Update groepsconsulten: “Pionieren met een missie”

22 april 2024, 10:53

Groepsconsulten opzetten en borgen is nog pionieren, maar zorgt voor groot enthousiasme bij betrokken professionals uit zorg en welzijn. Dat blijkt uit een update van kartrekker Loïse Jacz en projectleider Nienke Oosterhof: “We gaan stapje voor stapje vooruit.”

Begonnen in de Schilderswijk, uitgebreid in Transvaal, Moerwijk en Rustenburg/Oostbroek, en nu voorbereid in Wateringse Veld en Bouwlust-Vrederust. De multidisciplinaire groepsconsulten voor mensen met pre diabetes en obesitas breiden zich langzaam maar zeker uit in de stad. In 2023 vonden ongeveer 20 consulten plaats, die zo’n 180 mensen bereikten. Het streven is dat nog voor de zomer in Wateringse Veld een eerste editie plaatsvindt.

Tijdens zo’n groepsconsult krijgen mensen meer kennis over én inzicht in hun aandoening, en leren ze meer eigen regie te nemen over hun leven en gezondheid. Mensen krijgen heldere informatie van verschillende professionals. Naast de huisarts kan een maatschappelijk werker, fysiotherapeut, diëtist, apotheker of buurtsportcoach bijdragen. Ook hebben mensen steun aan elkaar door gedeelde ervaringen.

Groot enthousiasme

“Dat het zinnig is, daar zijn we het gelukkig over eens”, vertelt huisarts en kartrekker Loïse Jacz. “Natuurlijk voor de mensen waar het om gaat, maar ook voor zorgprofessionals. Een groepsconsult bereikt meer mensen, idealiter in een vroeger stadium, op een efficiënte en eenduidige manier.”

Loïse voelt dan ook veel enthousiasme bij de betrokken professionals uit zorg en welzijn om de consulten op te zetten. Er zijn in Zuidwest inmiddels zo’n 30 professionals aan boord die in een kerngroep samen komen tot goede vormen van organisatie, financiering en borging.

Geen vaste blauwdruk

Projectleider Nienke Oosterhof is blij met deze betrokkenheid. “We willen per wijk bekijken wat het beste werkt.  De consulten hebben geen vaste blauwdruk die je overal zomaar op kunt leggen. De professionals uit de wijk moeten de uiteindelijke vorm gaan bepalen, die aansluit bij de behoeften van bewoners. Het is dus belangrijk om hen goed te betrekken.”

Loïse ziet vooral in alle partijen die al aan boord zijn een goede kans voor borging en structurele, gezamenlijke, financiering. “Hoe meer partijen dit concept omarmen, hoe beter we dit met elkaar kunnen organiseren. De mensen zijn er, maar we moeten kijken wie wat kan doen. Dat vraagt tijd en aandacht.”

Ze benadrukt dat de groepsconsulten volledig passen binnen de visie eerstelijnszorg 2030, het Integraal Zorgakkoord en het regioplan Haaglanden. “Veel regionale en landelijke partijen vinden het groepsconsult een goed initiatief, ook omdat het medisch en sociaal domein verbindt.”

Health Champions

Daarnaast werken Loïse en Nienke, samen met buurthuis de Mussen, aan het concept van zogenaamde Health Champions. Dit zijn mensen die mooie stappen hebben gemaakt op het gebied van leefstijl en hiermee anderen kunnen inspireren. Nienke licht toe: “Er komen nu vooral mensen binnen via de huisarts , maar we willen juist ook degenen aanspreken die nog niet medisch zijn. Dat is pas echte preventie. De health champions kunnen rolmodellen zijn. ”

Een andere mooie ontwikkeling noemt Loïse de samenwerking met de Hartstichting. “Zij hebben als missie om bij iedereen boven de 35 te meten op verschijnselen van hart-en vaatziekten en diabetes. Het is een win-win-situatie om hier samen op te trekken. Zij nemen met hun metingen nu dat onderdeel van de consulten voor hun rekening.”

Stip op de horizon

Nienke ziet nog wel meer kansen voor samenwerking, bijvoorbeeld met apothekers. “Zij zijn als geneesmiddelspecialist betrokken bij de 0e 1e, 2e en 3e lijnszorg en weten ook veel van gezondheid en gedrag. Er is binnen de apothekers een beweging gaande met meer focus op leefstijl. Die kennis moeten we waarderen en inzetten.”

“Het liefst zou ik het allemaal gisteren al geregeld hebben,” stelt Loïse. “Maar de realiteit is anders. We moeten de stip op de horizon houden en proactief de wijken in. Zo kunnen we er stapje voor stapje naar toeblijven werken.” Ze lacht. “Eigenlijk net zoals bij een leefstijltraject.”

Ervaring van Anil

Anil, deelnemer Groepsconsult: “Mijn huisarts verwees me naar het groepsconsult bij buurthuis De Mussen. Ik kampte met overgewicht, en mijn suikerwaarden zaten op de grens. Het groepsconsult voelde als een warm bad. De huisarts is er, maar dan zonder witte jas. Er zijn ook andere professionals, die je spreekt op een heel andere manier dan in een spreekkamer. Het is veel informeler, alsof goede kennissen je proberen te helpen.

De verhalen van de andere deelnemers zijn soms herkenbaar, ook daar kun je iets aan hebben. Voor mij was vooral de klik met wandelen belangrijk. Bij het groepsconsult leerde een buurtsportcoach mij over het nut, ik probeerde het en vond het heerlijk. Ik wandelde veel met mijn broer en viel in driekwart jaar tien kilo af. Ik voel mij nu stukken fitter.

Nu ga ik soms met Loïse mee om tijdens groepsconsulten mijn ervaring te delen. Ik weet als de beste dat veranderen van leefstijl niet makkelijk is, maar laat ook in levende lijve zien wat het oplevert als je de stappen durft te maken. Deze manier om risicogroepen te ondersteunen, werkt écht.”


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen