Uitbreiding leefstijlinterventies (GLI), deelname groeit

17 maart 2023, 11:12

Sinds dit jaar zijn er twee nieuwe leefstijlinterventies beschikbaar in regio Haaglanden: SLIMMER en Samen Sportief in Beweging (SSIB). Daarnaast wordt al enige tijd de GLI CooL (Coaching op Leefstijl) aangeboden in onze regio. In 2022 hebben twee keer zoveel mensen meegedaan aan de GLI dan het jaar daarvoor. 

Met de uitbreiding van het aantal GLI’s is ook het aantal leefstijlcoaches gegroeid. Het aangevulde overzicht van de coaches en in welke wijken ze hun GLI uitvoeren is te vinden op de site van Hadoks. Alle GLI’s zijn erkend door het RIVM, duren twee jaar en hebben hetzelfde doel, maar een andere opzet. In 2022 deden ruim 1250 mensen mee aan een GLI, dat zijn er twee keer zoveel dan het jaar daarvoor. Omdat de vraag van de deelnemers en de verwijzers blijft stijgen en er nu meer aanbod beschikbaar is, blijft dat aantal in 2023 stijgen.

Opzet van de GLI’s

CooL is monodisciplinair en wordt uitgevoerd door één leefstijlcoach. SLIMMER en SSIB worden uitgevoerd door een leefstijlteam: een voedingsprofessional, een leefstijlcoach en beweegprofessional (waarbij soms een van de paramedici ook de rol van leefstijlcoach vervult).

Daarnaast is er een laagdrempelige, korter durende leefstijlinterventie van zes maanden, voor mensen met laaggeletterdheid: Voel je Goed! Het doel is dat deelnemers zich zowel fysiek als mentaal gezonder gaan voelen en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, inclusief taalvaardigheden (in relatie tot gezondheid). Na dit traject is het indien gewenst mogelijk door te stromen naar een GLI.

Deelname

Patiënten met overgewicht kunnen deelnemen aan bij hen passende programma’s en interventies die ondersteuning bieden op weg naar een gezonde leefstijl en een gezond gewicht. Past deelname aan een leefstijlinterventie niet bij de behoefte van een patiënt, dan kan ook worden doorverwezen naar laagdrempelig bewegen. Er zijn verschillende beweegprogramma’s in de regio, zoals de Nationale Diabetes Challenge, de Buurtsportcoaches en het Beweegloket. Het aanbod van de verschillende programma’s verschilt op wijkniveau.

Informatie over deze leefstijlinterventies -en hoe er naar toe door te verwijzen- en over de beweegprogramma’s is te vinden op de site van Hadoks.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen