Alliantie Zuidwest: haalbaarheidsonderzoek Gezonde basisschool van de toekomst gereed

14 februari 2022, 14:06

In de Alliantie Zuidwest is gekozen voor ‘perspectief voor de jeugd’. Hierbij is een top 10 van maatregelen gedefinieerd. Op nummer 1 staat de uitbreiding van onderwijs- en ontwikkeltijd onder het motto ‘Leren in de wijk’. Door meer tijd te besteden aan huiswerkbegeleiding, buitenschoolse activiteiten, aandacht op school voor ontspanning, leefstijl en gezonde voeding en het betrekken van ouders.

Een van de manieren waarop hier invulling aan gegeven kan worden, is ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Dit concept is in Limburg ontwikkeld: hier is onder andere de schooldag verlengd, zodat er meer tijd is voor beweging en wordt op school gezonde voeding aangeboden en besproken. Het Limburgse concept lijkt zeer interessant voor Den Haag. De GGD Haaglanden heeft daarom de afgelopen maanden een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een Haagse versie van De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Wendy Schneider, programmamanager Haagse Aanpak Gezond Gewicht bij de GGD is heeft hiertoe opdracht gegeven: “We hebben voor het onderzoek de aanpak uit Limburg onderzocht, gesprekken gevoerd met scholen en andere stakeholders in Den Haag en Den Haag Zuidwest en er is gekeken wat de financieringsmogelijkheden in onze stad zijn”.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat alle scholen een gezonde levensstijl erg belangrijk vinden, maar hun prioriteit ligt vooral bij het onderwijs. Het zou helpen als er een integraal plan komt waarin ontspanning, cultuur, leefstijl en gezonde voeding uitgewerkt zijn en dat voor een groot deel met externe ondersteuning kan worden uitgevoerd. “Dit plan moet aansluiten bij de fase waarin iedere individuele school zich bevindt”, legt Wendy uit: “De ene school doet bijvoorbeeld al veel meer aan bewegen, maar kan nog ontwikkelen op het gebied van gezonde voeding. Daarnaast blijkt uit de gesprekken dat er ook aandacht moet zijn voor het betrekken van ouders, omdat die betrokkenheid in Den Haag Zuidwest vaak laag is”.

Het plan voor dit jaar is om in Den Haag Zuidwest te beginnen met een of twee scholen en in overleg met ouders en scholen de vorm van De Gezonde Basisschool van de Toekomst in Den Haag te bepalen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente en de partners in de wijk.

Wil je meer weten over De Gezonde Basisschool van de Toekomst? Neem dan contact op met Wendy Schneider via wendy.schneider@ggdhaaglanden.nl


Gezond en Gelukkig Den Haag is een samenwerking tussen