Nieuw project brengt rust in kleuterklas

19 april 2024, 09:23

De P. Oosterleeschool in Moerwijk heeft in samenwerking met jeugdhulpaanbieder Prodeba, onderdeel van Kracht, de pilot ‘hulp in de kleuterklas’ opgezet.

Deze aanpak gaat uit van continuïteit van zorg en beoogt meer rust in de klassen door vaste begeleiders en het tegengaan van zorgversnippering. Eerder waren er vaak meerdere hulpverleners van diverse organisaties actief in de klas. De nieuwe aanpak maakt preventieve en curatieve zorg laagdrempelig toegankelijk.

Het project komt voort uit samenwerking tussen de Allianties Gezondheid & Vitaliteit, gevormd door GGDH, en de Alliantie Onderwijs van het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest en wordt gefinancierd door de gemeente via de Haagse PreventieaanpakTijdens het komende Breed Overleg van Gezond en Gelukkig Den Haag op 30 mei gaat een workshop verder in op deze aanpak.


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen