Hotspotters project in volle gang

2 oktober 2023, 08:50

Op de Health Campus Den Haag vindt veel relevant onderzoek plaats binnen de thema’s van Gezond en Gelukkig Den Haag. Zoals dat van huisarts in opleiding Vera Tiemes, naar zogenaamde ‘hotspotters’. Dit zijn patiënten met problemen op meerdere vlakken en een hoog acuut zorggebruik. Het Hotspotters Project test of een andere aanpak zorgt voor beter passende hulp.

Wat is het doel van jullie onderzoek?

Als mensen met problemen op meerdere vlakken vaak acute zorg nodig hebben, dan kan dat erop wijzen dat de zorg die zij krijgen, niet goed genoeg aansluit bij hun behoeften.

We willen daarom onderzoeken of proactieve, persoonlijke en geïntegreerde zorg bij deze complexe groep patiënten leidt tot een betere gezondheid, minder zorgkosten en een betere ervaring van de zorg, oftewel de Triple Aim.

Hoe ziet de studie eruit?

We zijn al meer dan 2 jaar bezig met de voorbereiding en zijn nu een paar maanden echt aan de slag. We richten ons daarbij op 20 deelnemende huisartsenpraktijken, het merendeel hiervan is inmiddels geworven. Iedere praktijk begeleidt een jaar lang tien patiënten, die voldoen aan de criteria van een hotspotter, met de ‘nieuwe’ aanpak.

Hoe ziet die aanpak eruit?

Vaak zien we dat als er meerdere hulpverleners betrokken zijn, ze allemaal op hun ‘eigen stukje’ met de patiënt aan de slag gaan. Dat kan het voor sommige mensen onoverzichtelijk maken. Binnen deze aanpak kijken alle betrokken samen, met de patiënt in het midden, wat er speelt en waar ze met elkaar gaan starten.

In praktijk krijgt dit vorm door een intake bij de POH-GGZ volgens de methode van positieve gezondheid en een multidisciplinair overleg met de huisarts, sociaal werker, POH en de patiënt. Samen stellen zij een persoonlijk zorgplan op. Een coördinator houdt actief contact met de patiënt en kijkt of er doelen behaald zijn of nieuwe doelen kunnen worden geprioriteerd.

Wat hoop je dat dit onderzoek de zorgpraktijk gaat brengen?

Doordat samenwerking tussen en afstemming met verschillende domeinen niet standaard is, belanden mensen nu weleens tussen wal en schip. We hopen dat deze aanpak op langere termijn leidt tot beter passende zorg voor patiënten met complexe problemen.

Mijn verwachting is dat we beter passende zorg voor deze patiënten op langere termijn terug zullen zien in ander zorggebruik, met mogelijk een verlaging van zorgkosten en acuut zorggebruik. Daar is op korte termijn een investering van tijd en aandacht, en dus geld, voor nodig. De eerste resultaten verwachten we rond 2026.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen