Gezondheid meten

8 april 2021, 14:38

Gezondheid wordt al lang niet meer gezien als alleen de afwezigheid van ziekte. Op verschillende niveaus (regio’s, organisaties) wordt er daarom gewerkt vanuit een brede benadering van gezondheid. Voorbeelden zijn gezonde leefstijlinterventies, Positieve Gezondheid en de Juiste Zorg op de Juiste Plek.
Begin mei 2020 zijn diverse partijen gezamenlijk gestart met de ontwikkeling van een meetinstrument relevant voor burgers en communities, werkgevers, wetenschappers, beleidsmakers, zorgprofessionals en financiers.
In dit project wordt een meetinstrument ontwikkeld om het effect van een divers scala aan gezondheidsinterventies op deze brede benadering van gezondheid op valide wijze te kunnen meten. Dit meetinstrument is enerzijds wetenschappelijk onderbouwd, maar tegelijkertijd ook zo praktisch en eenvoudig mogelijk, in lijn met de wensen van de eindgebruikers. Ervaren gezondheid is immers heel belangrijk om te meten. Met een goed meetinstrument, dat naar alle facetten van gezondheid kijkt, kun je ook zien of je op de goede weg bent met interventies. Jessica Kiefte, hoogleraar LUMC campus Den Haag en lid van de Preventietafel van GGDH is betrokken bij de ontwikkeling van het meetinstrument: “Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte, het wordt bepaald door de bredere sociale en fysieke context die van invloed is op de veerkracht van burgers.”

Tijdsplanning

Het project bestaat uit drie fases. De eerste fase stond in het teken van het samenstellen van een concept-indicatorenset met behulp van focusgroepen met burgers en experts. De tweede fase is het instrument gevalideerd op inhoud met burgers en professionals en in fase 3 zal het prototype beschikbaar komen voor pilot-projecten om de verdere bruikbaarheid te toetsen.

Instrument Gezond Meten

Het instrument bestaat uit de modules ‘beleefde gezondheid’, ‘context’ en ‘biomedisch’.
Bij Beleefde gezondheid komen bijvoorbeeld fitheid, rust en veerkracht aan bod. Voor context gaat het om sociale steun, een veilige omgeving of financiële middelen. En bij biomedisch is een selectie gemaakt van een minimale set aan indicatoren die van belang zijn om biomedische gezondheid te meten, zoals buikomtrek, heupomvang en de 6-minuten-wandeltest.

Meer weten over het instrument? Neem dan contact op via info@gezondmeten.nl.
Bekijk hier de infographic over het instrument.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen