Discussienota VWS

16 februari 2021, 15:53

Wethouder Kavita Parbhudayal en hoogleraar en GGDH-voorzitter Jet Bussemaker hebben namens de gemeente Den Haag en de partners van Gezond en Gelukkig Den Haag een gezamenlijke reactie geschreven op de discussienota ‘Zorg van de Toekomst’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de discussienota ligt veel nadruk op preventie en gezondheid. Dat sluit aan bij de uitgangspunten van GGDH en is daarom goed nieuws! Toch worden in de reactie enkele kritische kanttekeningen bij de discussienota geplaatst: zo richten het zorgstelsel en de visie op zorg zich teveel op het regelen van zorg en te weinig op welbevinden en positieve gezondheid. En om echte veranderingen tot stand te brengen, is een brede en integrale benadering van gezondheid nodig in plaats van de focus op individuele leefstijlverandering. Wil je de hele reactie lezen? Dat kan hier.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen