Samen zijn we gezond en gelukkig Den Haag: Ivo Knotnerus (Menzis) aan het woord

10 mei 2023, 08:29

Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Ivo Knotnerus, regiomanager bij Menzis, deelt zijn visie op onze beweging naar een gezonde en gelukkige stad.

Wat is volgens jou het belangrijkste van de beweging die we met Gezond en Gelukkig Den Haag proberen te maken?

Het belangrijkste is dat we een poging doen om problemen meer langs collectieve lijnen te gaan oplossen. Met onze bijdrage in de regiegroep van Gezond en Gelukkig Den Haag dragen wij hier graag aan bij. Maar het is wel zoeken wat we als verzekeraar daarin kunnen doen. Eigenlijk hebben wij namelijk een vrij smalle taak; we komen om de hoek komen wanneer betaald moet worden voor ziekte en behandeling. En om aanbod te organiseren en indien nodig reguleren. Maar eigenlijk ben je dan een stap te laat.

Daarom willen we, ook al hebben we wettelijk gezien niet heel veel instrumenten, graag breder meedenken en meepraten. Want wat als mensen met leefstijlgerelateerde ziektes deze helemaal niet krijgen, doordat we gezond leven makkelijker maken? Of maatschappelijk omstandigheden, denk aan stress, geldzorgen of slechte woningen, die leiden tot ongezond leven verbeteren? We weten inmiddels dat de kans op ziektes als diabetes, zeker in en grootstedelijk omgeving als Den Haag, te verkleinen is met een gezonde leefstijl. Wat kunnen we nou collectief doen om daaraan bij te dragen? Gezond en Gelukkig Den Haag probeert dat collectieve denken in de benen te krijgen, dat is belangrijk. Daar dragen we graag aan bij.

Hoe ziet die bijdrage eruit? 

We zijn onder andere bezig binnen GGDH hoe we de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) groter kunnen krijgen in Den Haag. Ook ondersteunen we de Preventiecoalitie die in Moerwijk vormgeeft aan het community-updenken en werken, waarbij verbinding wordt gemaakt de tussen leef- en systeemwereld. Dat vraagt een andere manier van samenwerken, tussen de verschillende domeinen en met bewoners. We krijgen steeds beter in beeld wat daarvoor nodig is, maar zien ook dat een verandering als deze tijd kost.

En we zijn rond de doelstellingen die we in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) met elkaar hebben afgesproken, aan het kijken hoe we in Den Haag initiatieven in de benen kunnen zetten die aansluiten op de ambities in GGDH-verband. Denk aan het versterken van netwerken in de eerstelijns zorg binnen Haagse wijken.

Wat is er nodig om deze beweging door te zetten?

Om te beginnen veel doorzettingsvermogen. Dit soort bewegingen duren lang. Dat vraagt langdurig commitment, iets dat niet altijd makkelijk is voor betrokken partijen die niet gewend zijn om te denken met een termijn van tien jaar. Toch is er bijvoorbeeld met de structuurvisie Zuidwest meer oog voor de lange termijn. Dat geeft goede hoop, maar het is nog een uitdaging om dit gezamenlijk handen en voeten te geven. Als het gaat om gezondheid hebben heel veel verschillende domeinen daar een aandeel in. Het is ingewikkeld, maar we zullen het toch met elkaar moeten doen.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen