Onderzoek leefomgeving en diabetes

1 juli 2023, 11:30

Op de Health Campus Den Haag vindt veel relevant onderzoek plaats voor onze thema’s. Zoals dat van huisarts in opleiding Anouk Smit. Zij doet onderzoek naar leefstijlzorg voor mensen met diabetes type 2. Als deel van deze studie onderzoekt zij de associatie tussen de fysieke leefomgeving en glucoseregulatie in mensen met type 2 diabetes.

Hoe ben je op het idee gekomen voor dit onderzoek?

In een eerdere fase van mijn promotieonderzoek heb ik veel zorgverleners en patiënten geïnterviewd. Bij zorgverleners leefde het gevoel dat zij wel aan de slag kunnen blijven met interventies, maar dat deze op lange termijn niet genoeg kunnen helpen als de leefomgeving van mensen ongezond is. Dus als er weinig groen in de buurt is, maar wel heel veel snackbars en kebabtenten. Ze hebben het gevoel een pleister te plakken op een veel groter probleem. Met dit onderzoek willen we dat grotere verhaal in kaart brengen.

En hoe doe je dat?

Ik ben nu begonnen met het in kaart brengen van de leefomgeving. Dus van de postcodegebieden Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Alphen aan de Rijn en Katwijk tellen we hoeveel ongezonde winkels er zijn en hoeveel gezonde. Ook brengen we in kaart hoeveel groen er in de buurt is. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat deze data associaties kent met de hoogte van het BMI, dus hoe minder groen en hoe minder gezond, hoe hoger het BMI.

Nu gaan we kijken in hoeverre deze kenmerken van de leefomgeving geassocieerd zijn met de glucosewaarden van mensen met diabetes. Dat doen we door de data van de omgeving te koppelen met data van huisartsen (ELAN-data).  Eind september hopen we de eerste resultaten te delen.

En waarom zijn die resultaten van belang?

We verwachten te zien meer groen en een veiligere buurt uitnodigt tot meer wandelen, wat een positief effect heeft op de bloedsuikerwaarden. Ook verwachten we dat een relatief gezondere voedselomgeving het makkelijker maakt om gezondere voedselkeuzes te maken, wat ook gunstig is voor de bloedsuikerwaarden. Door hier met deze onderzoeken wetenschappelijk bewijst voor te vinden, kunnen overheden en beleidsmakers hier met hun plannen op inspelen.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen