Vanuit de Preventiecoalitie: eerste stappen sociaal contract Moerwijk 

14 februari 2022, 14:48

Eind 2021 zijn we samen met inwoners en professionals de verkenning gestart voor het ontwerp van een sociaal contract Moerwijk. Het sociaal contract zet breed in op een andere manier van organiseren, monitoren en financieren van de zorg en hulpverlening. Het uitgangspunt hierbij is dat de behoefte van de wijk leidend is en dat bewoners, professionals, beleidmakers in co-creatie de nieuwe manier van werken vormgeven. Lea Bouwmeester en Marjolein Geurts van BeBright doen dit in nauwe samenwerking met het Bondgenotenoverleg in de wijk. Het sociaal contract is ook opgenomen in de maatregelen van de Alliantie Zuidwest.

Op 20 januari en 4 februari hebben de eerste werksessies plaatsgevonden met bewoners, professionals en beleidsmakers. We bouwen voort op de kennis en ervaringen in de wijk en de community-up benadering. De elementen van het sociaal contract worden uitgewerkt uit op basis van een exemplarische voorbeelden en doelstellingen: mentale weerbaarheid versterken, een zinvolle besteding van de dag, bestaanszekerheid als randvoorwaarde. En we sluiten aan bij de andere initiatieven in de wijk, zoals het Moerwijk Manifest: acht uitgangspunten geformuleerd door de wijk voor de samenwerking in Moerwijk.

Op 24 februari en 14 maart zijn de volgende werksessies gepland waarbij ook bestuurders aansluiten. We houden jullie op de hoogte van het vervolg. 


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen