, ontwikkelingen, zoals IZA en GALA. Ook dat is een belangrijke manier om het netwerk te benutten.

Wat vraagt deze aanpak van jouw rol als directeur van OCW?

Als gemeente hebben we natuurlijk heel veel rollen. Van uitvoering tot financiering of systeempartner. Dat maakt ons soms ook ingewikkeld voor de buitenwacht. Ik probeer daarom heel bewust om ontvankelijk te zijn voor signalen. Niet alleen van mijn eigen dienst, maar ook daarbuiten. Goed luisteren dus. En warme overdachten. Dus niet ‘daar gaan wij niet over’, maar ‘we zoeken even uit waar je wel terecht kunt’. We moeten de logica van de inwoner centraal houden, in plaats van de logica van de gemeentelijke organisatie. Vanuit dat perspectief vinden we elkaar ook binnen Gezond en Gelukkig Den Haag.’


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen