Breed Overleg: Jeugdpreventie = terug naar de basis

15 december 2023, 11:25

Tijdens het Breed Overleg ging een brede groep professionals en bestuurders met elkaar in gesprek over verschillende vormen van jeugdpreventie. Daarbij is normaliseren een belangrijk thema. We gaan dieper in op wat dit begrip eigenlijk betekent voor de praktijk en wat dit vraagt van professionals.

Zo ging hoogleraar Population Health Magagement van de Health Campus LUMC Jessica Kiefte hierover in gesprek met Tamara Bos van het Lectoraat Werkplaats Samen. In 2022 ontwikkelde het Leernetwerk Normaliseren (LNW) van de Regionale Werkplaats Jeugd SAMEN een visie op normaliseren.

Want hoewel deze term vaak wordt gebruikt, is niet altijd even duidelijk wat we hier precies mee bedoelen. Ook lieten we ons tijdens workshops in breakoutrooms inspireren door mooie voorbeelden. Je leest het allemaal terug in onderstaand verslag:Naamloos - 13 december 2023 om 13.00.09


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen