NWO-subsidie voor onderzoek dat missie GGDH ondersteunt

30 maart 2022, 08:40

‘Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgen een subsidie van bijna één miljoen euro van wetenschapsfinancier NWO voor hun onderzoek binnen de Nationale wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksteam wil investeren in het verkleinen van gezondheidsverschillen in Haagse en Leidse wijken.’

Met dit intro werd het bericht aangekondigd dat we nieuwe initiatieven kunnen nemen om de missie van Gezond en Gelukkig Den Haag ook met onderzoek te ondersteunen. We weten dat gezondheid voor een belangrijk deel bepaald wordt door sociale factoren (denk aan stress, slechte huisvesting, bestaansonzekerheid). De relatie en vaak ook stapeling van gezondheids- en sociale problemen wordt ook wel ‘syndemisch’ genoemd. Het doel van het gefinancierde onderzoek is om wijken te versterken in het omgaan met deze syndemische kwetsbaarheid. Dat willen we doen door de maatschappelijke veerkracht van lokale gemeenschappen te versterken. We willen samen met bewoners en professionals in co-creatie een methode ontwikkelen die die veerkracht versterkt en verduurzaamt. Wijken, burgers, professionals en beleidsmakers zijn mede-ontwikkelaar en mede-onderzoeker in het onderzoek.

Daarmee sluit het onderzoek perfect aan bij de inzet van de GGDH beweging, zoals de benadering van community-up beweging, de activiteiten in het kader van de preventie-coalitie en sociaal contract en de doorontwikkeling van de doorbraakmethode.

Het team heeft ook anderszins ervaring met dit soort actieonderzoek. Zo is er bijvoorbeeld een leernetwerk opgericht om hulp rond een onbedoelde, kwetsbare zwangerschap beter te maken. Ervaringsdeskundigen, bewoners, beleidsmakers en professionals uit het medisch en sociaal domeinen zijn in dit leernetwerk mede-onderzoekers. Met elkaar ontwikkelen zij andere manieren van werken als er bij zwangerschappen  zorgen zijn over geld, wonen, werk en gezondheid. Er worden nieuwe lijntjes gelegd tussen de partijen in de wijk. Wat al goed werkt, wordt op meer plekken gedaan. Bestaande programma’s worden aangepast en met elkaar wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen professionals.

De aanvraag is gemaakt door Jet Bussemaker, Matty Crone en Nienke Slagboom van het LUMC. Zij trekken samen op met onder andere de Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, de gemeenten Den Haag en Leiden, GGD Haaglanden en GGD Midden-Nederland, professionals en vanzelfsprekend bewoners.

Het onderzoek is één van de vier projecten die subsidie krijgen van NWO voor het programma Gezondheidsverschillen binnen de NWA. Het programma is gericht op het verbeteren van de gezondheid van mensen in lage sociaaleconomische posities, en wordt uitgevoerd door het NWO en ZonMw in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen