Breed Overleg: Jeugdpreventie = terug naar de basis

22 november 2023, 09:30

Dinsdag 28 november gaan we tijdens het Breed Overleg in gesprek over verschillende vormen van jeugdpreventie. Daarbij is normaliseren een belangrijk thema. We gaan dieper in op wat dit begrip eigenlijk betekent voor de praktijk en wat dit vraagt van professionals. 

Een gezonde leefstijl, een sociale en fysieke leefomgeving die gezondheid bevordert, mentale weerbaarheid, het beheersen van de Nederlandse taal, gezondheidsvaardigheden en investeren in een sociaal netwerk zijn allemaal belangrijke bevorderende en beschermende factoren in het voorkómen van (gezondheids)achterstanden. Door hier al op jonge leeftijd in te investeren, kunnen we problemen verderop in de levensloop voorkomen of verminderen.

Sprekers en workshops

Hoogleraar Population Health Magagement van de Health Campus LUMC Jessica Kiefte vertelt ons hier meer over, samen met Tamara Bos van het Lectoraat Werkplaat Samen. In 2022 ontwikkelde het Leernetwerk Normaliseren (LNW) van de Regionale Werkplaats Jeugd SAMEN een visie op normaliseren: wat is normaliseren, wat betekent het in de praktijk en wat vraagt het van professionals in de praktijk en in beleid?

Tijdens workshops inspireren we je met initiatieven op dit vlak uit de stad, van onder andere stichting JESS, de Haagse aanpak gezond gewicht, of actieonderzoek in Moerwijk.

Aanmelden

Praat dus mee tijdens het Breed Overleg op dinsdag 28 november van 17:00 – 19:00 uur, digitaal via zoom.

Graag aanmelden, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en je de zoomlink kunnen sturen! Meld je aan via deze link.

Programma:

16.50               Digitale inloop

17.00               Plenair gedeelte: toelichting jeugdpreventie, wat is normaliseren en hoe versterkt dit de sociale basis? Door Prof. Dr. Jessica Kiefte- de Jong (hoogleraar Population Health Management aan de Health Campus LUMC) en Tamara Bos van het Lectoraat werkplaats samen.

17.20               Breakout rooms

18.15               Afsluitend plenair gedeelte: terugkoppeling uit de workshops

18.30               Einde

Workshops:

Breakout room 1: Jeugdwerk – door Max Coenraad, Jongerenwerker Schipperskwartier | Digicoach | Online jongerenwerk trainer van Wijkz

Het jongerenwerk is een laagdrempelige basisvoorziening met een preventieve functie. Jongerenwerkers leggen contact met jongeren in hun leefwereld, bieden ontwikkelingskansen, signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften en verwijzen door als specialistische hulp nodig blijkt. Hierbij werkt het jongerenwerk samen met ouders, scholen, politie, hulpverlening en de buurt. Max is als jeugdwerker actief in het Schipperskwartier, hij vertelt over zijn ervaringen en de kansen die hij ziet voor de jeugd in Laak.

Breakout room 2: Het Begint Bij Mij – door Anne van der Grinten, pedagogisch adviseur st JESS

Het Begint Bij Mij (HBBM) is een positieve training voor alle ouders onder leiding van een gecertificeerde trainer. Anne van Grinten zegt hierover: “De training geeft je inzicht in wie jij bent en in jouw stijl van opvoeden. In de training ga je samen met andere ouders op zoek naar wat jij belangrijk vindt voor jouw kind(eren) en hoe je dat in het dagelijks leven kunt vormgeven. Deze positieve verander training gaat uit van je kracht als ouder. Om te weten wie je bent, moet je weten waar je vandaan komt. Door stil te staan bij jouw eigen opvoeding en ervaringen als kind krijg je inzicht in jouw rol als ouder nu.” Anne vertelt over haar ervaringen als trainer en de mooie resultaten die de trainingen tot nu toe hebben gebracht.

Breakout room 3: Samen maken we gezond gewoon – door Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) – Wendy Schneider en Milo Extercatte

Alle kinderen hebben het recht om gezond op te groeien in een gezonde leefomgeving. Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) van de GGD Haaglanden zet zich samen met professionals uit de zorg, welzijn en het onderwijs -in de stadsdelen Centrum, Laak en Escamp- in op het bevorderen van een gezonde leefomgeving van kinderen: thuis, in de wijk en op school.

Naast collectieve preventie richt het programma zich op vroegtijdige signalering van overgewicht, zodat kinderen met een ongezond gewicht de juiste begeleiding en zorg krijgen.

In de breakout room vertellen we meer over de missie van HAGG en waar we op inzetten op het gebied van preventie. Aan de hand van voorbeelden van lopende projecten gaan we met elkaar in gesprek. Met gezond oud worden kun je niet vroeg genoeg beginnen. Doe jij ook mee?

Breakout room 4: Eigen Toekomst Plan door Heleen Schuringa projectleider stichting JESS

Het Eigen Toekomst Plan helpt ouders om met de mensen om het gezin heen naar oplossingen te zoeken. Het eigen toekomstplan werkt met getrainde vrijwilligers. Heleen en Tuncay vertellen over de inzet van ETP en lichten een aantal succeservaringen met de groep.

Breakout room 5: Participatief Actieonderzoek Moerwijk door Marieke Breed, onderzoeker Health Campus Den Haag

Marieke Breed gaat in gesprek over het onderzoek ‘Countering Syndemics’. In samenwerking met bewoners, professionals en beleidsmakers onderzoekt ze de onderliggende, gestapelde problemen die leiden tot gezondheidsachterstand voor alleenstaande ouders en hun jonge kinderen. Met de metafoor van een boom gaan we in gesprek wat de zichtbare problemen zijn (in de takken) en welke problemen in de wortels zitten (onderliggend aan een sociale en gezonde basis voor de jeugd en hun ouders).

In dit participatieve actieonderzoek doen we onderzoek en beogen we een systeemverandering met en door mensen uit de wijk en professionals en beleidsmakers. We gaan graag in gesprek over ideeën en andere voorbeelden van participatieve systeemveranderingen. Ook horen we graag hoe we op een goede manier beleidsmakers hieraan kunnen verbinden.

Breakout room 6: Youz Preventie – door Ireen de Graaff / Ria Bos projectleider preventie Youz

Youz preventie geeft advies, voorlichting en trainingen voor kinderenjongeren met sociale of emotionele klachten of kinderen/jongeren en hun ouders in een lastige thuissituatie. Het aanbod is preventief. Dit betekent dat zij geen behandeling bieden. Er is geen verwijzing nodig en alle trainingen zijn gratis voor kinderen en jongeren van 0-27 jaar. Tijdens de workshop gaan Ireen en Ria in op hoe we kinderen, jongeren ondersteunen om hen veilig en emotioneel gezond te laten opgroeien. En ook hoe we ouders versterken in het ouderschap bij problemen thuis, zoals psychische -en/of verslavingsproblematiek bij een van de ouders, of bij geweld thuis.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen