Werkagenda IZA Haaglanden: Samen werken aan een gezonde regio

17 juni 2024, 10:08

De afgelopen periode hebben drie inspirerende werkconferenties plaatsgevonden op de verschillende actielijnen van het regioplan IZA Haaglanden. Reden voor een update.

Samen met zorgprofessionals, beleidsmakers, ambtenaren en bestuurders uit zowel het medisch als sociaal domein belangrijke vond een constructieve dialoog plaats over de benodigde acties op de actielijnen van het regioplan. Deze bijeenkomsten boden een platform voor deelnemers om waardevolle inzichten en suggesties te delen.

De actielijnen zijn:

  • Preventie en Gezondheid
  • Thuis ouder worden, in-, door- en uitstroom in de keten
  • Versterken mentale gezondheid en toegankelijkheid passende GGZ

Opstelling werkagenda

Gebaseerd op de input van deze werksessies, wordt er momenteel hard gewerkt aan de opstelling van een werkagenda. Deze agenda zal de geprioriteerde thema’s per actielijn bevatten waar de aankomende periode mee aan de slag gegaan wordt.

Actielijn 1 Preventie en gezondheid

Voor actielijn 1 Preventie en gezondheid zal de werkagenda de focus leggen op onderstaande thema’s en projecten:

Thema’s:

1. Gezondheidsverschillen aanpakken (ongelijk investeren, gelijke kansen)
2. Beweging naar de voorkant: gezondheidsvaardigheden versterken
3. Verbinding medisch – sociaal domein (versnippering tegengaan)

Projecten (nog niet definitief)

  •  Ketenaanpakken gericht op aanpakken van gezondheidsverschillen: kansrijke start (incl. integrale gezinspoli medisch en sociaal domein), opgroeien in kansrijke omgeving (OKO), kind naar gezonder gewicht, aanpak overgewicht volwassenen, welzijn op recept, valpreventie): brede invoering/ inzet op de keten van preventie tot zorg + verbinding van zorg (1e en 2e lijn) én welzijn/ publieke gezondheid
  • Preventief (samen)werken in de wijk, gericht op het aanpakken van gezondheidsverschillen: bestaande en nog te ontwikkelen wijksamenwerkingen ondersteunen om preventief (samen) te werken in wijken gericht op leefstijl/ gezondheidsvaardigheden, leefomgeving, eigen regie en organisatorische randvoorwaarden. Altijd gericht op toegankelijkheid: voorkomt het welzijn/zorgvragen?

Vervolg

Voor de werkagenda’s van de andere actielijnen worden de geprioriteerde thema’s en projecten momenteel uitgewerkt. De werkagenda’s worden binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de bestuurlijke regiegroep. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Ook GGD Haaglanden deelt in het Epidemisch Bulletin hoe zij werken aan de IZA- en regioplannen. Lees het artikel hier.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen