Geslaagde bijeenkomst Gezondheidsteam Moerwijk

15 september 2022, 12:53

Het Gezondheidsteam Moerwijk organiseerde onlangs een bijeenkomst voor het preventienetwerk. In plaats van de bekende eerste- en tweedelijnszorgaanbieders, was nu een veel breder publiek uitgenodigd. Nori van Balkom, wijkbruggenbouwer bij Gezond en Gelukkig Den Haag, blikt terug op een geslaagde middag.

Nori van Balkom: “Het Gezondheidsteam Moerwijk voert wekelijks gesprekken met bewoners om meer zicht te krijgen op de gezondheidsbehoeften uit de wijk. Die blijven veel verder te gaan dan het bekende zorgaanbod. De belangrijkste gesprekken in de wijk gaan bijvoorbeeld over de leefomgeving, het (ontbrekende) groen, het beperkte speelaanbod en het eenzijdige voedselaanbod in de wijk. Deze gesprekken leverden vraagstukken op, die we in de bijeenkomst aan de betrokkenen wilden voorleggen.”

“Genoeg reden dus om breed uit te nodigen. Zo waren dit keer ook Vestia, Wijkz, de buurtkamers en beleidscollega’s van de partij. Dat leverde een mooie combinatie van expertises op die hebben bijgedragen aan concrete samenwerkingsinitiatieven rondom de besproken casuïstiek. Zo gaan we de komende maanden experimenteel aan de slag met het herzien en verbeteren van de subsidiekaders rondom gezonde buurtactiviteiten, het speel- en beweegaanbod in de wijk en het verbeteren van de fietsvaardigheden van bewoners.”

“Het Gezondheidsteam Moerwijk is een mooi en praktisch voorbeeld van de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag én naar mens en maatschappij. Het geeft energie om te zien dat steeds meer partijen – ook buiten de zorg – zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor een gezond Moerwijk en daar stappen in durven te zetten.”


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen