Alliantie Den Haag Zuidwest ontwikkelt zich door

30 juni 2021, 13:27

De Alliantie Zuidwest ontwikkelt zich door. Het doel is dat bewoners van Zuidwest over 20 jaar zich net zo gezond voelen, evenveel kansen hebben op een goede schoolopleiding, zich net zo veilig, thuis, met elkaar verbonden voelen, evenzeer deelnemen aan de arbeidsmarkt en evengoed wonen als een gemiddelde Hagenaar. Naast allianties voor Wonen, Werk, Onderwijs, Veiligheid en Participatie komt er een alliantie ‘Gezondheid en Vitaliteit’ onder voorzitterschap van Jet Bussemaker en Gerben Hagenaars. Zuidwest bestaat uit de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust.

Als alliantie Gezondheid & Vitaliteit hebben we het voordeel dat we als sociaal en medisch domein al een tijdje met elkaar op weg zijn binnen de beweging Gezond en Gelukkig Den Haag. De eerste drie primaire doelstellingen van Zuidwest zijn dan ook 1-op-1 gerelateerd aan de thema’s van GGDH. Om ook de Jeugd te bereiken hebben we een vierde doelstelling toegevoegd.

  1. Een sterk, structurele verbinding tussen het sociaal en medisch domein.
  2. Bevorderen van gezonde leefstijl – aansluitend bij leefwereld inwoners in Zuidwest
  3. Bevorderen van de mentale gezondheid van de inwoners in Zuidwest – aansluitend bij de leefwereld van inwoners
  4. Een sterke samenwerking met onderwijs

We verwachten niet dat we allerlei nieuwe dingen gaan doen, maar vooral dat we lopende ontwikkelingen in de stad kunnen focussen op en versnellen in Zuidwest.

Verder hebben we binnen Zuidwest de optimale kans om verbinding te maken naar andere domeinen, conform onze visie van ziekte én zorg naar gezondheid en gedrag naar mens en maatschappij’. Naast Onderwijs zoeken we verbinding met de allianties Wonen & Leefomgeving en Participatie & Sociale Cohesie. We gaan ervoor zorgen dat in deze allianties een afvaardiging komt uit het netwerk van GGDH en dat we samen optrekken in het realiseren van doelen.

Op 8 juli vindt een bijeenkomst plaats van alle alliantiepartners. Vanuit vier ontmoetingspunten in Zuidwest worden rondwandelingen georganiseerd waarin bewoners, projecten, actuele thema’s en de energie en potentie in de wijken van Zuidwest centraal staan. Diverse partners vanuit het netwerk van GGDH sluiten hierbij aan.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen