Even voorstellen

2 oktober 2023, 08:36

Sinds september looopt Hannah van Dijk vijf maanden stage bij Gezond en Gelukkig Den Haag. Zij volgt de master Health and Life Sciences aan de Wageningen Universiteit en richt zich binnen GGDH op het thema Leefstijl als medicijn. Lees meer over haar plannen tijdens haar stage.

‘Op het thema Leefstijl als medicijn zijn vijf doelen beschreven, en ik ga mij met drie hiervan bezighouden:
·      het versterken van de gecombineerde leefstijlinterventies in Den Haag,
·      het versnellen van de leefstijladvisering in de eerste lijn (d.m.v. groepsconsulten),
·      het duurzaam faciliteren van communities op dit thema.

Inventarisatie

Op het moment inventariseer ik wat de huidige stand van zaken is op een aantal punten; wat wordt er gedaan rondom het duurzaam faciliteren van communities, hoeveel zorgverleners zijn betrokken bij de gecombineerde leefstijlinterventies en groepsconsulten, hoeveel inwoners maken gebruik van de interventies, hoe heeft zich dit ontwikkeld, en hoeveel deelnemers maken de interventies af.

Verder brengen

De volgende stap is om te bespreken wat er nodig is om deze interventies verder te brengen. Dit zal onder andere gebeuren aan de preventietafel op 15 november, met het thema Leefstijl als Medicijn. Het breed overleg in januari 2024 zal ook over dit thema gaan. Als laatste zal Gezond en Gelukkig Den Haag samen met partners acties opzetten en aan de slag gaan om deze interventies verder te brengen.’

Contact opnemen met Hannah? Dat kan via h.c.van_dijk@lumc.nl


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen