Spelen en ontmoeten bij De Mussen

21 november 2023, 18:35

Erop Uit! Met die oproep nodigt de Mussen ouders met hun kindje uit voor een laagdrempelige ontmoetingsochtend bij het buurthuis in de Schilderswijk. Het initiatief startte begin oktober en kwam voort uit een behoefte van de wijk. Tot nu toe is er veel aanloop. Moeder en vrijwilliger Wafae: ‘De vrijblijvendheid is heel belangrijk.’

‘Mijn zoontje van zeven maanden weet zich goed te vermaken tijdens de ochtend’, vertelt Wafae. Tijdens de wekelijkse ochtend kunnen ouders en hun jonge kinderen op maandag tussen 9.00 en  10.30 uur terecht bij De Mussen. Ook zwangere ouders zijn welkom. ‘Sommige moeders komen vooral gezellig spelen met hun kindje’, vertelt Wafae, ‘maar ik hoor ook hoe mensen elkaar adviezen geven, bijvoorbeeld over borstvoeding.’

De ochtend is niet zomaar ontstaan, maar kwam mede voort uit signalen van professionals. Jonge gezinnen bleken namelijk niet altijd de weg te vinden naar een plek waar ze hun vragen konden stellen. Zo konden problemen verergeren, waardoor mensen uiteindelijk zwaardere hulp nodig hadden. Om echt passend aanbod te creëren, was behoefte aan samenwerking met ouders.

Iedereen betrekken

Vanuit het programma Samen Kansrijk en Gezond in de Schilderwijk is daarom een onderzoek opgezet, gericht op passende aanbod voor gezinnen met jonge kinderen (0-4) in kwetsbare situaties. Onderdeel van dit onderzoek was een bijeenkomst waar ruim 50 ouders, met heel diverse achtergronden, uit de wijk mee praatten.

Zoveel mensen betrekken ging niet vanzelf, vertelt projectleider bij De Mussen Herma van Essen: ‘De Schilderswijk Moeders hebben een grote rol gespeeld om mensen te enthousiasmeren.  Daarnaast hebben we mensen direct aangesproken, bij de voorschool, de Mussen en op straat. Dit heeft ervoor gezorgd dat er veel ouders naar de bijeenkomst kwamen. Tolken zorgden ervoor dat iedereen zijn of haar zegje kon doen.’

Inzicht in behoeften

Het was alle inspanning meer dan waard, want de bijeenkomst leverde heel veel inzicht op in de behoeften. Onderzoekers van de Haagse Hogeschool werkten dit uit in een rapport. De hoofdconclusie? Er was behoefte aan een breder aanbod van activiteiten voor ouders met jonge kinderen (0-4 jaar), gericht op elkaar ontmoeten, de ontwikkeling van kinderen en samenspelen. Herma vult aan: ‘Aanbod moest vooral laagdrempelig zijn. Dus niet dat je jezelf vooraf moet opgeven of dat er allerlei vaste programma’s zijn.’

Met elke week aanloop van zo’n 10 tot 20 ouders en kinderen, noemt Herma de eerste periode van de ontmoetingsplek een ‘mooie start’’. Hoe de ochtend zich verder ontwikkelt, wil zij laten leiden door de ouders. ‘Er zijn elke week 2 Schilderswijk moeders en twee moeders vanuit de onderzoeksgroep aanwezig die aanvoelen en horen wat er speelt en wat de behoeftes zijn. Vandaaruit kunnen we verder bouwen.’ Wafae noemt het initiatief nu al geslaagd: ‘Als we maar één moeder verder kunnen helpen, is voor mij het doel al bereikt.’


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen