Diablend: gezonde leefstijl op maat voor Hagenaars met diabetes type 2

25 november 2021, 15:36

Mensen met diabetes type 2 zijn gebaat bij een gezonde leefstijl, die nauw aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en voorkeuren. Met het project Diablend wordt zo’n gepersonaliseerde, op maat gemaakte aanpak in Den Haag ontwikkeld, te beginnen in achterstandswijken Schilderswijk en Bouwlust-Vrederust. ‘We hebben al heel wat stappen gezet. In maart starten we met een pilot’, zegt Rimke Vos, programmamanager onderzoek/universitair docent van het LUMC-Campus Den Haag.

Niet alleen de diabetes behandelen, maar ook kijken naar iemands fysieke, mentale, gedrags- en sociaaleconomische kernmerken. Vanuit die holistische visie is Diablend, een initatief van Lifestyle4Health waarbij TNO en de LUMC-Campus Den Haag samen optrekken, in september 2020 gestart. Eerst zijn de mensen uit de doelgroep in de twee wijken geïnterviewd, evenals zorg- en andere professionals die met hen te maken hebben, zoals huisartsen/praktijkondersteuners, apothekers, diëtisten en buurtsportcoaches, vertelt Vos. ‘Vervolgens hebben we tijdens een designsprint met alle stakeholders besproken wat we in die interviews hebben opgehaald, hoe we onze onderlinge contacten kunnen verbeteren, welke interventies we kunnen aanbieden. Daarnaast hebben we het wijkaanbod in kaart gebracht: hoe groen zijn ze, welke voorzieningen voor ontspanning en fysieke activiteiten zijn er, wat kan beter? Daarom waren ook mensen van de gemeente en Staedion uitgenodigd.’

Leefstijldashboard

Een van de uitkomsten is een leefstijldashboard. Dit wordt ingezet bij de huisartsenpraktijken, want daar komen de diabetespatiënten toch al vier keer per jaar. Vos over de werking: ‘De mensen vullen een vragenlijst in, de 360 gradentool. Aan de hand daarvan ziet de huisarts of praktijkondersteuner in welk domein iemand knelpunten of barrières ervaart: voeding, fysieke activiteiten of ontspanning. Oorzaken van knelpunten kunnen te maken hebben met het aanbod in de wijk, gebrek aan kennis over gezonde voeding, geldzorgen, slaaptekort, stress, culturele aspecten. Als je de knelpunten weet, kun je in overleg met diegene kijken welke leefstijlinterventie, of combinatie van interventies, het beste past.’

Diabox

Nog in ontwikkeling is de Diabox, een gepersonaliseerd menu van lokale, gemakkelijk toegankelijke leefstijlinterventies en opties voor thuismonitoring, coaching en e-health. ‘Als bekend is met welk domein je aan de slag wilt, kan de huisartsenpraktijk de Diabox uitdelen. Daarin zitten onder meer een stappenteller, glucosemeter, bloeddrukmeter. Daarmee krijgen mensen direct inzicht in wat bijvoorbeeld sporten met je lichaam doet’, legt Vos uit. Interventies die inmiddels worden aangeboden om aan een gezonde leefstijl te werken, zijn afkomstig van partners in de wijk of partijen die zich bij Diablend hebben aangesloten.

Ecosysteem

Hoofddoel van Diablend is de ontwikkeling van een ecosysteem voor gepersonaliseerde leefstijlondersteuning voor mensen met diabetes type 2 in heel Den Haag. In maart 2022 start een pilot om de aanpak te testen en ervaring op te doen. Hiervoor worden momenteel zes huisartsenpraktijken geselecteerd. Als de kinderziektes zijn verholpen, volgen meer wijken. Diablend sluit mooi aan bij de beweging Gezond en Gelukkig Den Haag, vindt Rimke Vos. ‘Daardoor weet men bestuurlijk al dat verschillende organisaties graag meer willen samenwerken. Dat maakt het makkelijker om een project als dit te starten.’

Deelnemende partners

 • MiGuide
 • Selfcare
 • Mediq
 • Benu Apotheken
 • Changing Health
 • Liva
 • Menzis
 • Je Leefstijl Als Medicijn
 • Reinier Haga MDC
 • Bas van de Goor Foundation
 • NeLL

Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.


Er gebeurt al veel binnen de transitie in de zorg. We delen graag hoe we vanuit al onze verschillende bijdrages in beweging zijn naar een Gezond en Gelukkig Den Haag.


 

 


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen