Start inloopspreekuren Centrum Jeugd en Gezin in Moerwijk

6 mei 2023, 18:49

Voor ouders met vragen over opvoeding is het CJG gestart met inloopspreekuren bij de basisscholen en peuteropvang in Moerwijk. Ouders kunnen hier aan een jeugdverpleegkundige vragen stellen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Het inloopspreekuur is gratis en ouders hoeven geen afspraak te maken.

‘Met deze wijkgerichte aanpak speelt de gemeente Den Haag in op de behoefte van bewoners en professionals in Moerwijk aan een laagdrempelige jeugdgezondheidszorg in de buurt, dichtbij, in de directe leefomgeving. Dit past in de transitie van de jeugdgezondheidszorg van aanbod- naar vraaggericht werken. Hiermee draagt het Centrum Jeugd en Gezin bij aan het versterken van de pedagogische sociale basis in de wijk en daarmee aan meer preventie’, aldus Marianne Langkamp van het CJG Den Haag.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen