Overzicht samenwerking sociaal en medisch domein in Den Haag

17 juni 2024, 11:24

Als professionals uit verschillende domeinen elkaar goed weten te vinden, draagt dat bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Reden voor Gezond en Gelukkig Den Haag om deze samenwerking te ondersteunen. Inmiddels kent de stad al veel van dit soort samenwerkingen. Een overzicht maakt dit inzichtelijk en biedt houvast om (nog) verder samen op te trekken.

We werken aan verdere samenwerking tussen sociaal en medisch domein op verschillende manieren. Zo ondersteunen we deze in verschillende projecten, zoals Welzijn op Recept, groepsconsulten en het verkennende gesprek in de GGZ. Ook kijken we naar projectoverstijgende knelpunten, zoals organisatie en bekostiging.

Met onderstaand overzicht laten we zien hoe er wordt samengewerkt bij diverse ketenaanpakken, wijksamenwerkingen, digitale hulpmiddelingen en overige ondersteuning en interventies. We zullen dit document regelmatig bijwerken.

Klik op het plaatje hieronder om de hele Powerpoint te zien.

 

 


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen