‘GGDH gaat over partnerschap, ook met bewoners. Precies waar wij goed in zijn!’

17 juni 2021, 10:18

Samen dragen we bij aan een gezond en gelukkig Den Haag. Zo geven we met elkaar de cultuurverandering in de zorg vorm. Welke stappen maken we? En hoe bewegen we zelf binnen die transitie? We gaan erover in gesprek met Margo van Rheenen, Lid van de Raad van Bestuur van Xtra. “Ik ben een echte verbinder, met de blik naar voren, pragmatisch en resultaatgericht. Waar ik nu zit, kan ik zowel mijn kwetsbaarheid als mijn kracht laten zien.”

“Ik ben zelf bewust bezig met gezondheid”, vertelt Margo. “Naast voeding en bewegen, gaat dit ook over balans. Ik ben gedreven en in combinatie met de druk van het werk als bestuurder, brengt dit ook wel een risico met zich mee. Hier ben ik me bewust van. Ik zie over het algemeen veel mogelijkheden. En voel me oprecht een dankbaar mens.”

Met elkaar kleine stappen zetten

Gezond en Gelukkig Den Haag ziet Margo vooral als een beweging. “Daarnaast is het een plek waar ik gelijkgestemde mensen tref en waar we samen stappen kunnen maken”, stelt Margo. “Zo zit ik bijvoorbeeld aan de systeemtafel bij GGDH. We weten dat dingen anders kunnen en anders moeten. Wat doen we dan concreet met elkaar? Wat kan er al? Waar ik blij mee ben, is dat we met elkaar een strategische agenda hebben opgesteld, waarmee we aan de slag kunnen gaan.”

“Zo kijken we met Welzijn op Recept hoe we opnieuw verbinding kunnen maken. Het is in het verleden niet makkelijk gebleken om dit structureel in te zetten, maar we weten dat verwijzen naar Welzijn helpt. We weten ook dat er niet voldoende capaciteit is bij Welzijn om het op de oude manier te doen. Wat wellicht wél kan is meer collectieve inzet plegen en meer de kracht van de gemeenschap inzetten. Daar willen we nu stappen mee zetten.”

Elkaar versterken

“Ik ben blij als ik de ruimte voel, als ik mensen kan aanzetten om dingen anders te doen. Niet door er veel over te gaan praten, maar door gewoon te handelen. Door medestanders te vinden, kunnen ontwikkelingen in een versnelling komen. De grote uitdaging ligt volgens mij in het aan elkaar koppelen van bewegingen. Naast Gezond en Gelukkig Den Haag heb je bijvoorbeeld ontwikkelingen in Den Haag Zuid West, maar er is ook het Corona-herstelplan, en nog veel meer. Hoe voorkomen we dat we elkaar als beconcurrerende bewegingen zien?”

“Zelf vertalen we dat naar onze organisatie als: “Wij zijn de landingsbaan”. Wij brengen mensen, ideeën en initiatieven dicht bij de inwoners bij elkaar, en van daaruit ontwikkelen deze weer verder. Maar dit is wel het dilemma binnen de grote stad. Van alles is er veel. We zijn ons hier gelukkig wel steeds meer van bewust en willen integraal en holistisch kijken hoe al deze bewegingen elkaar kunnen versterken.”

Werken vanuit vertrouwen

“Binnen GGDH is vertrekken vanuit vertrouwen een belangrijk onderdeel. Je ziet dat door Corona de verantwoordingsdruk eraf is gegaan. Het ging veel meer om “Ga het goede doen”. Dit leverde heel mooie dingen op. Kunnen we dit vasthouden? Voor mij is de essentie: Iedereen hoort erbij en doet ertoe. Iedereen deugt.

En natuurlijk gaat het wel eens mis. Hoe gaan we hier dan mee om? Een mooi voorbeeld vind ik die die jongeren die probeerden voor te dringen voor de coronaprik. In antwoord op de vraag wat het RIVM hieraan gaat doen, werd er geantwoord: “Niets, dit was een ingecalculeerd risico”. Prachtig! Het gaat erom; kunnen we het vertrouwen terugleggen? En accepteren dat het dan soms ook buiten de lijntjes gaat. ”

“Corona heeft ons weer geleerd dat we sociale wezens zijn. Ik hoorde deze week iemand zeggen: “Ik ben zo blij dat ik mijn vrijheid weer terug heb”. Ik vraag me dan op dat moment wel af waar mijn vrijheid eigenlijk in zit. Dat zit vooral in hoe we naar elkaar kijken; is dat vanuit een oordeel of wantrouwen? Of vanuit verbinding en vertrouwen? Zitten we er echt als partners in? Of moeten we voortdurend verantwoording afleggen naar elkaar?”

GGDH brengt partnership

“GGDH brengt dat partnerschap. Bijvoorbeeld bij de verbinding tussen huisartsen en Xtra. We hebben elkaar nodig en zitten er gelijkwaardig in. Voor mij betekent vertrouwen het zien van elkaars expertise, de juist rolverdeling en respect hebben voor elkaar. Dat vraagt ook iets van ons als Xtra. Juist wij kunnen vanuit onze ervaring en expertise het belang van presentie en vertrouwen in de burger laten zien.  Op de systeemtafel gaat het over het vergroten van het partnerschap in de stad, in de wijken. Met de bewoners als partner. Dat is nou precies waar wij goed in zijn!”

“Het is daarbij wel onze gezamenlijke opgave om integraler en collectiever naar gezondheid te kijken. Nu blijven we vaak op een aanpak voor een individu steken. Wat kunnen we hiervan leren van anderen? Hoe kunnen we mensen meer zelf laten kiezen? We moeten meer inzetten op bewegen en gezonde leefstijl als preventie. Niets ten nadele van wat er nu al gebeurt, maar dit moet grootschaliger. Daar heb je expertise van professionals voor nodig. Professionals die hun kennis en expertise inbrengen en samen met de inwoners van de stad aansluiten bij de mensen en hun beweging.”

“En ja, soms zou ik iemand wel eens zelf willen laten ervaren wat het is om een LVB (licht verstandelijke beperking) te hebben. Puur om mee te maken hoe het is om niet te snappen waar al die bestuurders en beleidsmakers het nou over hebben. Want gelijkwaardig zijn, betekent ook dat we moeite doen om elkaars kwetsbaarheid, maar ook elkaars kracht en daarmee expertise of levenservaring te voelen. Pas dan kunnen we elkaars inbreng echt benutten.”

Weg uit de chaos

Als we Margo vragen waar zij vooral beweegt op de transitiecurve – de verbeelding in een model van veranderprocessen – stelt ze meteen: “Ik probeer uit de chaos weg te blijven. Ik beweeg vanuit de mogelijkheden. Die van mijzelf, de ander en van bewoners en hun netwerk. Van daaruit kunnen we door ontwikkelen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Haags Ontmoeten waar ouderen en professionals als partners samenwerken en iedereen ertoe doet.”

Het beeld dat de beweging oproept doet haar ook meteen denken aan een van de deelnemers van dit project, Joop. Hij noemt zich geen deelnemer, maar vrijwilliger. “Dat geeft toch aan wat actief bijdragen met mensen kan doen?”

Meer lezen over de theorie van transitie en de x-curve? Lees hier de uitleg van veranderkundige Derk Loorbach.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen