Vanuit de Preventiecoalitie: “De transitie past echt bij mij”

20 mei 2021, 16:10

Annette de Boer is directeur van de GGD Haaglanden en voorzitter van de preventietafel. We spreken haar tussen alle coronabedrijven door. Over de preventiecoalitie, de transitie waarin we ons bevinden en haar trots.

Annette omschrijft zichzelf als nieuwsgierig en samenwerkend. Deze combinatie resulteert onder meer in het voortdurend willen onderzoeken hoe we als partijen en mensen samen een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Zo ook binnen Gezond en Gelukkig Den Haag. Annette: “We zijn inmiddels twee jaar met elkaar op weg en staan nog steeds voor een behoorlijke uitdaging als het om gezondheid gaat. Een uitdaging waaraan we allemaal al een bijdrage leveren. Maar een uitdaging die ons vooral ook vraagt om samen te werken, met elkaar en met bewoners. Dit vraagt ons voorbij onze eigen belangen te denken en te doen. Hierin wil ik een actieve rol vervullen. Vanuit de GGD en als voorzitter van de preventietafel. De transitie past in dat kader echt bij mij.”

Corona levert nieuwe inzichten en bewustzijn

De preventiecoalitie ziet Annette als product van de preventietafel. Het zet centraal waar mensen aan willen werken in de wijk. Ook als het om gezondheid gaat. “Hoewel corona veel narigheid oplevert, brengt deze periode ons ook nieuwe inzichten”, aldus Annette. “Juist nu in coronatijd zijn steeds meer mensen zich bewust hoe belangrijk het is om gezond te blijven. Gezond blijven heeft te maken met een wijze van leven die zowel sociale als medische aspecten behelst.”

Annette vervolgt: “Hierin zie ik meteen de parallel met het proces van preventie. Welke maatschappelijke veranderingen kunnen bijdragen aan een Gezond en Gelukkig Den Haag en hoe kan daarbij gebruik worden gemaakt van de preventieve maatregelen die inmiddels medisch wetenschappelijk zijn onderbouwd? Vanuit de preventiecoalitie stellen we daarom enerzijds centraal: Wat willen mensen en sluit aan bij de sociale omgeving? En anderzijds: welke medische expertise kan bijdragen? Het is de opgave dat bij elkaar te brengen.”

De transitie vraagt ons anders te denken over gezondheid

Als we Annette vragen waar ze trots op is, terugkijkend de afgelopen twee jaar, noemt ze het feit dat de preventiecoalitie geschreven is. “We zijn met elkaar begonnen met denken en schrijven in september 2019. Het was een proces waarin verschillende partijen elkaar hebben gevonden. De kern werd in eerste instantie gevormd door Stichting Transmurale Zorg, de Gemeente en de GGD. We constateerden met elkaar dat we ook de link moesten maken met het sociaal domein. Gezondheidsproblemen hebben vaak een achtergrond van schulden en sociale achterstanden.”

“Het denken over de transitie vond toen ook al plaats aan de Preventietafel. Met name Jurgen Verbeeck van Parnassia en Eric Lemstra van Xtra hebben hiervoor gestaan. De transitie vraagt ons echt om anders met elkaar te denken over gezondheid. We moeten willen horen wat mensen willen en nodig hebben en niet blijven denken vanuit ons aanbod. En tegelijk moeten we de data gebruiken die we met elkaar beschikbaar hebben. Dat laat ons ook weer nieuwe dingen zien.”

Gezamenlijk potentieel als een uit te vouwen landkaart

“Als we kijken waar we nu staan, denk ik dat het vooral nodig is om met elkaar in gesprek te blijven. Laten we blijven delen wat er goed gaat. En kijken wat er nog moet gebeuren om mensen in hun volle gezondheidspotentieel te laten bloeien. Ik zie het gezamenlijk potentieel als een uit te vouwen landkaart conform de zeven gebieden van positieve gezondheid. En net als bij een kaart is die op sommige punten voller dan op andere punten. Als je mensen ziet als een landkaart dan zie je ook daar dat sommige mensen stukken op hun landkaart hebben met heel veel weggetjes waar heel veel kan gebeuren. De ene heeft een grote mentale veerkracht, de ander heeft een sterk fysiek gestel. Het is de kunst om de landkaart van mensen te leren kennen, om hierop de goede weg te kunnen vinden. Hierbij kunnen we elkaar helpen.”

Op de vraag waar Annette zichzelf ziet op de transitiecurve, antwoordt ze: “Ik ben zelf geen voorloper. En ook vanuit de GGD zullen wij niet opeens andere dingen gaan doen Onze GGD-taken liggen tenslotte bij wet vast. Wel hebben we als GGD net een nieuwe visie opgesteld waarin we onder andere laten zien dat we meer in verbinding met andere partijen staan. Dat sluit aan op de transitie.”

Successen met elkaar vieren

Als het om onze verdere beweging gaat, komt de symboliek van de landkaart weer naar voren. Annette: “Een landkaart laat zien dat je alle kanten op kunt gaan, en dat het belangrijk is om de route te bepalen op basis van wat we willen. Zo is het voor de Preventietafel in mijn ogen ook nodig dat we met elkaar bepalen waar we naar toe gaan. Daarbij is en blijft het onze grootste uitdaging om te laten zien wat het oplevert en waar successen worden behaald. En laten we die successen dan met elkaar vieren!”


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen