Breed Overleg: de wijkpreventieaanpak

1 juli 2023, 11:11

Samen werken aan preventie, passende zorg en ondersteuning. Hoe doe je dat vanuit en met de wijk? We gingen erover in gesprek tijdens het breed overleg. Tientallen professionals, inwoners, bestuurders en beleidsmakers kwamen samen in buurtcentrum De Mussen om ervaringen te delen en elkaar te inspireren met goede voorbeelden.

Lees meer over deze middag, de workshops en goede voorbeelden in het verslag.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen