Preventiecoalitie definitief goedgekeurd

9 april 2021, 09:23

De komende drie jaar gaat de Preventiecoalitie, als onderdeel van Gezond en Gelukkig Den Haag, aan de slag met preventie. De Preventiecoalitie is een initiatief van de GGD Haaglanden, zorgverzekeraars, de gemeente Den Haag en zorg- en welzijnsorganisaties.

Problemen vroeg signaleren en aanpakken

Het plan van de Preventiecoalitie moet via meer samenwerking leiden tot meer gezondheidswinst onder bewoners . “Als je problemen vroeg signaleert en aanpakt, is dat goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daar draait preventie om: erger voorkomen. Dat doe je via individuele aandacht, maar ook door de aandacht te richten op groepen.”, aldus Jet Bussemaker, “Organisaties zijn nog te vaak met alleen hun eigen terrein bezig. Maar soms ligt de oplossing voor een zorgprobleem in het sociaal domein. Of andersom. Door samen te werken, ga je dat soort dingen ook oplossen.”

Inmiddels zijn Wilma van der Vlegel en Evert Jan van Hasselt voor de komende zes maanden aangesteld in de rol van ‘Bruggenbouwer Preventie’. Zij werken de komende zes maanden samen met inwoners, professionals en preventie-aanbieders om de preventieaanpak vorm te geven.

Een gezonder Den Haag dankzij meer aandacht voor preventie

Preventie en leefstijl staan steeds meer in de belangstelling. “Er komt steeds meer aandacht voor gezondheid en gedrag, waar het van oudsher ging om ziekte en zorg,”, aldus Christiaan Rademaker, regiomanager bij zorgverzekeraar Menzis, “Om die omslag echt te kunnen maken, is er meer nodig. Dat gaan we met dit programma doen.”

Meer aandacht voor gezonde wijken

“Preventie is succesvoller naarmate die beter aansluit bij de leefwereld van inwoners”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal. “Wij geloven hierbij in de kracht van de gemeenschap. In de Moerwijk zijn afgelopen maanden vanuit inwoners en professionals initiatieven ontstaan zoals kookworkshops voor kinderen, een mama-café en een vitality-club voor ouderen. Door de Preventiecoalitie kunnen wij verder om dit soort initiatieven in wijken tot stand te brengen en te ondersteunen”.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen