Rob Jansen, Hadoks: ‘We hebben lef en regie nodig’

25 december 2022, 13:03

Gezond en Gelukkig Den Haag, dat zijn we zelf. Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Rob Jansen, voorzitter Raad van Bestuur van Hadoks: ‘We moeten onze systemen aanpassen aan de leefwereld van mensen, en niet andersom’

Wat is volgens jou nodig voor een gezond en gelukkige Haagse regio?

‘Dat zit voor mij al in de naam Gezond en Gelukkig Den Haag; het is belangrijk om de wereld van zorg en welzijn (Cure & Care) beter te verbinden met elkaar. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we niet te veel medicaliseren en een goed oog hebben voor hoe mensen in het leven staan. Met aandacht voor bijvoorbeeld hun sociale netwerk, of voor zingeving. We zien dat de samenwerking van de grond komt, en dat is heel mooi. Maar het gaat te langzaam.’

Hoe komt dat?

‘Onze systemen van zorg en welzijn zijn erg complex. De financieringsstromen zijn gescheiden. Daar hebben we nu als mensen van de praktijk last van. In die praktijk hebben patiënten namelijk altijd te maken met meer domeinen. Maar door de complexiteit is het nu heel moeilijk om samenwerking over de sectoren heen te organiseren. Er zijn bijvoorbeeld nog geen sector overstijgende betaaltitels.

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt hier wel over gesproken, dat is een mooie start. Maar ondertussen verzuipen we in de complexiteit van regels en financiering. Dat geldt voor burgers, maar ook voor professionals uit zorg en welzijn.’

Hoe zie je rol van Hadoks bij deze verandering?

‘Ik denk dat het systeem van huisartsenzorg zoals we dat in Nederland kennen heel goed werkt. Huisartsen kijken generalistisch en holistisch en kennen de context van de patiënt. Hadoks ondersteunt als regionale huisartsenorganisatie bijvoorbeeld bij de transitie van laagcomplexe ziekenhuiszorg naar de huisarts en de thuiszorg. Maar om de verandering integraal op te kunnen pakken is ook welzijn nodig. Preventie is belangrijk, net als focus op zelfredzaamheid.

Binnen het Haagse zorglandschap werken we daarom aan een Haagland Zorgakkoord. Daarin pleiten we voor een meer integrale zorg in de regio, dus met huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, VVT en welzijn. Dat vraagt andere vormen van organisatie en financiering. Zodat we niet langer onze reële wereld aanpassen aan de systeemwereld, maar juist andersom.’

Zie je hier concrete voorbeelden van?

‘Ja, gelukkig wel. Denk aan ontwikkelingen als Krachtige Basiszorg of Welzijn op recept. Maar vaak zijn dat pilots, en als die zijn afgelopen, stokt het weer vanwege de financiering. We weten inmiddels dat we de veranderingen in de wijk moeten creëren, daar kennen we elkaar als zorgverleners en de patiënt. In de wijk kunnen we de financiering afstemmen op wat er nodig is. En dan niet in de vorm van een pilot of subsidie, maar echt geborgd in de structurele financiering. We weten dus waar we heen willen, maar toch blijft het lastig om echt meters te maken.’

Wat is nodig om deze beweging te versnellen?

‘We zullen toch moeten proberen minder fragmentatie van aanbieders te krijgen in onze regio. Let wel, we hebben in de regio 3 verzekeraars, 170 aanbieders binnen de VVT en 2 sterk concurrerende ziekenhuizen. Doordat bij Hadoks nu 95 procent van de huisartsen zijn aangesloten, kunnen we makkelijker afspraken maken. Het is daarom bijvoorbeeld belangrijk om een integraal regiobeeld van de zorg te maken met alle sectoren.’

Hoe zie je de rol van Gezond en Gelukkig Den Haag hierin?

‘Gezond en Gelukkig Den Haag zit meer op de integrale benadering van gezondheid. Hier komt de wereld van zorgverzekeraars en gemeente bij elkaar. Vereniging Transmurale Zorg zit meer op het medische deel; op de afstemming van 1e en 2e lijn, GGZ en VVT. Ik hoop wel dat deze twee stromen snel bij elkaar gaan komen. Anders blijven we apart van elkaar werken.

We hebben te maken met een complexe opgave, er is dus niet een oplossing. We hebben in ieder geval meer lef en regie nodig van bestuurders, dat is een ding dat zeker is.’


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen