Verbinders verbreden samenwerking

23 april 2024, 08:01

De Verbinders hebben onlangs een allereerste netwerkbijeenkomst georganiseerd om hun lijntjes in de wijk nog verder uit te breiden en te verstevigen. De bijeenkomst richtte zich op bondgenoten en professionals in Moerwijk. Net als de Verbinders willen zij de gezondheid van kwetsbare bewoners in Moerwijk bevorderen.

Onder de zo’n 25 deelnemers waren werknemers van Hof Wonen, Vluchtelingenwerk Den Haag, LUMC, basisscholen in Moerwijk en de gemeente Den Haag . Een mooie brede groep betrokken professionals uit de wijk dus. Naast professionals kwamen er ook een aantal geïnteresseerde buurtbewoners op de bijeenkomst af.

Laagdrempelig in de wijk

De Verbinders, die laagdrempelig in de wijk aanwezig zijn om bewoners te ondersteunen en toe te leiden naar passende zorg en ondersteuning, hebben zich voorgesteld en hun werkwijze uitgelegd. Daarop zijn in aparte groepen aanknopingspunten voor een eventuele samenwerking besproken.

Ook is onderling waardevolle input gedeeld over hoe kwaliteit van zorg voor kwetsbare bewoners door samenwerking kan worden bevorderd. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke vegetarische lunch. Gezien het succes van deze bijeenkomst zullen de Verbinders in de toekomst vaker een netwerkbijeenkomst organiseren.

Contact?

Wil je hierbij zijn of op een andere manier contact leggen? Neem contact op met ghofrane.zid@ggdhaaglanden.nl


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen