Aanjager Coalitie Technologie gezocht

14 februari 2022, 14:38

Afgelopen maanden is er een domeinoverstijgende ‘coalition of the willing’’ ontstaan op het thema ‘(langer) zelfstandig thuis wonen – van jong tot oud – met behulp van technologie’. Hierbij wordt nadrukkelijk gefocust op die technologie:

  • die bijdraagt aan het (langer) zelfstandig thuis wonen;
  • die toegankelijk is voor alle Haagse inwoners, dus ook (juist) de mensen met een lage sociaal-economische status;
  • die bijdraagt aan het terugdringen van personeelstekorten door zorg te voorkomen of te verschuiven en mogelijk nieuwe ondersteunende beroepen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Om deze coalitie op weg te helpen, wordt gezocht naar een aanjager die de senioriteit heeft om als onafhankelijke gespreksleider de perspectieven en belangen van de verschillende betrokkenen goed op tafel te krijgen. De gespreksleider zal zes keer dit jaar tijd kwijt zijn aan het voorbereiden van de bijeenkomsten, het begeleiden hiervan en verslaglegging achteraf.

Klik hier voor de opdrachtomschrijving. Omdat we snel zullen besluiten vragen we om een reactie voor 23 februari 2022. Heb je vragen? Neem contact op met Damiët Groen (damiet.groen@denhaag.nl).


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen