Jaarplan Gezond en Gelukkig Den Haag

24 december 2021, 12:38

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) heeft de gemeenschappelijke ambitie om de gezondheidsverschillen in Den Haag te verkleinen. Natuurlijk staat dit niet los van andere beleidsterreinen en bewegingen in de stad: gezondheidskansen zijn in Nederland ongelijk verdeeld. Niet alleen wat het aantal geleefde jaren betreft, waar wel 15 jaar verschil in kan zitten, maar ook in de mate van ervaren gezondheid. Beschikbare hulpbronnen en vaardigheden zijn afhankelijk van de plek waar je wieg staat, de opleiding en het inkomen van je ouders, het al dan niet beschikken over een sociaal netwerk en de kwaliteit van de leefomgeving.

Binnen ons netwerk – het sociaal en medisch domein – geven we invulling aan het gedachtegoed “van Ziekte & zorg naar Gezondheid & gedrag naar Mens & maatschappij”. Dit is de basis voor hoe we denken, aanjagen en inspireren. We zien dat dit in 2021 ook heeft geleid tot concrete projecten en programma’s die in 2022 gaan lopen. Wat we bereikt hebben en hoe we hier volgend jaar concreet mee verder gaan, staat in het Jaarplan GGDH.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen