Intentieverklaring ondertekend voor Den Haag Zuidwest

2 september 2021, 15:05

Op 8 juli jongstleden is de intentieverklaring ‘het Verbond van Zuidwest’ ondertekend. Met deze intentieverklaring spraken meer dan 100 betrokken – bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners, het Rijk en de gemeente – uit om elkaar niet los te laten tot Zuidwest er bovenop is. Door de ondertekening van dit verbond beloven de partners de komende twintig jaar samen werk te maken, zodat alle inwoners dezelfde kansen hebben als elders in Den Haag.

Inzet voor de lange termijn

De bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners willen dat in Zuidwest over twintig jaar de werkloosheid is gedaald en het gemiddelde inkomen en onderwijskansen van de kinderen zijn gestegen tot op het niveau van de rest van Den Haag. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de gezondheidspositie, de veiligheid van bewoners en de mate waarin zij deelnemen aan de wijk en de samenleving.

Wijkwandelingen

Met veel trots op de kracht van de bewoners, maatschappelijke partners en andere betrokken kijkt de gemeente Den Haag terug op de mooie wijkwandelingen van 8 juli, waaraan zo’n 100 betrokkenen deelnamen. De wandelingen voerden langs diverse projecten die lieten zien dat de opgave voor Zuidwest urgent en integraal is. Maar dat er ook  veel potentie en kracht in de wijken te vinden is om hieraan met elkaar te werken. Bekijk hier de impressie van de dag of bekijk direct de video onderaan.

Gezond en Gelukkig Den Haag en de Alliantie

Wij mogen als netwerk van Gezond en Gelukkig Den Haag mede vorm geven aan de Alliantie Gezondheid & Vitaliteit.We verwachten niet dat we allerlei nieuwe dingen gaan doen, maar vooral dat we lopende ontwikkelingen in de stad kunnen focussen op en versnellen in Zuidwest. Niet alleen binnen de Alliantie Gezondheid & Vitaliteit, maar vooral in verbinding met andere allianties zoals Onderwijs, Werk & inkomen en Sociale Cohesie & Participatie. Wil je bijdragen aan de ontwikkelingen in Zuidwest? Neem contact op met Marjolein Goos: marjolein.goos@denhaag.nl


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen