Even voorstellen: onderzoekers GGDH

12 maart 2024, 12:41

Er zijn twee nieuwe stagiaires begonnen met onderzoeken bij Gezond en Gelukkig Den Haag. Zij gaan zich bezighouden met de bekostiging van groepsconsulten en in kaart brengen van resultaten van de Preventiecoalitie. Een voorstelrondje.

Financiering Groepsconsulten

Tara Kwakkernaat, student Gezondheidswetenschappen Beleid & Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam: “Sinds februari loop ik stage bij Gezond en Gelukkig Den Haag, waarbij de ambitie om de gezondheidsverschillen in Den Haag te verkleinen me erg aansprak.

Mijn stageopdracht bij GGDH heeft betrekking op een initiatief dat is gestart door een huisarts in Den Haag: het organiseren van groepsconsulten als preventieve maatregel. Deze consulten zijn gericht op patiënten met pre-diabetes en betrekken veel verschillende zorgverleners. Dit verbindt het sociaal en medisch domein.

Gezonde leefstijl

Door deze multidisciplinaire aanpak krijgen deelnemers de kans om op een interactieve wijze bekend te raken met diverse aspecten van een gezonde levensstijl, wat kan leiden tot meer motivatie om actief aan hun gezondheid te werken. Zo dragen deze groepsconsulten bij aan het doel van GGDH om de leefstijl en positieve gezondheid van de inwoners van Den Haag te verbeteren.

Mijn stageopdracht richt zich specifiek op het vinden van een duurzame financieringsmethode voor dit initiatief, dat momenteel afhankelijk is van projectgeld. Dit zal ik doen door onderzoek te doen naar vergelijkbare groepsconsulten en initiatieven in Nederland die het sociaal en medisch domein verbinden, inclusief hun financieringsmodellen. Het eindresultaat zal een adviesrapport zijn over de optimale bekostiging van deze groepsconsulten.

Gezonde bewoners

Ik kijk uit naar een leerzame periode bij GGDH en hoop dat mijn adviesrapport een bijdrage kan leveren aan de verdere implementatie van dit soort initiatieven en zo dus een positieve bijdrage kan leveren voor de gezondheid van de inwoners van Den Haag.”

Evaluatie preventiecoalitie

Julia Slijper, student Gezondheidswetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam: “Mijn interesse voor gezondheidszorg en specifiek het sociaal domein motiveert mij om stage te lopen bij Gezond en Gelukkig Den Haag.

Tijdens deze stage richt ik mij op de evaluatie van de preventiecoalitie, waarbij ik mij specifiek zal focussen op de wijkpreventie aanpak. Mijn onderzoek brengt in kaart wat er is gedaan en bereikt met de wijkpreventieaanpak en hoe dit te relateren is aan wetenschappelijk onderzoek.

Leren van ervaringen

Door middel van kwalitatieve analysemethoden wil ik beoordelen wat er is gedaan en bereikt en aanbevelingen formuleren voor eventuele verbeteringen. Ik ben nu bezig met het schrijven van mijn plan van aanpak. Ook neem ik deel aan verschillende overleggen, om input te verzamelen en ideeën uit te wisselen.

Ik hoop dat mijn onderzoek zal bijdragen het delen van kennis, leren van ervaringen en inspireren van andere organisaties met deze werkwijze en voorbeelden binnen en buiten Den Haag. Uiteindelijk streven ik ernaar om bij te dragen aan een gezondere en gelukkigere stad voor alle inwoners van Den Haag.”


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen