Gezond en Gelukkig Den Haag: waar willen we in 2025 staan?

25 oktober 2022, 09:50

Ruim drie jaar zijn we nu met elkaar actief in de beweging naar een gezond en gelukkig Den Haag. De Preventiecoalitie – de subsidie van VWS voor andere vormen van preventie – loopt nu anderhalf jaar en is halverwege. Een mooi moment om met de Regiegroep van GGDH terug te blikken – en om vooruit te kijken. In de Regiegroep zijn de drie zorgverzekeraars, de gemeente Den Haag en de grote zorgaanbieders die samenwerken met het sociaal domein vertegenwoordigd. Onder leiding van Jet Bussemaker als voorzitter weten we elkaar bestuurlijk domeinoverstijgend te vinden.

In dit proces bedenken we geen nieuwe onderwerpen of initiatieven; we bouwen voort op wat er is en waar er energie zit bij inwoners en professionals. De uitwerking moet ook door hen plaatsvinden. Wel kijken we veel meer randvoorwaardelijk: wat is nodig om te versnellen of te borgen? Welke organisaties voelen op welke onderdelen commitment? En wie heeft welke rol in het faciliteren dat ideeën verder gebracht kunnen worden?

De thema’s waar vanuit we werken zijn bekend:

  1. Wijkpreventieaanpak – Gezondheid & Vitaliteit Zuidwest;
  2. Aanpak Jeugd – Gezondheid & Vitaliteit Zuidwest;
  3. Inwoners met meerdere gezondheidsproblemen integraal ondersteunen vanuit sociaal en medisch domein in de stad;
  4. Leefstijl als medicijn in de stad.

Eind van dit kalenderjaar hopen we dit proces af te ronden en hebben we hiermee een werkagenda voor de komende drie jaar.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen