Experiment Zuidwest: heel Den Haag Zuidwest duurzaam in beweging

8 mei 2023, 19:20

In de structuurvisie voor Zuidwest is sportpark Escamp I een kloppend groen hart van dit deel van de stad. Wijkbruggenbrouwer van Gezond en Gelukkig Den Haag Nori van Balkom en stedenbouwkundige Marrit Terpstra wilden al op korte termijn het gebied activeren, door de toegankelijkheid te verbeteren en laagdrempelig beweegaanbod te creëren. Ze brachten behoeften van bewoners in kaart en maakten er concrete plannen van.

Sportpark Escamp bestaat nu vooral uit voetbalvelden voor verenigingssport. Bewoners uit de omliggende wijken Morgenstond, Bouwlust en Vrederust maken er maar beperkt gebruik van. Daarom worden er plannen gemaakt om het gebied in de komende jaren te herontwikkelen tot kloppend hart van de wijk, goed verbonden en met een divers sportaanbod. Deze plannen zijn gericht op de lange termijn en laten daarom voorlopig nog even op zich wachten.

De trekkers van het experiment vonden deze mooie lange termijnvisie geen reden om niet ook op korte termijn in actie te komen. ‘Gebiedsontwikkeling is een langdurig proces, maar als je kijkt naar de gezondheidsbehoefte in de omliggende wijken, kan je daar niet op wachten,’ stelt Nori van Balkom. ‘Mensen willen bijvoorbeeld dat hun kinderen nu buiten kunnen spelen, niet over tien jaar. Dus dat vraagt naast plannen op de lange termijn om actie op korte termijn.’

Veel belangen

Uit gesprekken met bewoners blijkt dat er veel behoefte is aan informeel bewegen. Hieruit zijn een aantal concrete ideeën ontstaan, zoals beweegroutes, een sport-en spelas en een natuureducatie pad. Mede dankzij een subsidie van de provincie Zuid-Holland, aangevraagd door een samenwerking van GGD en de diensten OCW (Onderwijs, Cultuur en Welzijn) en DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) van de gemeente Den Haag, zullen tegen de zomer de eerste zichtbare stappen zijn gezet.

Voor Nori is de kracht, en meteen ook de uitdaging, van het project dat er veel belangen bij elkaar komen. ‘Als het gaat over een gezonde leefomgeving heb je te maken met zowel het fysieke als het sociale domein. Dat vraagt om een goede onderlinge samenwerking, vanuit de behoefte van bewoners.’ Marrit, stedenbouwkundig ontwerper van gemeente Den Haag, vult aan: ‘Juist omdat we op de korte termijn iets willen veranderen, vraagt dat om een andere manier van werken, vooral gericht op het doen.’

Health in all policies

Inmiddels zijn de ideeën van bewoners omgezet in ontwerpen, die opnieuw zijn getoetst bij bewoners. Een manier van werken die ervoor zorgt dat er straks echt iets is gecreëerd dat past bij de behoeften in de wijk. Nori: ‘Dit project is –  in het klein – hoe health in all policies eruit kan zien. We hebben in de transitie naar een gezonder Den Haag Zuidwest een diversiteit aan partners nodig. Iedereen moet – binnen de eigen expertise – ook nadenken over de impact op de gezondheid van bewoners.’

De trekkers van het project ervaren dat het in praktijk niet altijd makkelijk is om samen op te trekken als verschillende belangen samenkomen. ‘Daarom is het des te mooier dat we hier met elkaar van kunnen leren, met een mooi eindresultaat, snel zichtbaar voor de bewoners die dit het hardste nodig hebben.’ Marrit vult aan: ‘Juist door de samenwerking tussen de verschillende diensten op te zoeken, kunnen we meer waarde creëren.’


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen