Week van de gezondheidsverschillen: ‘Luisteren naar elkaar is de sleutel’

20 maart 2024, 14:01

Het is de week van de gezondheidsverschillen, een initiatief van Pharos. We werken hier met onze brede groep partners elke dag aan. Gezond en Gelukkig Den Haag geeft richting, inspireert en creëert verbinding. Daarom laten we deze week met een blogreeks zien wat er al gebeurt in de stad om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Vandaag is Marleen Quakkelaar aan het woord, programmaleider dementie bij Vereniging Transmurale Zorg. Zij vertelt over haar ervaring met de allereerste klantarena dementie, waarbij ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals praatten over respijtzorg en langer (veilig) thuis wonen. Dit leverde waardevolle inzichten én verbetertips op.

Marleen Quakkelaar, programmaleider bij VTZ: “Het leuke aan mijn functie is dat ik goede voorbeelden zie uit het hele land. Zo leren we van elkaar, we hoeven niet allemaal het wiel uit te vinden. De klantarena sprak me erg aan.

Eigenlijk is het concept heel eenvoudig: Vraag mensen met dementie en hun mantelzorgers om iets te vertellen over hun ervaringen op verschillende vlakken. En zorg dat er zorg- en welzijnsprofessionals zijn als toehoorders. Zij mogen alleen luisteren en verdiepende vragen stellen, meer niet. Geen hogere wiskunde, maar bij het vormen van beleid is dit nog geen vanzelfsprekendheid.

“Wat een leuk idee, ik heb eigenlijk nog nooit op zo’n manier feedback gevraagd aan onze inwoners.” Zo reageerde een van de bestuurders op het idee van de klantarena. Ik was blij met het enthousiasme, maar vond het ook typerend en schrijnend. Want het zou logisch moeten zijn om in gesprek te zijn met de mensen waar het om gaat. Door  breed uit te dragen waarom en hoe we dit hebben gedaan, hopen we hier verandering in te brengen. We maken duidelijk dat iedereen dit binnen zijn of haar organisatie kan doen.

Zichtbaar én voelbaar

Tijdens de klantarena waren allerlei verschillende professionals aanwezig: van beleidsmedewerkers van de gemeente tot een specialist ouderengeneeskunde tot een coördinator van Haags Ontmoeten. Dat bleek een geslaagde combinatie! De mensen met dementie en mantelzorgers voelden zich veilig om hun verhaal te doen, de sfeer was goed, er klonk ook gelach.

Maar er was ook ruimte voor emotie. Zoals toen een mantelzorger vertelde wat de wachtlijst voor de WMO betekende voor haar dagelijks leven. Zij werkte in het buitenland en het leverde veel stress op dat dagbesteding voor haar moeder zo lang op zich liet wachten. Bij de medewerkers van de gemeente kwam dit heel anders binnen dan wanneer ze dit op papier zouden zien. Het maakte de urgentie zichtbaar én voelbaar. Dat is de kracht van de klantaren. Er kwam nog veel meer mooie input en professionals schreven driftig mee.

Geslaagd

Uit deze verhalen en ervaringen kwamen verschillende verbetertips. De belangrijkste vijf? Zorgen voor passende woningen, verkorten van de wachttijd WMO , organiseren van logeerzorg, kennis vergroten van opties dagbesteding in de regio bij casemanagers en het opstarten van inloopspreekuren rondom dementie.

Na afloop konden de aanwezige professionals aangeven of ze wilden deelnemen aan een werkgroep die deze uitkomsten vorm gaat geven. Negen van de tien zeiden direct volmondig ja! Ook van de deelnemers klonken mooie reacties. Zo gaf een mantelzorger aan: “Wat een opluchting om je verhaal te mogen vertellen, zonder dat er allerlei redenen worden aangegeven waarom wat je wilt en nodig hebt niet kan.” Een meneer met dementie keek me aan en gaf me een knipoog, terwijl hij zei: “Goed gedaan meid, mooi initiatief.”

Dat het voor hem zo geslaagd was, maakte dat het voor mij ook. Want het ging mij erom de mensen waarom het gaat een platform te geven, waar ze open kunnen vertellen en waar relevante personen hen horen. Gezien de enthousiaste reacties, de waardevolle output en de animo voor klantarena’s, zal deze eerste klantarena dementie zeker een vervolg krijgen. Wil je binnen jouw organisatie ook een klantarena organiseren en kan je daarbij tips gebruiken? Ik denk graag met je mee, je kunt me bereiken via Marleen.Quakkelaar@transmuralezorg.nl.”


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen