Ellen Maat over anders kijken, denken en doen

17 maart 2023, 11:20

Als netwerkorganisatie willen we gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken verkleinen. Hierin spelen we allemaal een rol: van bestuurder tot beleidsmaker en van professional tot bewoner. Reden om betrokkenen bij ons netwerk aan het woord te laten. Ellen Maat, bestuurder van VVT-organisatie Florence, deelt haar visie op een gezonde en gelukkige stad.We moeten voortdurend het gesprek voeren met elkaar over hoe het anders kan.’

Hoe draagt Florence bij aan een gezond en gelukkig Den Haag?

‘Als visiegedreven organisatie gaan we ervoor dat onze cliënten het leven kunnen leiden dat ze lief is. Eigen regie is daarbij heel belangrijk. Want mensen willen liever niet afhankelijk zijn van zorg. Alleen als het echt niet anders kan, komen wij in beeld, met thuiszorg of zorg op onze woonzorglocaties. En ook dan staat wat mensen zelf nog willen en kunnen centraal bij onze manier van ondersteunen.’

Personeelsschaarste is natuurlijk een uitdaging. Hoe gaan jullie daarmee om?

‘Inderdaad, de zorgvraag stijgt voorlopig door de vergrijzing en we hebben nu al te maken met tekort aan personeel. Dat vraagt echt om anders te kijken, denken en doen. Iets dat tijdens de Covid-periode, door de druk die we allemaal voelden, soms makkelijker ging. Toch gingen we daarna toch vaak weer op de ‘normale’ manier aan de slag, waarbij processen soms afhangen van vergaderingen van projectgroepen.

We hebben dit binnen Florence nu anders ingericht met zogenaamde fasttracks. Dat betekent bijvoorbeeld dat we concreet aan de slag gaan met de meest belangrijke thema’s voor het arbeidsmarkttekort. Dat doen we multidisciplinair, dus meteen met alle betrokkenen aan tafel. Zo kunnen we sneller inspelen op veranderende omstandigheden.’

En waar leidt dat dan toe?

‘We weten bijvoorbeeld dat niveau 3 zorgmedewerkers heel schaars zijn. We blijven natuurlijk werven, maar kijken ook hoe we zoiets anders kunnen organiseren. Kunnen we bijvoorbeeld een ander type medewerkers inzetten? Of kunnen we medewerkers die geen zorgdiploma hebben, bepaalde taken aanleren zodat ze ADL-activiteiten kunnen doen? Of kunnen we anders roosteren, met inzet van familie en vrienden? We moeten echt uit andere vaatjes tappen om oplossingen te vinden.

Ook zijn er binnen het zorgdomein mooie samenwerkingen ontstaan. Zo werken we samen met HWW zorg op spoedzorg voor acute thuiszorgsituaties. Of er is een spoedconsult met de specialist ouderengeneeskunde voor huisartsen in samenwerking met WoonZorgcentra Haaglanden en Hadoks, zodat we samen kunnen zorgen voor passende zorg voor de geriatrische patiënt. Zulke samenwerkingen zorgen ervoor dat we onze schaarse middelen optimaal inzetten.’

Wat vragen deze tijden van verandering van bestuurders?

‘Consistent vasthouden aan de lijn van anders kijken, anders denken, anders doen. We zijn nou eenmaal gewend om dingen te doen zoals we dat al langer doen, dus daar vallen we snel in terug. We moeten daarom voortdurend het gesprek voeren met elkaar over hoe het anders kan.’


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen