Alliantie Den Haag Zuidwest

8 april 2021, 14:29

Goed nieuws voor de inwoners van Den Haag Zuidwest: er komt een integraal programma om leefomgeving, woningen, veiligheid, onderwijs, bestaanszekerheid, sociale samenhang en gezondheid te verbeteren. Dit sluit aan bij de visie van Gezond en Gelukkig Den Haag dat gezondheid een integrale werkwijze vereist. Daarom werkt GGDH graag mee aan deze alliantie.

Den Haag Zuidwest bestaat uit de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Het Rijk, de gemeente en de wijken gaan in dit geval de komende 20 jaar samenwerken om de kracht van Zuidwest te versterken. Dat is noodzakelijk, omdat Den Haag Zuidwest relatief veel problemen kent op het vlak van bijvoorbeeld wonen, gezondheid, veiligheid en financiële situatie. Daarom wordt er samengewerkt vanuit zes allianties:

  • Gezondheid & Vitaliteit
  • Wonen & Leefomgeving
  • Veiligheid & Leefbaarheid
  • Onderwijs
  • Werk & Economie
  • Sociale Samenhang & Participatie

Deze thematische allianties verbinden de binnen- en de buitenwereld van iedere sector en verbinden de sectoren onderling. Iedere alliantie ontwerpt een eigen aanpak.
Jet Bussemaker (voorzitter GGDH) en Gerben Hagenaars (directeur OCW, gemeente Den Haag) maken onderdeel uit van de alliantieraad en vertegenwoordigen hierin de alliantie Gezondheid & Vitaliteit. De eerste verbindingen zijn al gelegd, zoals bijvoorbeeld hoe op scholen community-up gewerkt kan worden tot het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid.

De alliantie Gezondheid & Vitaliteit is nog in opbouw. We willen extra bestuurlijke drukte voorkomen en zijn daarom op zoek hoe we aan kunnen sluiten bij wat er al is – bijvoorbeeld verbinding met de Preventietafel en de Regiegroep Bouwlust/Vrederust in het kader van kwetsbare ouderen. Mocht je ideeën hebben of betrokken willen worden, neem dan contact op met Kees Ritsema van Eck.

Bekijk hier de PDF “Zuidwest in cijfers”.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen