Annette de Boer (GGD Haaglanden): ‘Je ziet dat er echt verbindingen ontstaan’

1 juli 2023, 11:06

Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Annette de boer, directeur van GGD Haaglanden, deelt haar visie op onze beweging naar een gezonde en gelukkige stad.

Waar staan we volgens jou in deze beweging?

Ik zie dat een steeds bredere groep mensen zich ervan bewust is dat we die beweging moeten maken. Dus meer samenwerking en meer vertrekken vanuit de leefwereld van de mensen waar het om gaat. Het helpt daarbij ook dat landelijke en regionale akkoorden ook die kant op wijzen, denk aan het Integraal Zorgakkoord, het GALA en het Integraal Preventieakkoord van de gemeente Den Haag. De rode draad hierin is dat we ons richten op het collectief, in plaats van het individu dat iets ‘moet’ met het aanbod dat er is. Mensen zijn onderdeel van een groter geheel. Daar kunnen we mee werken.

Wat hebben jullie als GGD daarin geleerd?

We hebben geleerd dat we echt naar de mensen in de wijken moeten luisteren en vandaaruit moeten kijken wat we samen kunnen organiseren en realiseren voor een gezonder en gelukkiger leven. Dus dat we niet meer alleen kijken naar wat mensen zelf kunnen doen, met het vele aanbod dat er is, maar wat voor soort maatschappij of gemeenschappen we kunnen creëren waarin we dat voor elkaar krijgen. Meer denken vanuit het collectief dus.

En hoe geef je dat concreet vorm?

Wat we laatst hebben gedaan is bijvoorbeeld gewoon met een tafel en een stoel in een park zitten om te horen wat bezoekers belangrijk vinden aan hun leefomgeving. Dat geeft een veel breder beeld en een ander soort inzichten. Het is heel simpel, maar het maakt je er wel van bewust dat we gewoon aan mensen kunnen vragen wat zij zouden willen. Samen maaltijden bereiden is ook iets dat naar voren komt vanuit de wijk en verbinding geeft. Dus in plaats van zelf een aanbod formuleren, gaan we steeds meer in gesprek om samen te bedenken wat er nodig is, als gelijkwaardige partner.

Een voorbeeld is ook onze manier van vaccineren voor HPV. We kijken daarbij echt waar de mensen zijn die we willen bereiken. Alleen een brief sturen en hopen dat ze naar een locatie komen, dat werkt niet. Wij zijn daarom op hogescholen vaccinaties gaan geven. Niet als slimme marketing, maar omdat we gezamenlijk aan zo’n maatschappelijk belangrijk onderwerp willen werken.

Hoe zie je de rol van het GGDH-netwerk hierin?

Je ziet dat er echt verbindingen ontstaan. Mensen gaan in groepjes in gesprek om thema’s concreet samen op te pakken en vorm te geven. We houden elkaar ook scherp op het uitgangspunt om samen met de mensen waar het om gaat te werken aan die gezonde en gelukkige stad voor iedereen. Dat gedachtegoed komt steeds weer terug en wordt zo ook sterker. We kunnen elkaar steeds makkelijker vinden om samen zaken op te pakken. Dat was voorheen niet altijd zo logisch.

Wat vraagt dat van jou als bestuurder?

Om dit op te kaart te blijven zetten en houden. Hoe kunnen we op allerlei thema’s blijven aansluiten op de leefwereld van burgers en horen waar echt behoefte aan is? Zo gaan we nu wat in de preventiecoalitie is opgebouwd in Moerwijk en Laak uitbreiden naar andere wijken, dat is een mooie ontwikkeling. En natuurlijk vraagt elke wijk om een eigen aanpak, maar dat begint met wijkbruggenbouwers die goed aansluiten bij de vragen in de wijk. Daar gaan we dus mee verder.


Bekijk ook andere GGDH projecten:
« | »

Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen